česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

COVID-19: NÁVRAT DO ČR


Od pátku 9. 7. se opětovně zpřísňují podmínky návratu do České republiky z USA!Spojené státy americké jsou stále zařazeny na seznam zemí s nízkým rizikem nákazy (tzv. zelené země).

Nicméně bude nutno:

  • před vstupem na území České republiky předložit vyplněný Příjezdový formulář
  • před vstupem na území či nejpozději do 5 dní po vstupu na území České republiky se podrobit testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2

 

Přestože nové ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví umožňuje provést test až po příletu do ČR, důrazně doporučujeme test obstarat ještě před odletem do ČR. Vyhnete se tak případným potížím při odbavení na letišti ještě v USA či v jiných zemích.

Přesná definice je obsažena v bodu I.2 ochranného opatření, které platí od 19. července 2021. Výjimky jsou uvedeny v bodu I.3 a I.10. Definice očkované osoby je uvedena v bodech III.5 a III.6b. Definice národního certifikátu o provedeném očkování je uvedena v bodech III.6, III.6a a III.7.

Náležitosti testu jsou uvedeny na webu Ministerstva zdravotnictví.

Test nemusí mít děti do dovršení 6 let věku.


Informace pro občany USA jsou k dispozici v článku TRAVELING TO THE CZECH REPUBLIC DURING THE PANDEMIC.

  

Seznamte se předem se zdravotními předpisy a přepravními podmínkami leteckých společností a s podmínkami tranzitu přes území jiných států. Je možné, že letecké společnosti či jiné státy budou test na koronavirus či potvrzení o očkování požadovat.

V současné době je možné letecky přicestovat z USA až do České republiky. Je však nutno přestupovat na území jiných států.
 

Pokud před návratem do ČR budete pobývat déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území státu, který není uveden na seznamu zelených zemí, budete muset splnit další povinnosti stanovené ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví.

V tomto případě je proto nutno před návratem do ČR prostudovat informace  na webu Ministerstva vnitra ČR v kapitole Koronavirus - informace MV,  zejména kapitolu 2. Vstup na území ČR. Zde je tabulka ve formátu PDF s názvem „Pravidla vstupu a návratu na území České republiky dle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví - občané ČR, rezidenti v ČR a EU+“.


Proto se pokud možno vyhýbejte pozemnímu tranzitu přes území jiných států a snažte se kupovat letenky přímo až do Prahy!

Doporučujeme též prostudovat webové stránky našich velvyslanectví ve státech, kde budete přestupovat. Slouží k tomu Rozcestník informací k cestování do ostatních států a Mapa cestovatele #COVID19.

Informace, jaká pravidla dodržovat během pobytu na území ČR, naleznete na COVID PORTÁLU.

Uznávání certifikátů o provedeném očkování z jiných zemí

Pomoc s očkováním, certifikáty a cestovními náležitostmi

Očkovací portál občana

Seznam zemí podle míry rizika nákazy 
- zde je k dispozici i Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR k omezení překročení státní hranice ČR

Informace společnosti Lufthansa
 


 

Ověřte si též, za jakých podmínek máte zajištěn návrat do USA. Podmínky tranzitu přes území cizích států směrem do ČR mohou být jiné, než když budete cestovat zpět. Před odletem zpět do USA je test předem vždy nutný!

Informace o podmínkách vstupu do USA jsou uvedeny v článku CESTOVÁNÍ DO USA JE OMEZENO

 


 

Jaká omezení platí v České republice?

Odběrová místa v ČR provádějící testy 

Krajské hygienické stanice

 

Dále doporučujeme sledovat informace na portálech:

Ministerstva zahraničních věcí ČR

Ministerstva zdravotnictví

Ministerstva vnitra ČR

 


 

Přečtěte si též pozorně další články na našem webu!
 


COVID-19: ROZCESTNÍK INFORMACÍ A NOUZOVÉ LINKY


LETECKÉ SPOJENÍ MEZI USA A EVROPOU


COVID-19: CESTOVÁNÍ DO USA JE OMEZENO
V tomto článku naleznete nejen informace o podmínkách cestování do USA. Jsou zde i odpovědi na často kladené otázky týkající se návratu do ČR, leteckého tranzitu přes mezinárodní letiště v USA, případného prodloužení pobytu v USA ap. Přečtěte si proto celý článek!


COVID-19: ZDRAVOTNÍ PÉČE V USA