česky  english 

Advanced search
Article notification Print Decrease font size Increase font size

Czech Language Courses and Studies in the Czech Republic in 2020/2021

We present the possibilities to study in the Czech Republic for members of the Czech-American community in 2020/2021. March 15, 2020 is the deadline for the applications.

Every year, there is an opportunity to receive a scholarship for a 4-week course in the Czech language for Czechs living abroad and their descendants (see more details in English below), for a 2-week course for teachers of the Czech language (see more details in Czech below) and scholarships for one or two semesters at Czech universities (see more details in Czech below). Apart of that, there is a possibility of paid summer courses. The Embassy of the Czech Republic can provide  one scholarship for the Summer School in Plzeň.

1/ A four-week course of the Czech language for Czechs living abroad and their descendants in Poděbrady

Term: 17 July to 14 August 2020

Four-week summer vacation Czech language course (July/August) is intended for Czech compatriots over 18 years of age who live abroad and would like to learn their predecessors' language or improve their existing Czech language skills. The course gives them the opportunity to familiarise themselves with the Czech culture and get to know part of the Czech Republic. Tuition takes place in groups according to ability level and is led by experienced teachers. A generous extracurricular programme (forums, excursions, lectures, weekend day trips, etc.) is prepared for course participants. Tuition, board, and lodging are provided to selected participants free of charge. These participants receive also a financial contribution towards travel to and from the Czech Republic (5000 CZK). Health care costs are covered for them within the scope laid down in Act No. 326/1999 Coll., on Residence of Foreigners in the Czech Republic and on Amendment of Some Other Acts, as amended. Upon completing the course, participants receive a graduation certificate.

Application forms may be submitted only via Embassy of the Czech Republic or Czech Consulate, and must be submitted by March 15, 2020. There are 60 scholarships available. Be aware that the course takes place on the 4th floor in the building without the lift.

To apply you should:
- Fill out an electronic application;
- Print out the application and together with a recommendation of a Czech community association (Sokol or Czech School for example) and send it to the Embassy or Czech Consulate before March 15, 2020.

The online application form you can find here: http://www.dzs.cz/cz/program-podpory-ceskeho-kulturniho-dedictvi-v-zahranici/kurz-cestiny/

There is a possibility of a self-paid course.

2/ A two-week course for teachers of the Czech language - Dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanských komunit

Termín kurzu: 24. 8. až  4. 9. 2020

Ročně je poskytováno 20 stipendijních míst. Kurz je určen pro vyučující z řad krajanů. Účastníci jsou rozděleni do dvou skupin: učitele u tradičních krajanských komunit (výuka dospělých) a pedagogové v Českých školách bez hranic a školách podobného typu (výuka dětí). 

Účastníci absolvují dvoutýdenní intenzivní výuku metodiky s cílem zdokonalit a stabilizovat formy vyučování češtiny. Součástí kurzu je i návštěva odborných pracovišť, která mají vazbu na český jazyk a literaturu. Účastníkům jsou plně hrazeny náklady na dopravu, ubytování a stravování. Doprava je hrazena za předpokladu, že cestují max. dva týdny před a do dvou týdnů po skončení kurzu. Doprava vlastním vozem se neproplácí. Účastníci navíc obdrží 1000 Kč na osobní výdaje. Účastníkům musí být 18 let a mít velmi dobrou znalost českého jazyka.

Termín pro elektronické vyplnění formuláře dostupného na webových stránkách DZS http://www.dzs.cz/cz/program-podpory-ceskeho-kulturniho-dedictvi-v-zahranici/kurz-metodiky/

 je do 15. 3. 2020

Originál elektronicky vyplněné a vytisknuté přihlášky, tj. celkem 1 exemplář, spolu s doporučením krajanského spolku je třeba zaslat bez prodlení na ZÚ Washington do 15. 3. 2020.

Vyjádření krajanského spolku k žádosti svého člena musí obsahovat podporu a zdůvodnění účasti ve prospěch rozvoje výukových a kulturně-osvětových aktivit spolku.

Komise složená ze zástupců MZV, MŠMT, DZS a UK rozhodne o přijetí do kurzu, poté vybraní kandidáti obdrží prostřednictvím ZÚ potvrzení o přijetí. Při výběru účastníků na metodický kurz výuky češtiny je rozhodující i následné uplatnění nově získaných znalostí.

 

3/ Scholarships for one or two semesters at the Czech universities - Semestrální stipendijní studijní pobyty

Stipendia jsou určena pro studenty z řad krajanů s přednostním zaměřením na následující obory: čeština pro cizince, dále dle kapacity jednotlivých fakult a úrovně češtiny uchazeče učitelství českého jazyka a literatury, historie, etnologie, dějiny umění a teologie. Jedná se obecně o obory související s podporou udržení a rozvoje znalosti českého jazyka a literatury. Ročně je poskytováno 15 dvousemestrálních  (dělitelných na 30 semestrálních) stipendií na vybraných veřejných vysokých školách v ČR. Podmínkou účasti v programu je dobrá znalost českého jazyka. V případě získání trvalého pobytu v ČR ztrácí student nárok na stipendium.

