česky  english 

rozšířené vyhledávání

Struktura velvyslanectví

Struktura velvyslanectví

Úřad velvyslance
email

Hynek Kmoníček
Jan Havránek
Jana Andersen

velvyslanec
zástupce velvyslance
asistentka

Sekce zástupce velvyslance
email

Světlana Doboszová
Dominika Janáková
Martin Mimra
Michal Thim

zástupkyně velvyslance pro vnitřní chod
asistentka
rada
rada

Politická sekce
email

Cyril Bumbálek
Jana Peterková
Dominika Dražilová
Filip Velach

vedoucí politické sekce
I. tajemnice
II. tajemnice
I. tajemník

Ekonomická sekce
email

Jiří Janíček
Martin Fott
Luděk Moravec
Petr Ježek
Alena Míšková

I. tajemník, vedoucí ekonomické sekce
III. tajemník
atašé, věda a výzkum
III. tajemník, zemědělství
asistentka

Sekce veřejné diplomacie
email


Lukáš Přibyl
Jan Woska
Mary E. Fetzko
Andrea S. Pohl


vedoucí veřejné diplomacie
I. tajemník, kulturní atašé
public relations & komunikace
public relations & komunikace

Konzulární sekce
email

Ivo Svoboda
Olga Janíčková
Zuzana Trojanová
Petr Koníček
Michal Makaj

rada-vyslanec, vedoucí konzulární sekce
vicekonzulka
konzulární úřednice
konzulární úředník
konzulární úředník

Vojenská sekce
email

plk. Jindřich Hacker

pplk. Jiří Klepetko

mjr. Jan Pekár

nprap. Radim Koschull

přidělenec obrany

vojenský a letecký přidělenec

zástupce vojenského a leteckého přidělence

administrativní podpora

Administrativní sekce

Martin Trojan
Helena Jurečková
Martina Letfusová

atašé, vedoucí administrativní sekce
účetní
recepce