по-русски  česky 

rozšířené vyhledávání

Schengenské vízum

Zápis na podání žádosti + úřední hodiny

Obecné informace

Biometrie (VIS) - otisky prstů

Harmonizovaný seznam podpůrných dokumentů

Harmonizovaný seznam podpůrných dokumentů - náležitosti pro podání žádosti o schengenské vízum více ►

Schengenské vízum za účelem turistiky nebo léčby

Žádost o schengenské vízum za účelem turistiky nebo léčení vyřizuje náš úřad zpravidla ve lhůtě 4-5 pracovních dnů, jinak ve lhůtě do 10 dnů, ve zvlášť složitých nebo odůvodněných případech do 30 dnů ode dne podání žádosti. více ►

Schengenské vízum za účelem obchodní cesty

Žádost o schengenské vízum za obchodu vyřizuje náš úřad zpravidla ve lhůtě 4-5 pracovních dnů, jinak ve lhůtě do 10 dnů, ve zvlášť složitých nebo odůvodněných případech do 30 dnů ode dne podání žádosti. více ►

Schengenské vízum za účelem kultury nebo sportu

Žádost o schengenské vízum za účelem kultury nebo sportu vyřizuje náš úřad zpravidla ve lhůtě 4-5 pracovních dnů, jinak ve lhůtě do 10 dnů, ve zvlášť složitých nebo odůvodněných případech do 30 dnů ode dne podání žádosti. více ►

Schengenské vízum za účelem studia nebo vědeckého výzkumu

Žádost o schengenské vízum za účelem studia nebo vědeckého výzkumu vyřizuje náš úřad zpravidla ve lhůtě 4-5 pracovních dnů, jinak ve lhůtě do 10 dnů, ve zvlášť složitých nebo odůvodněných případech do 30 dnů ode dne podání žádosti. více ►

Schengenské vízum za účelem zaměstnání

Žádost o schengenské vízum za účelem zaměstnání vyřizuje náš úřad zpravidla ve lhůtě 4-5 pracovních dnů, jinak ve lhůtě do 10 dnů, ve zvlášť složitých nebo odůvodněných případech do 30 dnů ode dne podání žádosti. více ►

Schengenské vízum na základě pozvání

Žádost o schengenské vízum za účelem pozvání vyřizuje náš úřad zpravidla ve lhůtě 4-5 pracovních dnů, jinak ve lhůtě do 10 dnů, ve zvlášť složitých nebo odůvodněných případech do 30 dnů ode dne podání žádosti. více ►

Schengenské vízum pro nezletilé děti držitelů pobytového titulu v ČR

Žádost o schengenské vízum vyřizuje náš úřad zpravidla ve lhůtě 4-5 pracovních dnů, jinak ve lhůtě do 10 dnů, ve zvlášť složitých nebo odůvodněných případech do 30 dnů ode dne podání žádosti. více ►

Schengenské vízum na základě účasti v právnické osobě

Žádost o schengenské vízum vyřizuje náš úřad zpravidla ve lhůtě 4-5 pracovních dnů, jinak ve lhůtě do 10 dnů, ve zvlášť složitých nebo odůvodněných případech do 30 dnů ode dne podání žádosti. více ►

Letištní průjezdní vízum

Občané Ruské federace letištní průjezdní vízum nepotřebují. více ►

Udělení víza na více vstupů

Informace o udělování schengenských víz na více vstupů za účelem turistiky více ►

Rodinný příslušník občana Evropské unie

Rodinným příslušníkem občana EU se rozumí jeho (1) manžel, (2) rodič, jde-li o občana EU mladšího 21 let, kterého vyživuje a se kterým žije ve společné domácnosti, (3) dítě mladší 21 let nebo takové dítě manžela občana EU a (4) nezaopatřený… více ►

Neudělení víza

Každý žadatel, kterému není vízum uděleno, je informován písemně v souladu s čl. 32 Vízového kodexu o důvodech zamítnutí jeho žádosti o vízum. více ►

Výjezdní příkaz

Výjezdní příkaz je doklad, který uděluje Policie ČR z moci úřední po zrušení platnosti víza, po uplynutí platnosti víza, po zamítnutí žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu, po zrušení nebo zániku platnosti povolení k dlouhodobému nebo… více ►

Pozvání

Zbrojní průvodní list

Pokud si hodláte do ČR dovést zbraň, je zapotřebí si pro trvalý i přechodný dovoz vyřídit zbrojní průvodní list (ZPL). více ►

Osobní údaje - Poučení pro žadatele o víza

Žadatel má právo na přístup k osobním údajům, které jsou o něm v souvislosti s příslušným řízením vedeny, včetně práva na případnou opravu těchto údajů. V případě, že jsou tyto osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může… více ►

Vízový poplatek

Správní (vízové) poplatky jsou na GK Jekatěrinburg vybírány při přijímání žádosti o vízum, hotově v EUR, dle přepočtu platného kursu na daný měsíc. více ►

Informace o právu cizince na přístup do Schengenského informačního systému (SIS)

Schengenský informační systém druhé generace (dále jen „SIS II“) představuje rozsáhlou databázi sdílenou všemi členskými státy v oblasti schengenského prostoru. Primárně jsou v něm soustředěny dva typy informací, a sice informace… více ►

Třetí země, jejichž státní příslušníci podléhají režimu předchozí konzultace nebo ex post informování dle Vízového kodexu

V souladu s čl. 47 odst. 1 písm. g) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex) informujeme o třetích zemích, na jejichž státní příslušníky nebo zvláštní kategorie… více ►