česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vyhlášení soutěže k 300. výročí narození Marie Terezie

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze vyhlašuje dětskou výtvarnou soutěž „Za časů české královny Marie Terezie“.

Všechny české školy v USA srdečně zveme k účasti ve výtvarné soutěži.

Soutěž je určena účastníkům od 6 do 19 let.

Soutěžní práce zasílejte do 8. března 2017

Typy výtvarných technik

 • kresba
 • malba
 • všechny grafické techniky bez použití počítačové grafiky
 • trojrozměrné práce (keramika, textil, papír, plast, kov, dřevo)
 • komiksy
 • filmy

Tematické okruhy

 • život Marie Terezie
 • móda a architektura v období baroka
 • vládní reformy Marie Terezie, zejména reformy školství

Podmínky účasti

 • Maximální rozměr plošné práce je 70 x 50 cm.
 • Maximální rozměr prostorové práce je 50 x 50 x 50 cm.
 • Délka filmu je max. 8 min.
 • Práce nemohou být paspartovány či podlepeny barevnými papíry.
 • Do soutěže nejsou přijímány fotodokumentace výtvarných prací, kopie, xeroxy nebo elektronické verze výtvarných prací.
 • Budou posuzovány pouze práce, které dodržují téma soutěže a jsou řádně označeny. Neoznačené práce a práce s nečitelně či nekompletně vyplněnými údaji nebudou posuzovány.
 • Práce mohou zasílat jednotlivci i kolektivy.
 • Zaslané práce se nevracejí.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na využití zaslaných prací pro další nekomerční výstavy, charitativní akce a pro jejich reprodukce v tisku a na webových stránkách pořadatele a webových stránkách partnerů soutěže.

Označení prací

 • Soutěžní práce musí být označena identifikačním štítkem. (Nejlépe použijte připravený štítek níže).
 • Identifikační štítek musí být čitelně vyplněn a musí obsahovat následující údaje:
  • Jméno, příjmení a věk soutěžícího
  • Název práce
  • Název a adresu školy či domácí adresu
  • Kontaktní e-mail a telefon
 • Pokud zasílá práce škola či jiná organizace, uvádějte přesný název a adresu.
 • Pokud práce zasílá jednotlivec, uvádějte domácí adresu.
 • Informace o ocenění budou zasílány e-mailem, proto uvádějte funkční e-mail, který je pravidelně kontrolován.

Soutěžní kategorie
Soutěžní práce zhotovené technikou malby, kresby, grafickými technikami a trojrozměrné výrobky budou hodnoceny v těchto věkových kategoriích:

 1. 6–10 let
 2. 11–15 let
 3. 16–19 let
 4. kategorie pro soutěžící se speciálními vzdělávacími potřebami bez horní věkové hranice

Soutěžní práce v kategoriích „film“ a „komiks“ mohou být hodnoceny bez rozdílu věku.

Řádně označené soutěžní práce zasílejte na adresu:
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
k rukám Mgr. Evy Kuncipálové
Valdštejnská 20
118 00 Praha 1
Na zásilku napište „Soutěž – Marie Terezie“

Soutěžní práce je možné předat i v recepci muzea na výše uvedené adrese v otevírací době muzea:
úterý-neděle 10.00–12.30 13.00–17.00.

Případné dotazy zodpoví Mgr. Eva Kuncipálová, tel. 257 531 645, e-mail kuncipalova(at)npmk.cz

Slavnostní vyhlášení proběhne v muzeu ve 2. polovině května 2017 za účasti ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Kateřiny Valachové, Ph.D.
Oceněné práce budou vystaveny v rámci výstavy „Hurá do školy s Marií Terezií“.