česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádosti o peněžní dary z ČR na rok 2018

Připomínáme krajanským organizacím, že termín podání žádostí je 1.8.2017. Příští rok budeme oslavovat 100.výročí založení republiky, proto využijte této příležitosti a zahrňte oslavy do svých projektů.

V roce 2018 bude i nadále pokračovat poskytování peněžních darů na projekty krajanských spolků v zahraničí prostřednictvím zmocněnce pro krajanské záležitosti MZV.
 

Text platných pravidel pro poskytování peněžních darů krajanským spolkům je možné nalézt na webových stránkách: www.mzv.cz/krajane/financni_podpora/penezni_dary_do_zahranici.

Je zde umístěn i elektronický formulář žádosti o peněžní dar https://public.mzv.cz/Aplikace/extranet/krajane.nsf/zadost.xsp. Žádost je potřeba elektronicky vyplnit a odeslat, zároveň žádost vytisknout, opatřit podpisem statutárního zástupce a postoupit ZÚ v místě k dalšímu řízení.

Pokud krajanský spolek žádá poprvé, je k žádosti o peněžní dar požadováno přiložení kopie registrace spolku v zemi působnosti a kopie platných stanov spolku.

V rámci poskytování peněžních darů na krajanské projekty upřednostňujeme příspěvky na konkrétní a tradiční aktivity spolků, jako jsou kulturní či vzdělávací akce, před investicemi do oprav krajanských objektů. Stejně tak doporučujeme krajanským spolkům přechod z tištěných krajanských publikací na elektronické verze. 

Připomínáme nutnost dodržovat termíny pro podání žádostí o dar, tj. do 1. srpna 2017 na místně příslušný ZÚ/GK.

Dle platných pravidel je potřeba provádět vyúčtování peněžního daru za předchozí rok za předpokladu, že spolek byl obdarován. Vyúčtování se předkládá  do 15. 1. 2018 místně příslušnému ZÚ/GK. Formulář k vyúčtování je ke stažení na výše uvedené webové adrese. Neúplné nebo nepřesné vyúčtování může být důvodem pro neudělení peněžního daru v následujícím roce.

Rozhodnutí o poskytnutí peněžních darů na rok 2018 bude zasíláno ve 2. čtvrtletí roku 2018.

S dotazy se obracejte na paní Šárku Ponroy Vamberovou, mailová adresa: cul_washington (at)embassy.mzv.cz

Žádosti ze států v působnosti ZÚ Washington (AL, AR, DC, FL, GA, LA, KY, MD, MS, NC, OH, OK, SC, TN, TX, VA, WV, Puerto Rico)

zasílejte prosím k rukám paní Š.P.Vamberové,

Embassy of the Czech Republic

3900 Spring of Freedom str.NW,

Washington, DC 20008