česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: LM
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Rozšíření spolupráce s USA v bezpečnostním výzkumu: celogenomové sekvenování

Ve dnech 2. – 17. srpna 2021 navštívili příslušníci Vojenského zdravotního ústavu partnerské pracoviště University of Nebraska Medical Center (UNMC), v rámci projektu „Etablování česko-americké bezpečnostní spolupráce pro řešení krizí způsobených původci nebezpečných nákaz“, který financuje Ministerstvo vnitra z programu bezpečnostního výzkumu IMPAKT 1 (VJ01030009).

Cílem této návštěvy byla výměna zkušeností a postupů v oblastech detekce a identifikace vysoce rizikových biologických agens, konkrétně technik celogenomového sekvenování a epidemiologické analýzy odpadních vod. Tyto metody Vojenský zdravotní ústav koncepčně rozvíjí a implementuje již několik let a tyto pokročilé schopnosti využil i při současné pandemie COVID-19. Sekundárním cílem bylo propojení obou výzkumných týmů a koordinace dalších navazujících aktivit.

Jedná se o pilotní projekt dlouhodobě rozpracované iniciativy podporované Velvyslanectvím ČR ve Washingtonu v koordinaci se sekcí průmyslové spolupráce MO na straně české  a Joint Program Executive Office for Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Defense (JPEO-CBRND) na straně americké, cestou programu Targeted Acquisition of Reference Materials Augmenting Capabilities (TARMAC).

Vojenský zdravotní ústav je resortní výzkumnou organizací, která propojuje vědeckou činnost s armádní praxí. Nepřekvapí proto, že dlouhodobým záměrem této spolupráce je jednak rozvoj a optimalizace současných schopností AČR v oblasti biologické ochrany, integrace analytických postupů s postupy využívanými spřátelenými armádami a hlavně jejich budoucí praktické využití v oblastech aktuálního nasazení AČR. Tato aktivita demonstruje jednak cíleně budovanou kompatibilitu a interoperabilitu sytému biologické ochrany s dalšími laboratořemi aliančních partnerů, ale také vysoký stupeň odborné připravenosti biologické ochrany AČR.

UNMC je centrem excelence v biologické ochraně nejen ve výzkumném, ale také ve výcvikovém kontextu. K těmto účelům disponuje specializovaným pracovištěm pro realizaci realistických cvičení i simulací různého stupně interaktivity. Také díky těmto schopnostem a expertize je centrum zařazeno také do národního systému odpovědi na biologické hrozby. Udržuje odborné kapacity schopné nasazení v místě krize a provozuje národní karanténní jednotku. Bylo také odpovědné za management prvních případů koronavirové nákazy v loňském roce, včetně izolace nakažených pasažérů výletní lodi Diamond Princes. I v americkém kontextu jde o partnera s unikátními možnostmi.

Spektrum potenciálních společných aktivit jenom rozšiřuje oboustranně oceňované a dlouhodobé partnerství AČR a Národní gardy státu Nebraska nebo nově otevřená diskuse k příležitostem v rámci National Strategic Research Institute.

Podprogram 3 programu IMPAKT 1 je v portfoliu podpory bezpečnostního výzkumu určen především k podpoře internacionalizace výzkumných programů veřejných výzkumných institucí. Konkrétně podporuje navazování a upevňování nových partnerství ve strategických regionech, za účelem dlouhodobé budoucí spolupráce. První veřejná soutěž byla realizována v roce 2020. Celkově je v tomto nástroji momentálně financováno 10 projektů za cca 26 mil. Kč. 

Zpracovali: Luděk Moravec, Velvyslanectví ČR ve Washingtonu