česky  english 

rozšířené vyhledávání

Konzulární poplatky • Consular Fees

Zde naleznete přehled všech konzulárních poplatků. Výše těchto poplatků se mění na začátku každého měsíce v závislosti na vývoji kurzu mezi českou korunou a americkým dolarem.


Platné pro ŘÍJEN 2021 • Valid for OCTOBER 2021

 

Poplatky lze platit při osobní návštěvě v USD v hotovosti.

Při osobní návštěvě je též možné uhradit poplatek platební kartou. V případě použití platební karty se poplatky účtují v měně CZK a EUR dle bankovního kurzu. Platba kartou prostřednictvím internetu není možná. Akceptovány jsou tyto platební karty: Mastercard, Mastercard Electronic, Maestra, VISA, VISA Electron, V Pay, Diners Club, Discover, JCB, Union Pay, Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay.

Pokud budete žádost zasílat v poštovním styku, využijte Money order vystavený ve prospěch "Embassy of the Czech Republic in Washington".

NEPŘIJÍMÁME KARTY AMERICAN EXPRESS ANI OSOBNÍ ŠEKY.


 

During a personal visit at the Embassy you can pay fees in USD in cash.

You can also use a credit card to pay during the personal visit. In this case, payments are charged in CZK or EUR. Payment online by card is not available. We accept following credit cards: Mastercard, Mastercard Electronic, Maestra, VISA, VISA Electron, V Pay, Diners Club, Discover, JCB, Union Pay, Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay.

When sending your application by a postal service please use Money order issued in favour of "Embassy of the Czech Republic in Washington".

WE DO NOT ACCEPT AMERICAN EXPRESS CARDS AND PERSONAL CHECKS.

 

The exchange rate valid on the first day of the month is applicable the whole calendar month. We would therefore appreciate not sending us your application by mail during the last week of the month as the consular fee might change.

 

Položka
Item

Název položky
Name of the Item

Poplatek
Fee (USD)

146 Vydání "No Objection Statement" (pro změnu pobytového statusu v USA) 34
150a ověření podpisu
verification of a signature
11
150c superlegalizace veřejných listin vydaných na Jamajce
superlegalization of public documents issued in Jamaica
27
150e zajištění apostily na českých matričních dokladech
Apostille on Czech vital records
14
151a ověření fotokopie (1 strana)
notarized copy (1 page)
14
151b ověření fotokopie pro zvláštní matriku v Brně (1 strana)
notarized copy for Vital Records Office in Brno (1 page)
7
151d ověření správnosti překladu pro ZM Brno (1 strana)
verification of translation for the Office of Vital Records in Brno (1 page)
7
153a vystavení duplikátu rodného / oddacího / úmrtního listu
issuance of a copy of Birth / Marriage / Death Certificate
14
154b změna jména nebo příjmení
change of given name or surname
45
155b CzechPoint - vydání ověřeného výstupu - za první stranu 14
155b CzechPoint - vydání ověřeného výstupu - za každou další stranu 7
157a vydání biometrického cestovního pasu ČR
Czech Biometric Passport
54
157a
(do
15 let)
vydání biometrického cestovního pasu ČR (e-PAS) pro osobu mladší 15 let
Czech Biometric Passport for applicant under 15 years of age
18
157b vydání náhradního cestovního dokladu
Emergency Travel Document
18
158b ohlášení ukončení trvalého pobytu na území ČR
Notification of termination of permanent residential address in the Czech Republic
14
159a vydání osvědčení o státním občanství ČR
issuance of the Czech citizenship certificate
14
159b přijetí prohlášení o nabytí státního občanství ČR podle § 31, 32, 35 a 36 zákona o státním občanství ČR
Declaration of aquisition of Czech citizenship under § 31, 32, 35 and 36
23
160 vydání zbrojního průvodního listu pro dovoz/průvoz zbraní/střeliva
issuance of the waybill for export/import/transit of firearms/ammunition
36
162a žádost o povolení k pobytu
residence permit
114
162b výpis z rejstříku trestů ČR
Czech Criminal History Record
9
162c

žádost o vydání zaměstnanecké karty nebo modré karty
employee card / blue card

227
163 žádost o zápis narození / sňatku do zvláštní matriky Brno
request for a record of Birth/Marriage in the Office of Vital Records in Brno
9


Vízové poplatky • Visa Fees

 

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích