по-русски  česky 

rozšířené vyhledávání

Vzor hlasovacích lístků k volbám

Pro informaci voličů o tom, pro které subjekty a kandidáty budou hlasovat při volbách na GK Jekatěrinburg, zveřejňujeme vzor hlasovacích lístků. Reálné hlasovací lístky obdrží voliči v den voleb na GK Jekatěrinburg. více ►

Seznam zaregistrovaných kanditátních listin k volbám do PSP ČR a čísla hlasovacích lístků

Pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, jež budou konat ve dnech 8. a 9. října 2021 rovněž na GK Jekatěrinburg, bylo zaregistrováno celkem 17 kandidátních listin. Jejich výčet je uveden v připojeném seznamu. více ►

Blížící se uzávěrka lhůty pro zápis do zvláštního seznamu voličů

Generální konzulát v Jekatěrinburgu upozorňuje potenciální voliče (občany ČR), kteří mají zájem se účastnit voleb do PSP ČR 8.-.9.10.2021 na GK v Jekatěrinburgu, na blížící se uzávěrku lhůty pro zápis do zvláštního seznamu voličů dne 29. srpna. více ►

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - jejich konání dne 8. října 2021 (v pátek) a dne 9. října 2021 (v sobotu)

Generální konzulát České republiky v Jekatěrinburgu informuje veřejnost, že dne 28.prosince 2020 prezident republiky svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 611/2020 Sb., vyhlásil podle článku 63 odst. 1 písm. f) ústavního zákona… více ►

HLASOVÁNÍ NA VOLIČSKÝ PRŮKAZ

Na voličský průkaz může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát. více ►

Hlasování v zahraničí ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Volič může hlasovat v zahraničí ve zvláštním volebním okrsku při zastupitelském a konzulárním úřadu České republiky, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem (dále jen „zastupitelský úřad“). více ►