česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace o možnostech finanční podpory českým studentům při studiu v USA

1. Americký fond (American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies)

Kontakt:

American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies
321 East 73rd Street
Bohemian National Hall
New York, NY 10021 - USA
e-mail: information@afcsls.org

American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies
c/o Mr. Martin Herman
1881 North Nash Street #510
Arlington, VA 22209 - USA
e-mail: mherman@afcsls.org

Americký fond (American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies - AFCSLS) se soustřeďuje na vzdělání a výchovu osobností, které budou rozhodujícím faktorem konkurenceschopnosti a životní úrovně České republiky a Slovenské republiky.  AFCSLS je následnickou organizací Amerického fondu pro československé uprchlíky (American Fund for Czechoslovak Refugees - AFCR), který byl založen v roce 1948 a pomáhal Čechům a Slovákům s útěkem před komunizmem z Československa a jejich usazením v USA. Členy vedení AFCSLS jsou Henry Kallan (prezident), Joseph Balaz (tajemník), Edward Chlanda (pokladník), Branislav Kleskeň (viceprezident), Jiří Zlatuška (viceprezident), a Birgitte Rasine.

Programy AFCSLS

Spolupráce s Center for Talented Youth (CTY) při univerzitě Johns Hopkins.  Cílem je motivovat Čechy a Slováky od předškolního věku do maturity k práci tak, aby svůj talent byli schopni náležitě rozvinout a co nejlépe se připravili na univerzitní studium doma nebo v zahraničí. Od roku 2011 absolvovalo náročné kurzy CTYOnline přes 800 středoškoláků. Ve virtuálních třídách měří své schopnosti s těmi nejlepšími ve světě, což nemá v českém ani slovenském školství obdoby.  Pro studenty je to nesmírně motivující.  Týdně investují 6-12 hodin navíc především do studia kurzů matematiky, přírodních věd, programování, to vše v angličtině pod vedením zkušených lektorů/mentorů.

Studenti jsou úspěšní v náročných testech Advanced Placement, organizovaných americkým College Board a někteří již obdrželi plná stipendia na špičkové zahraniční univerzity.  Je zapojeno 60 českých a 10 slovenských gymnázií.  Vyškolili jsme 40 lektorů/mentorů z řad špičkových pedagogů, doktorandů a odborníků, kteří některé kurzy vedou, a to stejně kvalitně jako jejich američtí kolegové.  Další se zaškolují.  Investovali jsme více než 22 milionů Kč především na stipendia CTYOnline a letní program CTY ve Spojených státech, Irsku a Hongkongu.  Připravujeme založení pobočky CTY ve Střední Evropě, čímž snížíme provozní náklady a máme v úmyslu zpřístupnit kurzy CTYOnline všem nadaným studentům bez ohledu na příjmy rodičů.

Další informace na www.afcsls.org, www.objevitelske-soboty.cz.

Stáže pro mladé odborníky z ČR a SR působící v oblasti zdravotní péče, školství či ochrany životního prostředí v rámci tzv. Young Leaders Program.  Nabízíme možnost prohloubení znalostí a dovedností v USA.  Zájemci musí předložit individuální program dle svého úsudku. Doporučujeme kombinaci seminářů/školení a odborné praxe v prestižních amerických organizacích a firmách v celkové délce šesti měsíců.  Cílem individuálního programu je vytvoření dlouhodobé profesní spolupráce s americkými partnery.  

Přihlášku je nutné podat do 31. března.  Náklady programu jsou plně hrazeny z prostředků Amerického fondu.

 

2. Czech Educational Foundation of Texas (CEFT)

Kontakt:

1029 Walton Drive, TX 77018
Tel.: 001-979-845-4898
Fax: 001-979-862-2292
e-mail: c-machann@tamu.edu
Web: www.ceft.us

Česko-americká nezisková organizace CEFT nabízí od roku 1954 řadu programů na podporu českého jazyka a kultury v Texasu. V 80. let založila CEFT katedru českých studií na University of Texas v Austinu. V roce 1999 bylo zřízen program s názvem CEFT William J. Hlavinka Fellowship na univezitě Texas A&M's College of Liberal Arts. Za tyto aktivity obdržela v roce 2000 organizace CEFT prestižní ocenění - medaili Jana Masaryka. Fellowship Williama J. Hlavinky umožňuje studium angličtiny postgraduálním studentům Masarykovy univerzity v Brně a Palackého univerzity v Olomouci (titul M.A. nebo PhD.). Tito studenti pak učí češtinu na univerzitě Texas A&M.

3. Czech Komensky Club (Klub Komenského)

Kontakt:

Dept. of Modern Languages
University of Nebraska at Lincoln
1133 Oldfather Hill
Lincoln, NE 68588-0315
Tel.: 011-402-472-1336
Fax: 011-402-472-0327
e-mail: msaskova-pierce1@unl.edu

http://www.unl.edu/komenskyclub/home

Základní funkcí Klubu Komenského na Univerzitě v Lincolnu je podpora výuky českého jazyka na univerzitě a podpora českého dědictví a kultury ve Spojených státech. Klub pořádá pravidelné akce s cílem udržet povědomí o české kultuře v nebraské komunitě. Čeština se na Univerzitě v Lincolnu vyučuje již od roku 1904; Klub Komenského existuje od roku 1907.

Program, který nabízí University of Nebraska-Lincoln je v mnoha ohledech jedinečný. Nelze rovněž opomenout mimořádné osobní úsilí vyučujících o zachování výuky češtiny na univerzitě (Miluše Šašková-Pierce, Layne Pierce). V reakci na pokus o zrušení výuky češtiny na univerzitě byla v roce 1993 založena Czech Language Foundation. V současné době je studentům, kteří se zapíší na kurs češtiny, poskytováno stipendium ve výši USD 300 (více informací: http://unlcms.unl.edu/cas/modern-languages/czech/node/1).

4. Robitschek Scholarship

Nadace Paula Robitschka nabízí českým studentům možnost studia na University of Nebraska-Lincoln po dobu jednoho akademického roku. V rámci stipendia se platí zpáteční letenka, školné, ubytování a stravování. Více informací na: http://global.unl.edu/cost-scholarships/scholarships/robitschek-scholarship.aspx

5. Fulbrightova komise

Poradenské centrum
Fulbrightova komise
Karmelitská 17
110 00 Praha 1
Tel.: 222 718 452 nebo 222 729 987
Fax: 222 729 868
e-mail: fulbright@fulbright.cz
Web: http://fulbright.cz

6. Ostatní zdroje

- Rozsáhlá databáze webových stránek, zaměřených na informace stipendiích a jiných formách finanční asistence je k dispozici na webové adrese www.college-scholarships.com

- Společnost pro vědy a umění (www.svu2000.org) - Dr. Joseph Hasek Award (studentská cena pro české a slovenské studenty).

- Fulbrightovo stipendium pro doktorské studium vědy a techniky v USA (www.fulbright.org)

- Council for Higher Education (Matice vyššího vzdělání): http://www.chea.org/default.asp

- Junior Fellowships: Harvard Society of Fellows, http://www.socfell.fas.harvard.edu/nominations.html

- Vzdělávací a výměnné programy U.S. Department of State, http://exchanges.state.gov/

- Odkazy na http://www.svu2000.org/category/scholarships/

 

O stipendium pro studium v USA je rovněž možné se ucházet u řady zpravidla neziskových organizací přímo v USA. Jejich přehled je uveden v Příloze zde.

Rozsáhlá databáze webových stránek, zaměřených na informace stipendiích a jiných formách finanční asistence je k dispozici na webové adrese www.college-scholarships.com.