česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Apostilní doložky v USA

Jak předložím americkou veřejnou listinu v České republice?


Pokud budete americkou veřejnou listinu předkládat v České republice v rámci správního řízení orgánu veřejné moci, musí být tato listina opatřena apostilou a následně úředním překladem do českého jazyka.

Nejprve si tedy opatřete apostilu a teprve poté požádejte o provedení překladu celé listiny včetně apostily. 

Budete-li listinu předkládat jiné instituci, například bance, požádejte ji o sdělení, zda bude v daném případě apostilu a úřední překlad vyžadovat.
 Česká republika přistoupila dne 16.března 1999 k Úmluvě o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin ("Haagská úmluva o ověřování" z roku 1961). Země, které přistoupily k Haagské úmluvě o ověřování (seznam zemí včetně USA), ověřují dokumenty pro použití v jiné účastnické zemi pouze tzv. apostilou. Apostila je doklad, který se připevňuje k ověřovanému dokumentu a slouží jako potvrzení pravosti a platnosti dokumentu. Bližší informace o podmínkách ověřování dokladů vystavených v ČR apostilou získáte zde.

Které dokumenty musí být ověřeny apostilou?

Všechny dokumenty vystavené v USA, které mají sloužit jako právní nebo veřejná listina v České republice. Apostilou mohou být v USA ověřeny dokumenty pouze za předpokladu, že již mají některé níže uvedené požadované ověření:

- dokumenty vystavené soudem musí být ověřeny buď ze strany Clerk of Circuit Court, Clerk of County Court, Clerk of District Court apod.;

- dokumenty dokládající matriční události jako rodný, oddací a úmrtní list, musí být ověřeny ze strany County Clerk;

- dokumenty s notářským ověřením například podpisu (na plné moci, prohlášení apod.) a jiné doklady obvykle sepisované u notáře, musí být ověřeny ze strany Notary Public.

 

Jak se ověřují dokumenty vystavené místními a státními úřady USA?

Dokument vystavený místními nebo státními úřady v USA se ověřuje apostilou v příslušném státě USA na úrovni Secretary of State (nebo Lieutenant Governor, popřípadě jiného určeného úřadu) podle místa jeho vydání nebo ověření. Doba ověření i výše poplatku se liší v každém státě. Pokud zasíláte svůj požadavek na ověření apostilou poštou, nezapomeňte přiložit dokument, který chcete ověřit a uveďte, že požadujete ověření apostilou a že takto ověřený dokument bude používán v České republice.

Seznam určených míst jednotlivých států USA pro ověřování apostilou

 

Jak se ověřují dokumenty vystavené federálními úřady USA?

Dokumenty vystavené federálními úřady USA nebo ověřené konzulem USA se ověřují apostilou u státního tajemníka USA na adrese:

U.S. Department of State
Authentication Office
600 19th Street, NW
Washington, DC 20006

Bližší informace lze nalézt na webové stránce U.S. Department of State.

 

Jaké další kroky jsou nutné před použitím dokumentu ověřeného apostilou v České republice?

Obecně je nutný překlad dokumentu do českého jazyka včetně překladu apostily. Překlad musí být ověřen některým z úřadů České republiky v USA (velvyslanectví a generální konzuláty). Poté má dokument veškeré náležitosti pro použití v České republice.

Vlastní překlad si můžete zajistit buď za pomoci překladatelů , anebo sami podle svých jazykových schpností a možností (překládá se veškerý text na dokumentech včetně apostily a včetně textu na razítkách či pečetích, uvádí se tištěné jméno osoby, která listinu podepsala, podle předlohy v originále, u nečitelných podpisů se uvede "podpis nečitelný").