česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Jan Plešinger
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Akce na podporu česko-arménského obchodu v druhé polovině roku 2018 v Jerevanu

Politické změny v Arménii přinesly ve druhé polovině roku jak nové ekonomické příležitosti, tak mírné zpomalení ekonomiky z důvodu rozkrývání korupce a zastavení některých sporných projektů 

Dne 25. 9. 2018 přijal náměstek premiéra Arménie Tigran Avinjan z iniciativy Velvyslanectví ČR v Arménii zplnomocněného velvyslance ČR v Arménii Petra Mikysku a zástupce velvyslance ČR v Arménii Jana Plešingera. Jednání bylo zaměřeno na energetické projekty a na další ekonomické projekty společného zájmu. Též bylo projednáváno 4. zasedání Mezivládní komise plánované na prosinec 2018 v Praze. Dalším tématem jednání byly otázky hospodářské spolupráce, jako je například dřívější zájem českých firem o projekty týkající se modernizace dopravy v Arménii.

ZÚ Jerevan se zúčastnil největšího obchodního podniku v zemi během posledních několika let -Ekonomického fóra při 17. summitu Frankofonie 10.října 2018.  Podnikatelé z více než 50 zemí světa sledovali vizi globálního hospodářského rozvoje, ale též byli seznámeni s investičním klimatem v Arménii.   Louis Pouzin, vynálezce datagramů a zakladatel společnosti Cyclades, byl na fóru hlavním hostujícím řečníkem. Dále vybraní experti z celého světa představili svou vizi na následující témata: „Čtvrtá průmyslová revoluce a budoucnost práce“, „Udržitelnost v kontextu rozvoje: od tradiční k moderní ekonomice“ a „Perspektivy a výzvy mezinárodních obchodních vztahů“. 

ZÚ Jerevan se zúčastnil veletrhu  zdravotnické techniky. Ve dnech 26. - 28. října se v Jerevanu uskutečnila 17. specializovaná výstava s názvem Zdravotnictví a farmacie EXPO 2018. Tento rok bylo na výstavě představeno přes 80 arménských i zahraničních zdravotnických firem, bohužel žádná z nich z Česka.

ZÚ Jerevan se účastnil veletrhu zemědělské techniky a produkce ARMPROD 2018 ve dnech 2.-4. listopadu 2018. Arménii navštívil při příležitosti tohoto veletrhu zemědělské techniky CEO firmy Krodes pan Jiří Nedbal, který propagoval svoje výrobky na arménském trhu. 

Na jednání s novým starostou Jerevanu Haykem Marutjanem 8. listopadu 2018 byla vznesena otázka spolupráce s Českou republikou například na dopravních projektech nebo projektech týkající se nakládání s odpadem, neboť české společnosti jsou v těchto oblastech vysoce kvalifikovány a mají o ně zvýšený zájem.

 

Jan Plešinger, Zástupce vedoucího zastupitelského úřadu ČR v Jerevanu