česky  հայերեն  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Sabina Nováková
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ambiciózní plán arménské vlády na zlepšení infrastruktury – příležitost pro české firmy

Arménie plánuje velké investice do infrastruktury a konektivity. Sektor je jednou z priorit EU v rámci plánu obnovy, přispívá na něj také řada dalších mezinárodních donorů. Aktuální zvýšení financování infrastruktury a akutní potřeba řešit její nevyhovující stav či naprostou absenci by mohly poskytnout prostor i pro české firmy. V plánu je především výstavba silničního koridoru Sever-Jih včetně mostů a tunelů, na jednotlivé úseky jsou postupně vyhlašovány tendry.

 

Infrastruktura v Arménii ve městech i na venkově již řadu let vyžaduje komplexní obnovu a masivní investice. I přes řadu průběžných snah o její zlepšení je momentální stav arménské dopravní sítě velmi špatný, někdy skutečně žalostný. S vědomím naprosto nevyhovujícího stavu infrastruktury pro 21. století se arménská vláda rozhodla výrazně zvýšit financování tohoto sektoru. Vláda proto v září 2021 schválila návrh rozpočtu na rok 2022, jenž jako jednu z hlavních priorit určuje právě obnovu a zlepšení infrastruktury. Na investice do infrastruktury je alokována částka 279 mld. AMD (zhruba 503 mil. EUR - téměř 13 mld. CZK), což je o 31,6 % více oproti roku 2021.

Také EU plánuje prostřednictvím svého ekonomického a investičního plánu pro Arménii podpořit konektivitu a tím sociálně ekonomický rozvoj země. Část prostředků dostupná pro Arménii představuje částku 2,6 mld. EUR. Z toho 1,6 mld. EUR má být věnováno na tzv. vlajkové iniciativy (flagship initiatives), a to ve formě grantů, půjček a garancí půjček na konkrétní projekty, ale rovněž v partnerství se soukromým sektorem. Dopravní infrastruktura je jednou z priorit Arménie v rámci unijního plánu obnovy.

Prominentní místo v plánu zaujímá především výstavba silničního koridoru Sever-Jih (North-South Road Corridor). Celková délka koridoru Meghri-Jerevan-Bavra činí cca 550 km. Realizovat by se měla jak výstavba nových silnic, tunelů a dalších komunikací, tak oprava těch stávajících. Výstavba a zprovoznění tohoto strategického koridoru by zjednodušily a zkrátily spojení uvnitř země i s jejími sousedy – konkrétně na hranice s Gruzií na severu (Bavra) a s Íránem na jihu (Meghri). Namísto stávajících 9-10 hodin by měla cesta trvat jen 4,5 hodiny a být bezpečnější a komfortnější. Toto spojení je klíčové pro obchodní dopravu a transport zboží, ale také pro osobní dopravu. Dříve používané silnice na jihu Arménie jsou navíc momentálně pod kontrolou sousedního Ázerbájdžánu. Podpora rozvoje infrastruktury bude mít nepochybně pozitivní dopad na rozvoj obchodu. Modernizací by byla v neposlední řadě zajištěna rovněž větší bezpečnost na komunikacích v celé zemi.

Práce na některých úsecích silničního koridoru Sever-Jih už probíhají, momentálně je v plánu vyhlášení tendru pro silniční úsek Sisian-Kajaran v jižní provincii Sjunik. V úseku o délce cca 60 km má být postaveno 27 nových mostů (celková délka 4,7 km) a 9 nových tunelů (celková délka 12,5 km). Nejdelší z nich bude Bargushat tunnel s plánovanou délkou 8,6 km. Další plánované úseky koridoru jsou Agarak-Kajaran (včetně stavby tunelu – Kajaran tunnel), Gjumri-Bavra (na hranici s Gruzií) a obchvat města Gjumri.

Aktuální zvýšení financování infrastruktury a akutní potřeba řešit její nevyhovující stav či naprostou absenci by mohly poskytnout prostor i pro české firmy. Obnova a výstavba dopravních komunikací představuje příležitost pro české investory a stavební společnosti, například co se týče plánované výstavby mostů nebo horských tunelů. Součástí projektu budou i tendry na inženýrské práce. Hlavní posuzovaná kvalifikační kritéria v tendrech budou zkušenosti a referenční stavby, finanční situace a zdroje, technické schopnosti a know-how, kvalifikovaný personál, úroveň zpracování projektů a dokumentace. Zájem o participaci na výstavbě arménských dopravních komunikací už vyjádřil například Írán, pro který je pozemní spojení s Arménii velice významné (rovněž tranzitní dopravu v regionu často zajišťují íránští nákladní dopravci). Íránské společnosti ostatně mají již zkušenosti se spoluprací na řadě projektů, a jsou celkem často úspěšné i v tendrech na infrastrukturní projekty hrazené velkými zahraničními donory.

Trh veřejných zakázek v Arménii se řídí zákonem o veřejných zakázkách, v souladu s ním jsou veškeré informace o mezinárodních tendrech včetně příslušných podmínek (pravidla pro přihlášení, financování, dokumentace) zveřejňovány na webových stránkách https://www.tender.am/en a https://www.gnumner.am/en. Vzhledem k tomu, že projekt spadá pod Ministerstvo územní správy a infrastruktury Arménie a jeho “Road Department” SNCO, jsou nová oznámení a další informace k tendrům dostupné také na stránkách ministerstva (http://www.mtad.am/en/) a na webu “Road Department” SNCO (https://armroad.am/am).

North-South Corridor map

North-South Corridor map

Sabina Nováková (zástupkyně vedoucího zastupitelského úřadu) s přispěním Marie Strnadové (stážistka ZÚ Jerevan)

přílohy

North-South Corridor - mapa 146 KB JPEG (FILE_TYPE_JPEG) 24.10.2021