česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Přihlaste se na semestrální pobyty či kurzy češtiny v ČR

Do 15. 3. 2020 přijímáme přihlášky z řad krajanské komunity na semestrální pobyty, kurz českého jazyka a kurz metodiky výuky českého jazyka v roce 2020/2021 v České republice.


V akademickém roce 2020/2021 bude pokračovat realizace Krajanského vzdělávacího programu a výuky českého jazyka a literatury v zahraničí.

Program nabízí:

  • Semestrální stipendijní studijní pobyty
  • Čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany  
  • Dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanských komunit

1) Semestrální stipendijní studijní pobyty

Stipendia jsou určena pro studenty z řad krajanů s přednostním zaměřením na následující obory: čeština pro cizince, dále dle kapacity jednotlivých fakult a úrovně češtiny uchazeče učitelství českého jazyka a literatury, historie, etnologie, dějiny umění a teologie. Jedná se obecně o obory související s podporou udržení a rozvoje znalosti českého jazyka a literatury. Podmínkou účasti v programu je dobrá znalost českého jazyka.

Studentům je po dobu studia vypláceno měsíční stipendium včetně příplatku na ubytování ve výši 9000 Kč (bakalářské a magisterské studium) a 9500 Kč (doktorské). Výše finančního příspěvku na dopravu je 5000 Kč pro mimoevropské studenty. Ubytování a stravování ve školských zařízeních je poskytováno za stejných podmínek jako studentům - občanům ČR.  

Podrobné informace jsou k nalezení na webové stránce http://www.dzs.cz/cz/program-podpory-ceskeho-kulturniho-dedictvi-v-zahranici/studium-na-vs/ K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář.

 

Termíny pro zadání přihlášek do elektronického systému jsou:

  • pro jednosemestrální studium v zimním semestru akademického roku 2020/2021 (září 2020 až únor 2021) do 15. 3. 2020

  • pro dvousemestrální studium v zimním i letním semestru akademického roku 2020/2021 (září 2020 až červen 2021) do 15. 3. 2020

  • pro jednosemestrální studium v letním semestru akademického roku 2020/2021 (únor 2021 až červen 2021) do 15. 8. 2020
  •  
  • Vyplněnou a vytisknutou přihlášku včetně jedné kopie, tj. celkem 2 exempláře, spolu s životopisem, lékařským potvrzením o způsobilosti ke studiu, podrobným studijním programem, kopií cestovního dokladu, doporučením krajanského spolku je třeba zaslat bez prodlení na velvyslanectví ČR ve Washingtonu, nejpozději však do 15. 3. 2020 popř. 15.8.2020.

Po akceptaci příslušnou vysokou školou zašle MŠMT prostřednictvím MZV a zastupitelským úřadem vybraným stipendistům Rozhodnutí o přiznání stipendia a potvrzení o ubytování.


 

2) Čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany v Poděbradech - stipendia

Termín kurzu: 17. 7. až 14. 8. 2020

Ročně je poskytováno 60stipendijních míst. Jedná se o čtyřtýdenní letní kurz určený českým krajanům starším 18 let, žijícím v zahraničí, kteří se chtějí naučit jazyk svých předků nebo se v něm zdokonalit. Mají možnost se seznámit s českou kulturou a poznat část České republiky. Výuka probíhá pod vedením zkušených pedagogů ve skupinách podle pokročilosti jazykových znalostí. Pro účastníky kurzu je připraven bohatý mimoškolní program (besedy, exkurze, přednášky, celodenní výlety). Výuka sestává z celkem 120 vyučovacích hodin ve skupinách rozdělených dle stupně jazykových znalostí. Na závěr obdrží účastníci osvědčení o absolvování kurzu.  Mimoevropští stipendisté dostanou příspěvek 5000Kč na dopravu. Je možné účastnit se kurzu i jako samoplátce. Min. věk účastníků je 18 let. Upozorňujeme zájemce na skutečnost, že se učebna nachází ve 4. patře bez možnosti použití výtahu. Studenti tuto cestu absolvují  min. 2x až 3x denně. Dále je třeba počítat s pěšími přesuny mezi místem ubytování, výuky a stravování, s výlety a exkurzemi mimo Poděbrady.

