česky  english 

rozšířené vyhledávání

Obchod a ekonomika

V této sekci přinášíme informace a novinky z oblasti ekonomické diplomacie a rozvojové spolupráce.

Bezpečnost v jaderné elektrárně Metsamor v Arménii chtějí zvyšovat i české firmy

thumb

V Arménii funguje jediná jaderná elektrárna v regionu jižního Kavkazu – JE Metsamor. V současné době je jaderná elektrárna Metsamor pravidelně modernizována. Se svým moderním systémem fyzické ochrany chce na zabezpečení elektrárny… více ►

Liberalizace trhu s elektřinou a rozvoj obnovitelných zdrojů energie v Arménii – příležitosti pro české firmy

thumb

Arménie začíná liberalizovat trh s elektřinou. Postupná liberalizace má proběhnout v několika fázích, od února 2022 funguje speciální elektronická platforma pro obchodování s elektřinou. Některé elektrárny už nemusí prodávat svou elektřinu za… více ►

Zemědělský a vinařský sektor v Arménii – příležitost pro české firmy

thumb

Arménie plánuje značné investice do rozvoje zemědělství a potravinářství. Zemědělství zaměstnává třetinu obyvatelstva a je jedním z klíčových sektorů arménské ekonomiky. Řada zemědělských a potravinářských technologií, které by pomohly zvýšit… více ►

Ambiciózní plán arménské vlády na zlepšení infrastruktury – příležitost pro české firmy

thumb

Arménie plánuje velké investice do infrastruktury a konektivity. Sektor je jednou z priorit EU v rámci plánu obnovy, přispívá na něj také řada dalších mezinárodních donorů. Aktuální zvýšení financování infrastruktury a akutní potřeba řešit její… více ►

České firmy představily v Arménii svá řešení ve zdravotnickém sektoru

thumb

Několik předních českých výrobců zdravotnických prostředků a vybavení představilo v Jerevanu v rámci projektu na podporu ekonomické diplomacie svá řešení pro zdravotnický sektor. více ►

5. zasedání Česko-arménské mezivládní komise pro hospodářskou spolupráci

thumb

Náměstkyně ministra průmyslu a obchodu ČR pro řízení sekce Evropské unie a zahraničního obchodu Martina Tauberová navštívila ve dnech 13.–15. října 2021 Arménii. Náměstkyně Tauberová jednala s ministrem hospodářství Arménie Vahanem… více ►

Nový digitální nástroj Access2Markets usnadní obchod mezi EU a Arménií

thumb

Access2Markets nabízí všestrannou podporu obchodní spolupráci a rozvoji obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi, konkrétně zejména se zeměmi Východního partnerství včetně Arménie. Cílem je vznik srozumitelné informační platformy k… více ►

Česko-arménská ekonomická konzultace

thumb

Dne 14. 9. 2020 proběhla prostřednictvím videokonference česko-arménská ekonomická konzultace. Česko i Arménie mají zájem na prohloubení ekonomických vztahů i přes koronavirovou pandemii, která zasáhla česko-arménské rozhovory na téma… více ►

Rozvoj veřejné dopravy v Arménii – možnosti pro české exportéry

thumb

Arménie je v oblasti veřejné dopravy silně podrozvinutá země. Tento stav je výsledkem dlouhodobého zanedbávání sektoru. Datuje se hlavně do posledních třiceti let, počínaje válkou o Náhorní Karabach a rozpadem SSSR, ale rozvoj veřejné dopravy… více ►

Zástupci jerevanské radnice a arménské vlády se seznámili s řešeními likvidace odpadů a s urbanismem v ČR

thumb

Delegace, která sestávala ze tří lidí z jerevanské radnice a jedné zástupkyně Ministerstva teritoriální správy a infrastruktury, navštívila západní Čechy a Prahu. V části věnované odpadovému hospodářství navštívili arménsští činitelé zařízení na… více ►

Šance pro české letectví v Arménii – nové linky i nová letadla

thumb

Arménie přináší nové příležitosti v letectví, a to jak při otevírání civilních leteckých spojení, tak při nákupu menších letounů určených primárně pro turistické účely, tak i při renovaci cvičných vojenských letounů. více ►

