česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

COVID-19: POVINNOSTI PŘI NÁVRATU DO ČR!


Od 1. 7. 2020 platí, že osoby, které cestují z USA do ČR, mají povinnost bezprostředně po vstupu na území ČR oznámit tuto skutečnost krajské hygienické stanici a bezodkladně se na své náklady podrobit RT-PCR testu.

 

V současné chvíli návratu z USA do České republiky pro občany ČR z formálního hlediska nic nebrání. Občané ČR se do ČR mohou kdykoliv vrátit. Při návratu je však třeba splnit některé povinnosti.

Do ČR mohou cestovat i někteří cizinci.


Před návratem do ČR proto doporučujeme prostudovat informace  na webu Ministerstva vnitra ČR v kapitole Koronavirus - informace MV,  zejména kapitolu Vstup na území ČR.

Zde věnujte pozornost zejména tabulce v následujícím odkazu:

  • Pravidla pro vstup osob na území České republiky dle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví

 

Celý text ochranného opatření, které je platné od 1. července 2020, naleznete na portálu Ministerstva zdravotnictví.

 

Obdobné informace v anglické verzi jsou na webové stránce Ministerstva vnitra ČR v článku Coronavirus - Information of MoI. Pokud byste měli potíže při odbavení během odletu na letišti v zahraničí, je možné personálu letecké společnosti zde uvedené podmínky cestování v příslušné tabulce ukázat.

 

Krajské hygienické stanice

Odběrová místa provádějící testy 

  


Vzhledem k tomu, že v současné době je možné letecky přicestovat z USA až do České republiky, snažte se koupit letenky přímo až do Prahy!

Mezi USA a ČR však nyní není přímé letecké spojení a je nutno přestupovat. Při odbavení je proto též zpravidla třeba doložit, že se do ČR vracíte na delší dobu či z nějakého závažného důvodu a nikoliv jen na běžnou návštěvu či za turistikou. Totéž platí i pro pasové odbavení po příletu do Schengenského prostoru.


Pokud se budete vracet přes území jiných států, doporučujeme prostudovat webové stránky našich velvyslanectví v daných státech. Slouží k tomu Rozcestník informací k cestování do ostatních států.

Vybrané webové stránky velvyslanectví v Berlíně, BratislavěBruselu, Haagu, Londýně, Paříži, Vídni a Varšavě.

  

Pokud žijete v USA a vracíte se do ČR s platným českým pasem spolu s blízkým rodinným příslušníkem, který má pas americký, vztahuje se na něho zpravidla bod C.4.1 zmíněné tabulky ministerstva vnitra (Výjimky ze zákazu vstupu občanů třetích zemí v červené zóně a zemí v zelené zóně bez reciprocity). Rodné a oddací listy si vemte české i americké.

Jak již bylo uvedeno, mezi USA a ČR nyní není přímé letecké spojení a je nutno přestupovat. Při odbavení je proto též zpravidla třeba doložit, že do ČR nejedete jen na běžnou návštěvu či za turistikou.

Seznamte se proto i s článkem TRAVELING TO THE CZECH REPUBLIC DURING THE PANDEMIC, který je určen pro cizince.

Rodinní příslušníci, kteří mají občanství USA a kteří s Vámi přijíždějí do ČR na delší dobu, by se měli po příjezdu do ČR přihlásit k přechodnému pobytu. Vízum k příjezdu do ČR však nepotřebují.

  

Dále doporučujeme sledovat informace na portálech:

Vlády ČR

Ministerstva zahraničních věcí ČR

Ministerstva zdravotnictví

 

Od pondělí 11. května 2020 již není nutno předem hlásit příjezd na území ČR. Též již neplatí zákaz používat k návratu z hranic hromadnou dopravu či taxi.

  

 

Případné dotazy ohledně podmínek vstupu na území ČR můžete zaslat na e-mailovou adresu: cestovani.covid19@mvcr.cz

  

Vzor lékařského potvrzení o výsledku testu PCR na průkaz SARS-CoV-2 k doložení při překročení hranice ČR též naleznete na portálu Ministerstva vnitra ČR.

V USA je základním zdrojem informací o testování portál amerického Centra pro kontrolu nemocí a prevenci (Centers for Disease Control and Prevention - CDC). Dle stanoviska CDC by se testování mělo provádět jen dle stanovených priorit. V každém státě dále platí upřesňující pravidla - víz článek  COVID-19: ZDRAVOTNÍ PÉČE V USA.


V České republice je nošení ochranné roušky na mnoha místech povinné.

 

Rady a doporučení pro domácí karanténu

 

Informaci o odběrových místech, kde si mohou nechat občané udělat test, i když nemají příznaky ani doporučení či žádanku od lékaře (cena je cca 2900,- Kč) naleznete na portálu Ministerstva zdravotnictví ČR v odkazu https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/#menu.

V případě jakýchkoliv příznaků počínajícího infekčního onemocnění, jako je zejména zvýšená teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu, celková slabost, neprodleně oznamte tuto skutečnost telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem svému ošetřujícímu lékaři. 

Dále je vhodné po návratu domů též telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře, který Vám případně po nařízení karantény může vystavit tzv. eNeschopenku.

 

Pokud se Vám podaří odcestovat z USA předčasně, nezapomeňte též zrušit svoji registraci v aplikaci DROZD.

 

  

Přečtěte si též pozorně další články na našem webu!
 


COVID-19: ROZCESTNÍK INFORMACÍ A NOUZOVÉ LINKY


LETECKÉ SPOJENÍ MEZI USA A EVROPOU


COVID-19: CESTOVÁNÍ DO USA JE OMEZENO
V tomto článku naleznete nejen informace o podmínkách cestování do USA. Jsou zde i odpovědi na často kladené otázky týkající se návratu do ČR, leteckého tranzitu přes mezinárodní letiště v USA, případného prodloužení pobytu v USA ap. Přečtěte si proto celý článek!


COVID-19: ZDRAVOTNÍ PÉČE V USA


COVID-19: TRAVELING TO THE CZECH REPUBLIC DURING THE PANDEMIC
Informace pro cizince


COVID-19: OMEZENÍ OSOBNÍCH NÁVŠTĚV KONZULÁRNÍHO ODDĚLENÍ