česky  հայերեն  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Aktuální podmínky cestování do České republiky v rámci opatření orgánů ČR proti šíření koronaviru.

(Archivní článek, platnost skončena 05.10.2020.)

Aktuální pravidla vstupu na území ČR

Nové ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR účinné od 21.09.2020

Dnem 21. září 2020 vstupuje v účinnost další aktualizace ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví (ze dne 18. 9. 2020), týkající se omezení překročení státní hranice, otázek vstupu na území ČR a vízové agendy vykonávané na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí.

 

1. Nový způsob hlášení příjezdu na území ČR hygienické stanici – před vstupem

Všechny osoby (včetně občanů ČR) s výjimkou stanovených kategorií (pracovníků mezinárodní dopravy, občanů EU a cizinců s trvalým či dlouhodobým pobytem v EU, kteří tranzitují přes ČR do 12 h, diplomatů a úředníků mezinárodních organizací registrovaných u MZV při pobytu na území do 14 dnů a dětí do 5 let věku), které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19, jsou nově podle bodu I./2. ochranného opatření povinny:

a)

před vstupem na území ČR oznámit tuto skutečnost příslušné krajské hygienické stanici vyplněním elektronického Příjezdového formuláře - viz www.prijezdovyformular.cz;

b)

předložit oznámení při hraniční nebo pobytové kontrole; a

c)

bezodkladně (nejpozději však do 5 dnů od vstupu na území ČR) se na území ČR podrobit na vlastní náklady RT-PCR testu.

Nově se tedy příjezd na území nehlásí až s jeho uskutečněním, ale předem, tj. před samotným vstupem na území, a to novým způsobem, kterým je vyplnění elektronického formuláře přes internet s tím, že se následně oznámením prokáží při hraniční/pobytové kontrole.

2. Uznávání RT-PCR testů z jiných ČS EU

Občané EU a občané třetí země s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v některém členském státě EU se nově mohou na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu i v jiném členském státě EU před jejich příjezdem na území ČR. Tím mohou nahradit povinnost absolvovat RT-PCR test při příjezdu na území ČR. Test nesmí být při jeho předložení na území ČR starší 72 hodin (viz bod III./4. nového ochranného opatření).

3. Zákaz volného pohybu

Zákaz volného pohybu osob, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID‑19, na celém území ČR s výjimkou explicitně vyjmenovaných cest v bodě II. ochranného opatření je nutné nově dodržovat buď po celou dobu pobytu na území, po dobu trvání karanténního opatření nebo po dobu alespoň 10 dnů od vstupu na území ČR.

 

Nový seznam zemí s nízkým rizikem onemocnění COVID-19

Zároveň bylo dne 18. 9. 2020 vydáno nové Sdělení Ministerstva zdravotnictví ČR, kterým se stanoví seznam zemí s nízkým rizikem onemocnění COVID-19, s účinností od 21. 9. 2020.