České firmy zlepšují bezpečnost a efektivitu v jaderné elektrárně v Arménii

thumb

Jaderná elektrárna v Metsamoru je dnes spravována profesionálně, ale reálný základ obav tvoří zejména její umístění v seismicky aktivní oblasti. Po tragédii japonské jaderné elektrárny Fukušima se neví, jak bude JE Metsamor na případné… více ►

Arménští podnikatelé v zemědělství navštívili Českou republiku

thumb

Delegace arménských farmářů se v rámci projektu ekonomické diplomacie zúčastnila Národní výstavy hospodářských zvířat konané společně s Veletrhem pro živočišnou výrobu ANIMAL TECH a Národní výstavou myslivost v Brně, a také dalších obchodních… více ►

Řešení pro městskou hromadnou dopravu Jerevanu - české příklady

thumb

Hromadná doprava v Jerevanu nachází inspiraci v České republice. Velvyslanectví ČR v Arménii zorganizovalo společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR projekt ekonomické diplomacie. V týdnu od 18. března 2019 obchodní mise zástupců Jerevanu… více ►

Řešení pro městskou hromadnou dopravu Jerevanu - české příklady

thumb

Hromadná doprava v Jerevanu nachází inspiraci v České republice. Velvyslanectví ČR v Arménii zorganizovalo společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR v týdnu od 18. března 2019 obchodní misi zástupcůJerevanu, vedenou první místostarostou… více ►

Plán veletrhů a výstav v Jerevanu pro rok 2019

thumb

Arménie hodlá v roce 2019 přilákat co nejvíce investic a tomu je také uzpůsoben bohatý plán výstav a veletrhů na hlavním jerevanském výstavišti Logos Expo Center (expo.am) Jan Plešinger, Zástupce vedoucího Zastupitelského úřadu ČR v Jerevanu více ►

Akce na podporu česko-arménského obchodu v druhé polovině roku 2018 v Jerevanu

thumb

Politické změny v Arménii přinesly ve druhé polovině roku jak nové ekonomické příležitosti, tak mírné zpomalení ekonomiky z důvodu rozkrývání korupce a zastavení některých sporných projektů více ►

V Jerevanu se konal seminář ke kybernetické bezpečnosti v bankovním sektoru

thumb

Dne 21. března 2018 se v hlavním městě Arménské republiky Jerevanu se pro představitele a zástupce arménských bank konal seminář českých technologických firem ke kybernetické bezpečnosti v bankovním sektoru více ►

V Jerevanu se konal seminář ke kybernetické bezpečnosti v bankovním sektoru

Dne 31. ledna 2018 se v hlavním městě Arménské republiky Jerevanu se pro představitele a zástupce arménských bank konal seminář českých technologických firem ke kybernetické bezpečnosti v bankovním sektoru. více ►

Zřízení zóny volného obchodu na arménsko-ŕánské hranici

thumb

Dne 15. prosince 2017 byla na jihovýchodě země, u arménsko-íránské hranici otevřena předsedou arménské vlády Karenem Karapetjanem Zóna volného obchodu (FEZ), a ve stejný den byly podepsány i první dohody se společností FEZ. Hlavním smyslem Zóny… více ►

Informace o programu B2B České rozvojové agentury

thumb

Dovolujeme si informovat o aktuálních podmínkách Programu rozvojově-ekonomického partnerství (B2B) v gesci České rozvojové agentury, který má za cíl propojit české podnikatele s protějšky na rozvojových trzích a přispět tak k rozvoji lokálního… více ►

Česká Grandera a.s. investuje do systému osvětlení v Arménii

Česká společnost Grandera a.s. má v plánu zahájit výrobu osvětlovacích systémů LED v Arménii. Arménská vláda tuto iniciativu přivítala a 26. dubna 2017 bylo podepsáno memorandum ohledně spolupráce mezi Ministerstvem pro ekonomický rozvoj a… více ►