česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Překladatelské služby

 

POUŽITÍ AMERICKÉ VEŘEJNÉ LISTINY V ČESKÉ REPUBLICE


Pokud budete americkou veřejnou listinu předkládat v České republice v rámci správního řízení orgánu veřejné moci, musí být tato listina opatřena apostilou a následně úředním překladem do českého jazyka.

Nejprve si tedy opatřete apostilu a teprve poté požádejte o provedení překladu celé listiny včetně apostily. 

Budete-li listinu předkládat jiné instituci, například bance, požádejte ji o sdělení, zda bude v daném případě apostilu a úřední překlad vyžadovat. 
 Oprávněné soudní překladatele či tlumočníky vyhledáte na portálu:

MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY


KOMORY SOUDNÍCH TLUMOČNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY

 

Ing. Vladimír Hulpach
Official Court Interpreter & Translator
Member ATA, NAJIT, ACIA
P.O. Box 17005
Fountain Hills, AZ 85269
Cell: +1 (480) 703-1364
Web: www.hulpach-translations.com
Email: vladray@aol.com 

 

Skrivanek Translation Services North America
Daniela Sassman, Branch Manager

140 Broadway, 46th Floor
New York, NY 10005
Phone: 646 708 1714
E-mail: daniela.sassman@skrivanek.com

 

Jiri Smitka, MBA 
1438 Alaska Avenue
Dallas, TX 75216
jsmitka@gmail.com
Tel.: 214-282-9672

 

Vladimír Šulc
BEAD & TRIM, Inc.
357 West 36th Street, 4th Floor
New York, NY 10018
Tel. 212-725-9845
Fax 212-683-8516
Cell 347-754-1158
https://cztrans.com/
vladimir.sulc@cztrans.com

 

České předpisy neumožňují opatřit úředním překladem tzv. prostou kopii listiny. Ověřovací doložka proto může být připojena jen k originálu listiny či k její úředně ověřené kopií.


České zastupitelské úřady v USA mají právo ověřovat správnost překladu (podle článku 30 odst. 1 písm. f) platné bilaterální konzulární úmluvy s USA č. 28/1988 Sb.).

Vzhledem k tomu, že překladatelská činnost patří mezi běžné komerční služby, provádějí zastupitelské úřady ověřování překladů jen ve výjimečných případech, jako je například ověření překladu rodného listu nově narozeného dítěte v souvislosti s jeho zápisem do zvláštní matriky v Brně. Překlady listin tedy v těchto případech nevyhotovujeme, ale jen Vámi vyhotovený překlad ověříme.

 


 

DALŠÍ POSKYTOVATELÉ PŘEKLADATELSKÝCH SLUŽEB


Seznam soudních tlumočníků registrovaných v American Translations Association
(je potřeba dalšího ověření zastupitelským úřadem ČR v USA pro úřední použití překládaného dokumentu)

Seznam překladatelů a tlumočníků, kteří o svých službách informovali zastupitelský úřad ČR v USA. Tito překladatelé nejsou Velvyslanectvím České republiky ve Washingtonu žádným způsobem autorizováni ani nejsou velvyslanectvím k vykonávání překladatelských služeb pověřeni a nejsou v oblasti těchto služeb s velvyslanectvím smluvně spojeni. Velvyslanectví rovněž neručí za kvalitu jimi poskytovaných služeb.