česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem

Informace pro české občany, kteří mění místo trvalého či dlouhodobého pobytu v zahraničí, případně se z dlouhodobého pobytu v zahraničí vracejí z zpět do České republiky.


Jestliže jste zapsáni ve zvláštním seznamu voličů (dále ZSV) u některého ze zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí a odjíždíte natrvalo z jeho územního obvodu, doporučujeme Vám ještě před Vaším odjezdem požádat příslušný zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů.

Pokud se odstěhujete natrvalo do ČR a včas nepožádáte naše velvyslanectví o vydání voličského průkazu ani nás dva dny před prvním dnem voleb nepožádáte o vyškrtnutí z našeho ZSV, nebudete moci v ČR vůbec hlasovat!

Na základě právních předpisů ČR o volbách v aktuálním znění není možnost vyškrtnutí vázána na rozhonutí prezidenta o vyhlášení termínu voleb.

Je tedy možno požádat o vyškrtnutí ze ZSV kdykoliv. Vyškrtnutí samotné lze ovšem  provést nejpozději 2 dny před prvním dnem voleb, kdy se definitivně uzavírá ZSV.

Požádat o vyškrtnutí ze ZSV vedeného ZÚ lze buď písemně, anebo ústně.

Pokud volič originál písemné žádosti o vyškrtnutí ze ZSV zasílá v poštovním styku, není nutno, aby byl  jeho podpis na této žádosti úředně ověřen. Písemnou žádost zašlete na adresu:

EMBASSY OF THE CZECH REPUBLIC
CONSULAR SECTION - VOLBY
3900 SPRING OF FREEDOM ST NW
WASHINGTON DC 20008-3803
USA


Běžná žádost prostřednictvím e-mailu není dostačující z důvodu nedostatečné identifikace voliče a anonymity odesílatele. Přijmout však lze žádost o vyškrtnutí ze ZSV, zaslanou e-mailem, v jehož příloze bude scan žádosti. V tomto případě však podpis na žádosti musí být úředně ověřen.

Při ústní žádosti voliče o vyškrtnutí ze ZSV při osobní návštěvě zastupitelského úřadu učiní pracovník zastupitelského úřadu o této skutečnosti záznam.

K podání žádosti je možno použít buď formulář žádosti o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů, anebo napsat žádost volnou formou s uvedením potřebných údajů - jméno, příjmení, datum narození a rodné číslo z důvodu kontroly a zamezení vyškrtnutí jiné osoby. Dále je potřeba uvést trvalé bydliště v ČR, resp. doručovací adresu. Doporučujeme uvést přímé kontakty, např. email, telefon apod., z důvodu možnosti rychlého spojení v případě potřeby.

O vyškrtnutí ze ZSV Vám bude vydáno potvrzení o vyškrtnutí ze ZSV vedeného na ZÚ. Potvrzení o vyškrtnutí ze ZSV zašleme doporučeně na Vámi uvedenou adresu, anebo si je můžete vyzvednout osobně.

Potvrzení je nutno následně odevzdat přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu máte trvalé bydliště, anebo v den voleb okrskové volební komisi, v jejímž obvodu máte trvalé bydliště.

Pokud se přestěhujete do jiného zvláštního volebního okrsku v zahraničí, pak zastupitelskému úřadu příslušnému pro tento okrsek odevzdáte potvrzení o vyškrtnutí z našeho ZSV. Současně se ale musíte nechat včas zapsat do ZSV vedeného u tohoto zastupitelského úřadu. Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů totiž musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu nejpozději 40 dnů přede dnem voleb.

Pokud jste zapsán do našeho ZSV, ale víte, že se ve dnech voleb budete krátkodobě nacházet mimo zvláštní volební okrsek našeho velvyslanectví, nezapomeňte včas požádat o vydání voličského průkazu.

Detailní informace naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR: https://www.mvcr.cz/volby/

přílohy

Žádost o vyškrtnutí ze ZVS 35 KB PDF (Acrobat dokument) 27.3.2017