česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: MŠMT a archiv autora
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Propagace vědy, výzkumu a inovací v USA

Velvyslanectví ČR ve Washingtonu sleduje řadu typů vzájemných vztahů různých aktérů, jejichž rozšiřování a prohlubování podporuje. Mezi partnery najdeme federální a státní instituce, výzkumné organizace a univerzity nebo firmy všech velikostí. Navazování vzájemné komunikace a rozvoj příležitostí ke spolupráci mezi nimi lze uskutečňovat v řadě různých modalit.

Pro diplomatické zastoupení je primárním a nejpřirozenějším partnerem vláda hostující země. I při rozpracovávání agendy výzkumné a technologické spolupráce proto komunikujeme v první řadě s federálními úřady. To přináší především možnost spoluvytváření právního, resp. smluvního zázemí pro vzájemnou spolupráci vědeckých komunit. Příkladem takové činnosti může být nedávné prodloužení Dohody mezi ČR a US o vědecko-technologické spolupráci do roku 2028.

Komunikace s federálními úřady se ale neomezuje pouze na budování vztahů mezi vládami. Protože federální vláda provozuje řadu různých programů a iniciativ, do kterých se vědecká nebo inovační komunita může zapojit přímo, pracujeme také na tom, abychom pomáhali českým subjektům do těchto programů vstupovat nebo z nich těžit. Za příklady lze považovat programy amerického Ministerstva zahraničí, jako Embassy Science Fellows, který úspěšně podporuje facilitační mise vládních výzkumníků z US do zahraničí, přímou spolupráci s poskytovateli finanční podpory na výzkum a vývoj, kteří mají mezinárodní aktivity, nebo programy amerického Ministerstva obrany v oblasti komparativního testování zahraničních technologií. Ve všech případech jde o aktivity, ze kterých přímo těží české výzkumné instituce nebo inovativní podniky.

Jakkoliv je mezivládní komunikace základem práce obchodně-ekonomického úseku velvyslanectví, věnujeme se také podpoře přímých kontaktů mezi výzkumníky, inovátory a výzkumnými organizacemi. Krom individuálních služeb jsou hlavním nástrojem podpory této činnosti inovační a vědecko-technologické mise českých organizací do USA a obdobné projekty, které přivádí americké výzkumníky do ČR. Právě s tzv. incomingy máme ty nejlepší zkušenosti při budování vzájemné důvěry ve kvalitu a zázemí českých partnerů. Program projektů na podporu ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí, který mise pravidelně financuje, se doplňuje s dalšími aktivitami zastupitelského úřadu a našich amerických partnerů. Proto se daří organizovat i větší bilaterální workshopy, kde se mohou vědní komunity potkávat. Příkladem může být Česko-americké symposium o výzkumu umělé inteligence, uspořádané ve spolupráci s Office of Naval Research Global.

Během návštěvy premiéra Babiše byla partnerů v USA, zejm. mezi velkými investory, představena také nová vládní Inovační strategie. Pozornost, kterou přilákala, nyní zúročujeme v podobě nově rozpracovávané podpory kontaktů mezi českým výzkumem a americkou podnikatelskou sférou. V těchto snahách se soustředíme na takové formy spolupráce, které neohrozí stabilitu lidských zdrojů ve výzkumné sféře. Nemluvíme proto příliš o investicích, ale zejm. o smluvním výzkumu, společných projektech, spolupráci ve vzdělávání a kolokaci aktivit aplikovaného výzkumu v českých organizacích. Jedním z příkladů aktivit tohoto typu je nedávná návštěva zástupců Bell Flight v českých výzkumných organizacích, univerzitních spin-off firmách a inovativních podnicích. Nejenom, že se každá z návštěv setkala s velmi pozitivní reakcí a přinesla konkrétní navazující aktivity, díky zkušenostem a vhledu do problematiky byla ze strany delegace identifikována také možnost vzájemně výhodného partnerství mezi navštívenými českými subjekty.

Zpracoval: Luděk Moravec, Velvyslanectví ČR ve Washingtonu