česky  english 

rozšířené vyhledávání

Konzulární poplatky • Consular Fees

Zde naleznete přehled všech konzulárních poplatků. Výše těchto poplatků se mění na začátku každého měsíce v závislosti na vývoji kurzu mezi českou korunou a americkým dolarem.


Platné pro červenec 2020 • Valid for July 2020

 

OSOBNÍ ŠEKY ANI PLATEBNÍ KARTY NEPŘIJÍMÁME!


Poplatky lze platit pouze v hotovosti nebo prostřednictvím Money order vystaveným pro "Embassy of the Czech Republic in Washington".

 

We do not accept credit/debit cards and personal checks.


Fees can be paid only in cash or Money order issued for "Embassy of the Czech Republic in Washington".

 

The exchange rate valid on the first day of the month is applicable the whole calendar month. We would therefore appreciate not sending us your application by mail during the last week of the month as the consular fee might change.

 

Položka
Item

Název položky
Name of the Item

Poplatek
Fee (USD)

146 Vydání "No Objection Statement" 31
150a ověření podpisu
verification of a signature
10
150c superlegalizace veřejných listin vydaných na Jamajce
superlegalization of public documents issued in Jamaica
25
150e zajištění apostily na českých matričních dokladech
Apostille on Czech vital records
4
151a ověření fotokopie (1 strana)
notarized copy (1 page)
13
151b ověření fotokopie pro zvláštní matriku v Brně (1 strana)
notarized copy for Vital Records Office in Brno (1 page)
6
151c ověření správnosti překladu (1 strana)
verification of translation (1 page)
13
151d ověření správnosti překladu pro ZM Brno (1 strana)
verification of translation for the Office of Vital Records in Brno (1 page)
6
153a vystavení duplikátu rodného / oddacího / úmrtního listu
issuance of a copy of Birth / Marriage / Death Certificate
13
154b změna jména nebo příjmení
change of given name or surname
42
155b CzechPoint - vydání ověřeného výstupu - za první stranu 13
155b CzechPoint - vydání ověřeného výstupu - za každou další stranu 6
157a vydání biometrického cestovního pasu ČR
Czech Biometric Passport
50
157a
(do
15 let)
vydání biometrického cestovního pasu ČR (e-PAS) pro osobu mladší 15 let
Czech Biometric Passport for applicant under 15 years of age
17
157b vydání náhradního cestovního dokladu
Emergency Travel Document
17
158b ohlášení ukončení trvalého pobytu na území ČR
Notification of termination of permanent residential address in the Czech Republic
13
159a vydání osvědčení o státním občanství ČR
issuance of the Czech citizenship certificate
13
159b přijetí prohlášení o nabytí státního občanství ČR podle § 31, 32, 35 a 36 zákona o státním občanství ČR
Declaration of aquisition of Czech citizenship under § 31, 32, 35 and 36
21
160 vydání zbrojního průvodního listu pro dovoz/průvoz zbraní/střeliva
issuance of the waybill for export/import/transit of firearms/ammunition
34
162a žádost o povolení k pobytu
residence permit
105
162b výpis z rejstříku trestů ČR
Czech Criminal History Record
8
162c

žádost o vydání zaměstnanecké karty nebo modré karty
employee card / blue card

209
163 žádost o zápis narození / sňatku do zvláštní matriky Brno
request for a record of Birth/Marriage in the Office of Vital Records in Brno
8


Vízové poplatky • Visa Fees

 

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích