česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Český export do Myanmaru za šest měsíců letošního roku strmě vzrostl, navzdory COVID-19

Vývoz českého zboží do Myanmaru v 1. pololetí 2020 meziročně vzrostl o 100,7 %. Naprosto bezprecedentní jsou výsledky za květen 2020, kdy došlo k meziročnímu navýšení o 495 %, a za červen 2020, kdy se český export oproti červnu 2019 zvýšil o 357 %. Velvyslanectví České republiky v Rangúnu aktivně podporuje české vývozce a vyhledá možnosti, jak docílit další růst vývozu v nadcházejících měsících.

K mimořádnému nárůstu v posledních dvou měsících druhého čtvrtletí 2020 došlo částečně z důvodu opožděné realizace nasmlouvaných dodávek z předchozích měsíců, kdy byl kvůli karanténním opatřením ztížen pohyb zboží přes hranice. Myanmarské hranice sice nebyly pro pohyb zboží nikdy zcela uzavřeny (více viz náš článek COVID-19 a myanmarská ekonomika), avšak zesílená kontrola na pozemních přechodech a zejména přerušení osobní letecké dopravy (v jejímž rámci se realizovala také velká část přepravy leteckého karga) se projevily v nižší propustnosti hranic a v omezení a zdražení přepravní kapacity. Proto také údaje za duben 2020, kdy byly uplatňovány nejpřísnější restrikce, jako zatím jediné v roce 2020 vykazují meziroční pokles. Více graf a zdrojová tabulka níže.

Český export do Myanmaru v jednotlivých měsících (tis. USD)

Český export do Myanmaru v jednotlivých měsících (tis. USD)

 

2019

2020

Meziroční změna

I

478

1162

143%

II

742

894

20%

III

181

457

152%

IV

786

533

-32%

V

62

369

495%

VI

428

1957

357%

Celkem

2676

5372

100,7%

Zpracoval ZÚ Rangún na základě údajů ČSÚ

Útlum ekonomických aktivit v dubnu 2020 byl bohatě vykompenzován výrazným posílením českého dovozu v ostatních měsících prvního pololetí. Celkový výsledek za prvních šest měsíců letošního roku, kdy se český export oproti stejnému období v minulém roce více než zdvojnásobil, navíc ukazuje na obecný trend zvýšeného zájmu českých firem o myanmarský trh. Jak je patrné z níže uvedeného grafu, celková hodnota českého zboží vyvezeného do Myanmaru v prvním pololetí 2020 překonala objem českého exportu za celý rok 2018.

Český export do Myanmaru 2018-2020 (tis. USD)

Český export do Myanmaru 2018-2020 (tis. USD)

Co do struktury českého vývozu patří mezi nejvýznamnější položky strojírenské výrobky, zejména zařízení pro textilní průmysl. K dalším vysoce obchodovaným komoditám patří chemické výrobky užívané v potravinářství, zemědělství (hnojiva) a průmyslu. Ve většině případů se jedná o jednorázové dodávky většího objemu. Dlouhodobě je významný také prodej českého skla a porcelánu, který v zemi zajišťuje firma zaměřená výhradně na prodej českých výrobků.

Velvyslanectví ČR v Rangúnu aktivně napomáhá českým firmám v realizaci jejich obchodních záměrů na myanmarském trhu. Poskytujeme českým vývozcům relevantní informace v podobě analytických článků na webových stránkách našeho úřadu a odpovídáme českým podnikatelům na jejich individuální dotazy. Firmám, které o to požádají, také poskytujeme služby v podobě analýzy požadovaného odvětví, podmínek vstupu na trh a vyhledání vhodných obchodních kontaktů v zemi. V případě osobní návštěvy zástupců dané firmy mohou pracovníci úřadu připravit a s místními obchodními partnery dojednat kompletní itinerář schůzek.

Pro více informací prosím kontaktujte obchodně-ekonomický úsek Velvyslanectví ČR v Rangúnu.

 

Kamil Pikal, ekonomický diplomat, ZÚ Rangún