česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zářijové volby do třetiny Senátu


V pátek 23. září a sobotu 24. září 2022 proběhnou v České republice volby do třetiny Senátu Parlamentu ČR.

Volby do Senátu se konají podle zásady většinového systému. Senát má 81 senátorů, kteří jsou voleni na dobu šesti let. Každé dva roky se obměňuje jedna třetina senátorů. Zářijové volby se tedy uskuteční ve 27 volebních obvodech, v nichž uplyne volební období senátorů, kteří byli zvoleni v roce 2016. Přehled volebních obvodů naleznete na webové stránce Senátu.

Volby se uskuteční ve volebních obvodech č. 1 Karlovy Vary, č. 4 Most, č. 7 Plzeň-město, č. 10 Český Krumlov, č. 13 Tábor, č. 16 Beroun, č. 19 Praha 11, č. 22 Praha 10, č. 25 Praha 6, č. 28 Mělník, č. 31 Ústí nad Labem, č. 34 Liberec, č. 37 Jičín, č. 40 Kutná Hora, č. 43 Pardubice, č. 46 Ústí nad Orlicí, č. 49 Blansko, č. 52 Jihlava, č. 55 Brno-město, č. 58 Brno-město, č. 61 Olomouc, č. 64 Bruntál, č. 67 Nový Jičín, č. 70 Ostrava-město, č. 73 Frýdek-Místek, č. 76 Kroměříž a č. 79 Hodonín.

Druhé kolo voleb do třetiny Senátu by se konalo v případě, že žádný z kandidátů nezíská v daném obvodu nadpoloviční většinu hlasů. Případné druhé kolo voleb by proběhlo v pátek 30. září a v sobotu 1. října 2022.


Hlasování probíhá pouze na území České republiky. Při volbách do Senátu se tedy na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí nehlasuje.


Voliči zapsaní do zvláštního seznamu voličů vedeného naším zastupitelským úřadem se mohou hlasování v ČR zúčastnit, pokud budou mít voličský průkaz.

O zápis do zvláštního seznamu voličů pro účely těchto voleb do třetiny Senátu lze požádat nejpozději do 14. srpna 2022.

Žádost o vydání voličského průkazu v listinné podobě musí být našemu zastupitelskému úřadu doručena nejpozději do pátku 16. září 2022, případně předána osobně nejpozději do středy 21. září 2022.

O vydání voličského průkazu je tedy možné požádat písemně poštou nebo osobně. Písemné podání může být:

  • v listinné podobě, opatřené úředně ověřeným podpisem voliče (podpis ověří bez poplatku v USA například některý z honorárních konzulátů),
  • v elektronické podobě, zaslané prostřednictvím datové schránky.
     

Vydání voličského průkazu se provádí bez poplatku.

O vydání voličského průkazu je možno požádat již nyní, ale voličský průkaz může být vydán nejdříve 8. září 2022.

Informace o způsobu hlasování ve volbách do Senátu je zveřejněna na webové stránce Ministerstva vnitra ČR. Zde je zveřejněna i podrobná informace o tom, jak hlasovat ve volbách do Senátu na voličský průkaz.

Upozorňujeme, že pro tyto senátní volby se zvláštní seznam voličů pro veřejnost uzavírá v neděli 14. srpna 2022. Do tohoto data je tedy možné případně předat nebo doručit písemnou žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů. Pokud však máte v ČR trvalý pobyt, a hodláte v ČR ve volbách do Senátu hlasovat, není zápis do zvláštního seznamu voličů praktický.

Informace o volebních výsledcích v minulých letech jsou k dispozici na portálu Českého statistického úřadu v odkazu: https://www.volby.cz/


KOMUNÁLNÍ VOLBY

Ve stejném zářijovém termínu jako volby do Senátu proběhnou v ČR i volby do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech.

Hlasování při komunálních volbách probíhá pouze na území České republiky. Zastupitelské úřady neplní při těchto volbách žádné úkoly.

Voliči, zapsaní ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem nemohou v těchto volbách hlasovat, a to ani na voličský průkaz. Do zmíněných zastupitelstev mohou hlasovat výhradně voliči, kteří jsou zapsáni ve stálém seznamu voličů v místě svého trvalého bydliště. Občan České republiky, který není přihlášen k trvalému pobytu na území ČR, tedy nesplňuje podmínky práva v komunálních volbách volit.

Informace o komunálních volbách se rovněž nachází na webové stránce Ministerstva vnitra ČR.

 

VOLBA PREZIDENTA ČR V LEDNU 2023