česky  հայերեն  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Aktuální informace pro české občany cestující do Arménie

V rozhodnutí Vlády Arménské republiky č. 298 ze dne 16. března 2020 ve věci vyhlášení nouzového stavu v Arménské republice byly provedeny změny, na základě kterých:
 

  1. Byl prodloužený nouzový stav v Arménské republice platný do 11. září 2020 do 17:00 překvalifikován na celostátní karanténní režim, který platí do 11. ledna 2021.
  2. Byla odstraněna omezení týkající se vstupu cizích státních příslušníků na území Arménské republiky, s výjimkou pozemních hraničních přechodů.
  3. Osobám, které nemají arménské občanství, je zakázán vstup na území Arménské republiky přes pozemní hraniční přechod Arménské republiky s výjimkou:
- Rodinných příslušníků arménských občanů, kteří vstoupí na území Arménské republiky přes pozemní hraniční přechod Arménské republiky, jakožto i osob, které nemají arménské občanství, ale mají povolení k pobytu na území Arménské republiky na základě právních skutečností
- Představitelů diplomatických misí, konzulárních úřadů a mezinárodních organizací a jejich rodinných příslušníků
- Mimořádných situací, kdy je osobám povolen vstup, a to na základě rozhodnutí velitele Zvláštní komise, s přihlédnutím na epidemiologickou situaci v dané zemi (v daných oblastech).

Osoby, vstupující na území Arménské republiky, musí absolvovat okamžité lékařské vyšetření za účelem zjištění výskytu nebo příznaků nákazy COVID-19. Za tímto účelem jsou na hraničních přechodech, vč. mezinárodního letiště ZVARNOTS, zřízena odběrová místa. Po absolvování testů, podléhá osoba karanténě formou samoizolace v místě udávaného pobytu, a to do obdržení negativního výsledku PCR vyšetření (což bývá do 48 hodin), kdy je možné tuto ukončit. Poplatek za vyšetření jde k tíži cestovatele. V případě pozitivního výsledku může být osoba hospitalizována, event. mohou být přijata jiná opatření k zamezení styku s jinými osobami - v tomto případě je hospitalizace/karanténa následně ukončena rozhodnutím orgánu, který tento úkon nařídil.

V případě odmítnutí uplatnění výše uvedených opatření není osobám bez občanství Arménské republiky povoleno vstoupit na území Arménské republiky.

V případě odmítnutí hospitalizace nebo jiných omezujících opatření po absolvování příslušné lékařské prohlídky jsou osoby, které vstoupily na území Arménské republiky, povinně (nuceně) hospitalizovány nebo izolovány za účelem vyšetření, léčby a zabránění šíření nákazy․

Z výše uvedeného jsou vyjmuty osoby, které v době příjezdu/vstupu do Arménské republiky disponují negativním výsledkem (certifikátem) PCR vyšetření ze země příletu, který v době překročení hranice není starší než 72 hodin (od doby provedení stěru sliznic). Výsledek vyšetření (certifikát) musí splňovat následující náležitosti:

1) je vystaven v arménském, ruském nebo anglickém jazyce,
2) je vystaven na hlavičkové papíře instituce, která test provedla,
3) certifikát by měl dále obsahovat:
- jméno a příjmení vedoucího pracovníka instituce/zařízení, které test provedlo
- jméno, příjmení, osobní číslo testované osoby (zde je myšleno číslo, dle kterého je možné danou osobu identifikovat, v případě ČR se jedná o rodné číslo, je však akceptovatelné i číslo cestovního dokladu, se kterým dotyčný vstupuje na území Arménské republiky), výsledek testu.

Výsledky testů/certifikáty jsou cestujícím odebírány ihned po přicestování Inspektorátem zdraví a práce Arménské republiky. Při této příležitosti je vstupujícím měřena tělesná teplota a zběžně se zkoumají možné příznaky onemocnění COVID - 19. V případě, že jsou symptomy onemocnění identifikovány (přesto, že dotyčný disponuje negativním PCR testem), je dotyčná osoba hospitalizována.

 

Informace jsou čerpány z webu Ministerstva zahraničních věcí Arménské republiky