česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do Poslanecké sněmovny se v ČR budou konat 8. a 9. října 2021


Vzhledem k časovému posunu se však hlasování na zastupitelských úřadech ČR na území USA uskuteční již ve čtvrtek 7. října a v pátek 8. října 2021. Oba dny hlasování začíná ve 14.00 hodin a končí ve 21. 00 hodin místního času.

 

Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím ze dne 28. prosince 2020 volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a stanovil dny jejich konání na pátek 8. října 2021 a sobotu 9. října 2020.

Rozhodnutí prezidenta republiky bylo publikováno ve Sbírce zákonů dne 31. prosince 2020 pod č. 611/2020 Sb. Za den vyhlášení voleb se tedy považuje 31. prosinec 2020.

Volby do Poslanecké sněmovny probíhají podle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky (dále jen „zákon“).

Při volbách do Poslanecké sněmovny lze hlasovat na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí. Státní volební komise proto dne 7. ledna 2021 určila losem podle § 8 odst. 2 písm. i) zákona ÚSTECKÝ KRAJ krajem, kterému budou při volbách do Poslanecké sněmovny podřazeny všechny zvláštní volební okrsky v zahraničí.

Podrobné informace o volbách do Poslanecké sněmovny naleznete na webové stránce Ministerstva vnitra ČR: https://www.mvcr.cz/volby/. Zde je ke stažení rozhodnutí prezidenta republiky i úplný harmonogram úkolů a lhůt, které s volbami souvisejí.

Vzhledem k časovému posunu se dle § 1 odst. 5 písm. a) zákona uskuteční hlasování na zastupitelských úřadech ČR na území USA ve čtvrtek 7. října a v pátek 8. října 2021. Oba dny hlasování začíná ve 14.00 hodin a končí ve 21. 00 hodin místního času.

Volební místnost volebního okrsku č. 93 se bude nacházet v budově Velvyslanectví ČR ve Washingtonu na adrese 3900 Spring of Freedom Ln NW, Washington, DC 20008.

Volební okrsek č. 93 je vymezen konzulární působností Velvyslanectví ČR ve Washingtonu. Jedná se o tyto státy a území:

USA pro státy: AL, AR, DC, FL, GA, LA, KY, MD, MS, NC, OH, OK, SC, TN, TX, VA, WV
Puerto Rico
Jamajka, Antigua a Barbuda

Základní informaci o možnosti hlasovat na Velvyslanectví ČR ve Washingtonu naleznete v článku Zvláštní seznam voličů.


 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY
 

Nejpozději do neděle 29. srpna 2021 lze podat žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem (§ 6 odst. 5 písm. a) zákona.

Ve středu 8. září 2021 jmenuje vedoucí Velvyslanectví ČR ve Washingtonu předsedu a nejméně 2 členy zvláštní okrskové volební komise (§ 14g odst. 1 zákona).

Ve čtvrtek 23. září 2021 lze zahájit vydávání voličských průkazů voličům (§ 6a odst. 2 zákona).

V pátek 1. října 2021 končí lhůta pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu poštou nebo datovou schránkou (§ 6a odst. 2 zákona).

Ve středu 6. října 2021 končí lhůta pro osobní podání žádosti o vydání voličského průkazu na zastupitelském úřadu (§ 6a odst. 2 zákona).

 


DRUHY ŽÁDOSTÍ
 

Bydlím v USA a přeji si být zapsán do zvláštního seznamu voličů, neboť hodlám hlasovat na některém ze zastupitelských úřadů
 

Nejsem zapsán do zvláštního seznamu voličů, ale rád bych hlasoval na velvyslanectví na základě voličského průkazu, který mně vystaví obecní úřad v ČR


Jsem zapsán do zvláštního seznamu voličů vedeného Velvyslanectvím ČR ve Washingtonu, ale potřebuji voličský průkaz, neboť budu hlasovat v ČR nebo na jiném zastupitelském úřadě


Vracím se natrvalo do ČR a potřebuji vyškrtnout ze zvláštního seznamu voličů 
Tyto zásady platí i v případě přestěhování do konzulárního obvodu jiného zastupitelského úřadu. V tomto případě je však nezbytné nechat se včas zapsat do zvláštního seznamu voličů vedeného příslušným zastupitelským úřadem!