česky  english 

rozšířené vyhledávání

Politické vztahy

Spojené státy americké stály u zrodu samostatného a demokratického Československa v roce 1918. Prezident Woodrow Wilson podpořil úsilí Tomáše G. Masaryka a dalších vlastenců o vznik našeho nezávislého státu. Tomáš G. Masaryk ostatně vznik Československé republiky ohlásil v tzv. Washingtonskou deklaraci z 18. října 1918, která byla inspirována zakládajícími ideály a dokumenty americké republiky a demokracie.

Američtí vojáci během druhé světové války bojovali i za osvobození českých zemí z nacistické okupace a za obnovení suverenity a nezávislosti Československa. Mnozí z nich položili své životy přímo při osvobozování československého území na jaře 1945.

Během studené války vedly USA svobodný svět v úsilí o navrácení svobody, nezávislosti a demokracie do porobených zemí střední a východní Evropy včetně Československa. Spojené státy nabídly nový domov desítkám tisíc exulantů z komunisty ovládnutého Československa, kteří odtud vytrvale usilovali o návrat demokracie do jejich vlasti.

Listopadová revoluce v Československu v roce 1989 proto mohla v česko-amerických vztazích navazovat na inspirativní a pevné dědictví. Novou éru svou první návštěvou USA ve funkci nově svobodného Československa zahájil tehdejší prezident Václav Havel v únoru 1990, kdy pronesl před oběma komorami Kongresu památný projev, který si můžete přečíst zde.

Dnes Václava Havla v budově Kapitolu připomíná busta odhalená v roce 2014.

Busta V.Havla v Kapitolu

Busta V.Havla v Kapitolu

V průběhu 90. let pevné přátelské vztahy mezi USA a Československem, a od roku 1993 samostatnou Českou republikou, vrcholily v našem úsilí o vstup do Severoatlantické aliance. Členem NATO se Česká republika stala v roce 1999. Členství v této alianci na čele s USA je základním garantem bezpečnosti našeho státu.

Po 11. září 2001 a napadení USA Česká republika potvrdila, že je schopna dostát svým spojeneckým závazkům. V souladu s článkem 5 Washingtonské smlouvy o založení NATO se účastnila mj. mezinárodních operací v Kosovu, Iráku a Afghánistánu. Intenzivní spolupráce ozbrojených sil obou států se rozvíjí i v rámci úzkých kontaktů mezi Armádou ČR a národními gardami států Nebraska a Texas.

V listopadu 2008 se podařilo odstranit poslední překážku bezproblémových vzájemných vztahů, když Kongres USA zařadil Českou republiku mezi země s bezvízovým stykem. Cenným nástrojem při prosazování bezvízového režimu byla i skupina členů Kongresu nakloněných České republice, tzv. Czech Caucus, který byl poprvé zaregistrován v roce 2008.

Česká republika je od roku 2004 členem Evropské unie a během prvního pololetí roku 2009 předsedala Radě Evropské unie. Z pozice předsednické země uspořádala v Praze neformální summit EU-USA, kterého se zúčastnil tehdejší prezident Barack Obama. O rok později, v dubnu 2010, prezident Obama v hlavním městě ČR Praze podepsal s ruským prezidentem Medveděvem novou smlouvu START (New START) o výrazném snížení jaderného arzenálu USA a Ruska.

Bilaterální vztahy ČR-USA jsou založeny na třech základních pilířích: spolupráci v oblasti bezpečnosti a obrany, ekonomické spolupráci a sdílených hodnotách. Jednání vrcholných představitelů obou států v posledních letech potvrzují sílu a potenciál vzájemných vztahů zejména v oblasti obranné spolupráce, civilního jaderného výzkumu a dalších oblastech, se zájmy ČR a USA protínají. Jedním z aktuálních příkladů je boj proti terorismu a extrémistům, kde obě země úzce spolupracují mimo jiné v rámci mezinárodní koalice proti tzv. islámskému státu. Od roku 2012 ČR také působí v roli ochranné mocnosti USA v konfliktem stižené Sýrii.