česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádosti o peněžní dary z ČR na rok 2022

Připomínáme krajanským organizacím, že termín podání žádostí na příští rok je 31. červenec 2021.
 

Text platných pravidel pro poskytování peněžních darů krajanským spolkům je možné nalézt na webových stránkách: www.mzv.cz/krajane/financni_podpora/penezni_dary_do_zahranici.

Je zde umístěn i elektronický formulář žádosti o peněžní dar https://public.mzv.cz/Aplikace/extranet/krajane.nsf/zadost.xsp. Žádost je potřeba elektronicky vyplnit a odeslat, zároveň žádost vytisknout, opatřit podpisem statutárního zástupce a postoupit ZÚ v místě k dalšímu řízení.

Pokud krajanský spolek žádá poprvé, je k žádosti o peněžní dar požadováno přiložení kopie registrace spolku v zemi působnosti a kopie platných stanov spolku.

V rámci poskytování peněžních darů na krajanské projekty upřednostňujeme příspěvky na konkrétní a tradiční aktivity spolků, jako jsou kulturní či vzdělávací akce, před investicemi do oprav krajanských objektů. Stejně tak doporučujeme krajanským spolkům přechod z tištěných krajanských publikací na elektronické verze.

Dle platných pravidel je potřeba provádět vyúčtování peněžního daru za předchozí rok za předpokladu, že spolek byl obdarován. Vyúčtování se předkládá  do 15. 1. 2022 ZÚ Washington. Formulář k vyúčtování je ke stažení na výše uvedené webové adrese. Neúplné nebo nepřesné vyúčtování může být důvodem pro neudělení peněžního daru v následujícím roce.

Rozhodnutí o poskytnutí peněžních darů na rok 2022 bude zasíláno ve 2. čtvrtletí roku 2022.

S dotazy se obracejte na  mailovou adresu: cul_washington@embassy.mzv.cz nebo jan_woska@mzv.cz

Následující státy spadají do příslušnosti ZÚ Washington ve věcech žádostí o přidělení peněžního daru (AL, AR, DC, FL, GA, LA, KY, MD, MS, NC, OH, OK, SC, TN, TX, VA, WV, Puerto Rico)

zasílejte prosím k rukám pana Jana Wosky,

Embassy of the Czech Republic

3900 Spring of Freedom Street, NW,

Washington, DC 20008

 

Pro informace v anglickém jazyce: www.mzv.cz/czechs_abroad