česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: C.Stanley Photography
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Natálie Kocábová v USA reprezentující ČR a EU

Velvyslanectví ČR ve Washingtonu pozvalo mladou českou scenáristku, spisovatelku a muzikantku Natálii Kocábovou, aby Česko zastupovala na dvou různých evropských akcích spojených s divadlem a reflexí současného světa v něm.

2. května se stala součástí panelové diskuze o evropské a americké identitě v New Yorku na Fordham College. Jednalo se o zahájení Měsíce evropské kultury, společného programu Delegace EU ve Washingtonu a Origin Theater v New Yorku. Na debatu dorazil i překladatel z češtiny Alex Zucker.

Po přesunu do Washingtonu DC se účastnila nejprve dvoudenního  workshopu 6. - 7. 5. 2019 na Georgetownské univerzitě pro 7 evropských divadelníků jako součást projektu EUNIC DC (sdružení kulturních institutů EU). Kulturní atašé českého velvyslanectví Šárka Ponroy Vamberová klastru letos předsedá.  Na realizaci tohoto projektu získal místní klastr grant 10 tisíc euro z bruselského ústředí EUNIC. Další divadelníky pozvali kolegové z Rakouska, Německa, Švédska, Rumunska, Španělska a Itálie.

Na počest 7 evropských umělců se 6. května 2019 uspořádala společenská akce ve Švédském domě. Kulturní instituce a velvyslanectví (členové EUNIC DC), které je pozvaly do Washingtonu, přispěly národními nápoji. Všichni divadelníci měli šanci početnému americkému publiku představit svou práci. Profesor Derek Goldman seznámil veřejnost s festivalem CrossCurrents  na Georgetownské univerzitě, jež se koná od 8.- 11.5.2019. Cílem projektu EUNIC je výměna kontaktů, zkušeností a navázání spolupráce s americkými hostiteli, ale i s ostatními evropskými kolegy. 

V rámci festivalu CrossCrurrents probíhaly různé semináře, dílny, debaty, čtení i divadelní představení. Mimo jiné 9. května se účastníci (na 200 z celého světa) mohli seznámit s ukázkami z Havlova Protestu a diskutovat s Madeleine Albrightovou a Martinem Paloušem. 

Zapojením ČR do evropského projektu se v New Yorku i ve Washingtonu podařilo Česko prezentovat jako dynamického a kulturního člena EU, kterému není jedno směřování světa a snaží se prostřednictvím umění hledat odpovědi na složitou politickou situaci na obou stranách Atlantiku.

 

Galerie


Natálie Kocábová v USA