по-русски  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zápis k objednání termínu podání žádosti o udělení dlouhodobého víza / povolení k pobytu

Informace k objednání termínu pro podání žádosti o udělení dlouhodobého víza / povolení k pobytu na GK Jekatěrinburg.

Termín pro příjem žádostí o udělení dlouhodobého pobytového titulu určuje GK Jekatěrinburg dle pořadí došlých e-mailů. Je nutné si jej sjednat předem, a to výlučně zasláním e-mailu na příslušnou adresu:

  • student_yekaterinburg@mzv.cz – žádosti za účelem studium dle §64 zákona 326/1999 Sb.
  • kursy99_yekaterinburg@mzv.cz – žádosti nesplňující definici účelu studium dle zákona o pobytu cizinců (přípravné kursy k vysokoškolskému studiu mimo veřejné VŠ, středoškolské studium aj.), zařazené do účelu "Ostatní/99"
  • job27_yekaterinburg@mzv.cz – žádosti za účelem zaměstnání (včetně modré karty)
  • visa_yekaterinburg@mzv.cz – žádosti za ostatními účely (sloučení rodiny, věda, kultura, sport aj.)

E-mailová žádost musí obsahovat všechny níže uvedené údaje, vyplněné latinkou shodně s údaji uvedenými v cestovním dokladu, jinak bude e-mail vyřazen a nebude dále zpracováván:

Příjmení

 

Jméno (latinkou dle pasu žadatele)

 

Datum narození

 

Číslo cestovního dokladu

 

Telefon

 

E-mail

 

Účel pobytu

  (nutno doložit v příloze e-mailu)

* Prohlašuji, že jsem trvale zaregistrován k místu pobytu v obvodu konzulární působnosti GK Jekatěrinburg a informován o tom, že bez této registrace nebude žádost o udělení víza/pobytu nebude přijata.

** Prohlašuji, že jsem informován o tom, že výpis z RT (ne starší 180 dní) je povinným dokladem k žádosti o udělení o udělení víza/pobytu.

Povinnou přílohou vyplněné tabulky, zkopírované do textu e-mailu, jsou přílohy ve formátu PDF, a to kopie datové stránky cestovního dokladu a dokument potvrzující účel pobytu, např. potvrzení o studiu, pracovní smlouva, smlouva o hostování, rodný/oddací list (plus doklad o pobytu v ČR u manžela/rodiče v případě sloučení rodiny!). 

Platí pravidlo jeden e-mail = jeden žadatel. Pokud je v objednávacím e-mailu bude uvedeno více žadatelů, tento nebude zpracován. Výjimku tvoří účel sloučení rodiny, kde děti podávají  žádost o pobytové oprávnění spolu se zákonným zástupcem. Tyto lze objednat v rámci jednoho e-mailu - objednávky termínu zákonného zástupce, kdy e-mail musí obsahovat vyplněné tabulky všech podávajících osob.

E-mailové žádosti o stanovení termínu k příjmu žádosti jsou řazeny do fronty dle data, hodiny, minuty a vteřiny doručení do shora zmíněných e-mailových schránek GK Jekatěrinburg, a to až do zaplnění kapacity na příslušný měsíc.

Objednávací e-mailové adresy (visa, student, job27, kursy99_yekaterinburg@mzv.cz) nejsou určeny pro běžné dotazy veřejnosti, tyto nebudou zodpovídány. Za tímto účelem je zřízena e-mailová adresa consulate_yekaterinburg@mzv.cz.

Dokumenty v samostatné příloze musí být ve formátu PDF, jejich souhrnná velikost by neměla přesahovat 10 MB.

Přijetí registrace k podání žádosti o vízum/pobyt GK Jekatěrinburg potvrdí žadateli elektronickou poštou. Stanovený termín podání žádosti je nepřenosný, bez možnosti jeho změny. K novému termínu je nutné se registrovat znovu.


Upozorňujeme, že pokusy o hromadné zasílání registrací pomocí softwarových nástrojů mohou být antispamovým zabezpečením domény mzv.cz v zájmu zajištění funkčnosti systému pro všechny žadatele vyhodnoceny jako spam, v důsledku čehož nebude k takovýmto registracím přihlíženo.