česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Prohlášení MZV ČR u příležitosti Dne lidských práv

Dne 10. prosince si každoročně u příležitosti přijetí Všeobecné deklarace lidských práv připomínáme mezinárodní Den lidských práv. Cílem deklarace bylo zajistit všeobecné uznávání a zachovávání lidských práv a základních svobod. I v letošním roce je tento den příležitostí vyhodnotit plnění těchto závazků a vyjádřit politickou podporu řešení lidskoprávních otázek. Ministerstvo zahraničních věcí děkuje všem, kteří se i v současném složitém období pandemie věnují ochraně lidských práv po celém světě.

I během probíhající pandemie se lidskoprávní situace ve světě bohužel zhoršuje. Zástupci občanské společnosti, obránci lidských práv a nezávislí novináři musí v řadě zemí čelit stupňujícím se útokům, mj. v souvislosti s jejich aktivitami a informováním o pandemii. V Bělorusku, Myanmaru, na Kubě i dalších zemích jsme svědky brutálního používání síly proti účastníkům pokojných protestů, masového zatýkání, svévolného zadržování i mučení.

Také v letošním roce uspořádá 10. prosince ministerstvo zahraničních věcí setkání s několika zahraničními obhájci lidských práv žijícími v ČR. Zástupce náměstka ministra David Konecký je ujistí o podpoře ČR pro jejich činnost a o tom, že jejich aktivní zapojení do veřejných záležitostí má smysl. Podobná setkání zorganizují i čeští velvyslanci v řadě zemí světa. Jde o symbolickou připomínku legendární snídaně francouzského prezidenta Mitterranda s osmi obhájci lidských práv v tehdejším komunistickém Československu v roce 1988.

ČR aktivně podporuje mezinárodní organizace a mechanismy, které dbají o dodržování lidskoprávních závazků a hrají důležitou preventivní roli poukazováním na zhoršující se lidskoprávní situaci ve světě. V letošním roce končí tříleté členství ČR v Radě OSN pro lidská práva, které vyvrcholilo konsensuálním přijetím Českou republikou předkládané rezoluce k rovné účasti na politických a veřejných záležitostech. ČR též vítá nedávné prodloužení platnosti lidskoprávních sankcí EU, které se během uplynulého roku ukázaly být velmi užitečným nástrojem EU pro reakci na závažná porušování lidských práv ve světě. Prostřednictvím Programu transformační spolupráce MZV poskytuje rovněž praktickou pomoc občanské společnosti a nabízí sdílení svých zkušeností.

Symbolicky právě na Den lidských práv se letos z iniciativy USA koná první Summit pro demokracii, který je příležitostí pro mobilizaci politické vůle ke zlepšení lidskoprávní situace ve světě. ČR se Summitu účastní a do navazujících aktivit se bude zapojovat i během celého následujícího roku, včetně předsednictví ČR v Radě EU.