Termín pro zadání přihlášky do elektronického systému na stránce http://www.dzs.cz/cz/program-podpory-ceskeho-kulturniho-dedictvi-v-zahranici/kurz-cestiny/ do 15. 3. 2020.

Originál elektronicky vyplněné a vytisknuté přihlášky, tj. celkem 1 exemplář, spolu s doporučením krajanského spolku je třeba bez prodlení zaslat na ZÚ, nejpozději však do 15. 3. 2020.

Prostřednictvím Velvyslanectví ČR ve Washingtonu nebo příslušným generálním konzulátem bude vybraným kandidátům doručeno potvrzení o přijetí. Nevybraní uchazeči se mohou stát náhradníky a případné dodatečné přijetí jim bude operativně oznamovat ZÚ na základě pokynu MZV, popř. přímo příslušný referent Domu zahraničních služeb (při nebezpečí z prodlení).


3) Dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanských komunit - stipendia

Termín kurzu: 24. 8. až  4. 9. 2020

Ročně je poskytováno 20 stipendijních míst. Kurz je určen pro vyučující z řad krajanů. Účastníci jsou rozděleni do dvou skupin: učitele u tradičních krajanských komunit (výuka dospělých) a pedagogové v Českých školách bez hranic a školách podobného typu (výuka dětí). 

Účastníci absolvují dvoutýdenní intenzivní výuku metodiky s cílem zdokonalit a stabilizovat formy vyučování češtiny. Součástí kurzu je i návštěva odborných pracovišť, která mají vazbu na český jazyk a literaturu. Účastníkům  jsou plně hrazeny náklady na dopravu, ubytování a stravování. Náklady na dopravu (letenky a jízdenky) se proplácí jen za účelem kurzu (cestování max. dva týdny před a dva týdny po kurzu). Účastníci musí mít 18 let a velmi dobrou znalost češtiny. Obdrží 1000 Kč na osobní výdaje. Do kurzu se lze přihlásit opakovaně, přednost při výběru uchazečů mají však vždy prvoúčastníci.

Termín pro elektronické vyplnění formuláře dostupného na webových stránkách DZS http://www.dzs.cz/cz/program-podpory-ceskeho-kulturniho-dedictvi-v-zahranici/kurz-metodiky/ je do 15. 3. 2020

Originál elektronicky vyplněné a vytisknuté přihlášky, tj. celkem 1 exemplář, spolu s doporučením krajanského spolku je třeba bez prodlení zaslat na ZÚ, nejpozději však do 15. 3. 2020.

Vyjádření krajanského spolku k žádosti svého člena musí obsahovat podporu a zdůvodnění účasti ve prospěch rozvoje výukových a kulturně-osvětových aktivit spolku.

Komise složená ze zástupců MZV, MŠMT, DZS a UK rozhodne o přijetí do kurzu, poté vybraní kandidáti obdrží prostřednictvím ZÚ potvrzení o přijetí. Při výběru účastníků na metodický kurz výuky češtiny je rozhodující i následné uplatnění nově získaných znalostí.

 

Důležité!

  • na žádosti, které přijdou po 15.3. 2020, nebude brán zřetel

  • Vyžaduje-li to vízový režim mezi ČR a konkrétním státem, je účastník kurzu povinen zajistit si příslušné české vízum.

 

Existuje i řada Letních škol slovanských studií většinou pro samoplátce, výčet možností je na stránkám MŠMT.

ZÚ Washington disponuje jedním stipendiem pro letní školu v Plzni.

Přihlášky prosíme zasílejte na adresu:

Šárka Ponroy Vamberová

Embassy of the Czech Republic
3900 Spring of Freedom NW
Washington, DC, 20008

Pro více informací volejte či pište:
Tel.: +1-202-274 9108
e-mail: sarka_vamberova(at)mzv.cz