по-русски  česky 

rozšířené vyhledávání

Dlouhodobé vízum

Zápis k objednání termínu podání žádosti o udělení dlouhodobého víza / povolení k pobytu

Informace k objednání termínu pro podání žádosti o udělení dlouhodobého víza / povolení k pobytu na GK Jekatěrinburg. více ►

Obecné informace

Dlouhodobé vízum (typ D) se uděluje na žádost cizince, který hodlá pobývat na území České republiky (dále jen ČR) za účelem vyžadujícím pobyt na území ČR delší než 3 měsíce. více ►

Dlouhodobé vízum za účelem studia

Žádost o udělení dlouhodobého víza za účelem studia vyřídí Ministerstvo vnitra ve lhůtě do 60 dnů ode dne podání žádosti. Co se rozumí pod pojmem studium, je upraveno v § 64 zákona 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR. více ►

Rozdíl mezi krátkodobým a dlouhodobým vízem

Dlouhodobé vízum (typ D) se uděluje cizinci, který má v úmyslu pobývat v České republice více než 90 dnů během 180 dnů. více ►

Dlouhodobé vízum za účelem sloučení rodiny

Žádost o udělení dlouhodobého víza za účelem sloučení rodiny Ministerstvo vnitra vyřídí ve lhůtě do 90 dnů, ve zvlášť složitých případech do 120 dnů ode dne podání žádosti. více ►

Dlouhodobé vízum za účelem podnikání

Žádost o udělení dlouhodobého víza za účelem podnikání Ministerstvo vnitra vyřídí ve lhůtě do 90 dnů, ve zvlášť složitých případech do 120 dnů ode dne podání žádosti. více ►

Dlouhodobé vízum za účelem sportu

Žádost o udělení dlouhodobého víza za účelem sportu vyřídí Ministerstvo vnitra ve lhůtě do 90 dnů ode dne podání žádosti, ve složitých případech až do 120 dnů. více ►

Přenos dlouhodobého víza do nového cestovního dokladu

Pokud jste držitelem platného dlouhodobého víza a končí Vám platnost cestovního dokladu, tento doklad jste ztratili či Vám byl ukraden, můžete si na zastupitelském úřadě v Moskvě požádat o tzv. přenesení platného víza do Vašeho nově vydaného… více ►

Cestovní zdravotní pojištění

Neudělení víza

O udělení nebo neudělení dlouhodobého víza nerozhoduje zastupitelský úřad. Rozhodovací pravomoc leží na straně Ministerstva vnitra. více ►