           

Podrobné informace jsou k nalezení na webové stránce http://www.dzs.cz/cz/program-podpory-ceskeho-kulturniho-dedictvi-v-zahranici/studium-na-vs/ . K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář.

Termíny pro zadání přihlášek do elektronického systému jsou:

  • pro jednosemestrální studium v zimním semestru akademického roku 2020/2021 (září 2020 až únor 2021) do 15. 3. 2020

  • pro dvousemestrální studium v zimním i letním semestru akademického roku 2020/2021 (září 2020 až červen 2021) do 15. 3. 2020

  • pro jednosemestrální studium v letním semestru akademického roku 2020/2021 (únor 2021 až červen 2021) do 15. 8. 2020

 

Vyplněnou a vytisknutou přihlášku včetně jedné kopie, tj. celkem 2 exempláře, spolu s životopisem, lékařským potvrzením o způsobilosti ke studiu, podrobným studijním programem, kopií cestovního dokladu, doporučením krajanského spolku je třeba zaslat bez prodlení na ZÚ, nejpozději však do 15. 3. 2020.

Po akceptaci příslušnou vysokou školou zašle MŠMT prostřednictvím MZV a ZÚ/GK vybraným stipendistům Rozhodnutí o přiznání stipendia a potvrzení o ubytování.


There is a wide range of Summer Schools of Czech Language in the Czech Republic in the summer 2020.

Czech language courses are organised by several public universities in the Czech Republic: Charles University (Faculty of Arts, Prague), Charles University Institute for Language and Preparatory Studies in Poděbrady, Masaryk University (Faculty of Arts, Brno), Palacký University in Olomouc (Faculty of Arts, Olomouc), University of South Bohemia in České Budějovice (Faculty of Philosophy, České Budějovice) and the University of West Bohemia in Plzeň. The courses are held during the summer months (July – September), their length ranges from 2 to 4 weeks depending on the course content determined by each Summer School and are designed for foreign students, teachers, translators and interpreters and other experts active in the field of Czech/Slavonic studies. Due to their broad scope they are, however, open to anyone else who is interested in the Czech language, literature, history and culture. The Summer Schools offer language courses at various levels of proficiency, seminars on the Czech literature, culture and history, free-time activities including theatrical, musical and dance performances, trips etc.

The applicants bear the related expenses themselves. Applications are to be filed directly with the selected faculty/institute.

The full list of Summer Schools of Czech language is on the website of the Ministry of Education, Youth and Sport of the Czech Republic.

1. Institute for Language and Preparatory Studies (Summer School in Poděbrady)
Date of Summer School:
  6 July – 31 July 2020
Vratislavova 10, 128 00 Praha 2
Tel.: +420 224 990 420 or +420 224 990 455
Info: Student Services Department
Web: http://ujop.cuni.cz/kurz/letni-skola-slovanskych-studii

2. University of West Bohemia, Pilsen  - One scholarship for a US student can be provided
Date of Summer School: 11– 31 July 2020

Univerzitni 8, 306 14 Pilsen
Tel: +420 377 635 210
E-mail: summer@rek.zcu.cz or pavlam@ujp.zcu.cz
Web: www.isls.zcu.cz

3. Faculty of Arts of Masaryk University, Brno
Date of Summer School: 18 July – 15 August 2020

Kabinet češtiny pro cizince
Filozofická fakulta MU
Arne Nováka 1
602 00 Brno
Česká republika
tel.: +420 549 495 970
E-mail: eva@phil.muni.cz,
web: https://www.phil.muni.cz/kabcest/en/summer-school.php

4. Faculty of Arts of Palacký University, Olomouc
Date of Summer School: 18 July – 16 August 2020

třída Svobody 26
771 47 Olomouc
Česká republika
Tel.: +420 585 633 156, +420 776 26 76 76
E-mail: LSSS@upol.cz
Web: www.LSSS.upol.cz

5. Faculty of Arts of Charles University, Prague
Date of Summer School: 24 July - 21 August 2020

nám. Jana Palacha 2
116 38  Praha 1
Czech Republic
Tel: +420 221619381
E-mail: vlastimila.mikatova@ff.cuni.cz,
Web : http://lsss.ff.cuni.cz   or  http://ubs.ff.cuni.cz

6. Faculty of Philosophy of the University of South Bohemia, České Budějovice
Date of Summer School: 16 August  - 7 September 2020

Mgr. Barbora Poslušná, e-mail: bposlusna@ff.jcu.cz,

Branišovská 31a, CZ-370 05 České Budějovice,

Phone: +420 387 774 801 / M: +420 735 700 558

Web: http://www.ff.jcu.cz/lsss 

 

Please be aware that applications submitted after the deadline will not be accepted. All selected students have to get visas.


Please send the applications to:

Šárka Ponroy Vamberová
Cultural Attaché
Embassy of the Czech Republic
3900 Spring of Freedom NW
Washington, 20008 DC - USA
Phone: +1-202-2749108

e-mail: sarka_vamberova(at)mzv.cz