česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Česká rozvojová agentura vyhlašuje dotační výzvy programu rozvojově-ekonomického partnerství

Česká rozvojová agentura vyhlašuje výzvy pro předkládání žádostí o dotaci na přípravu a realizaci projektů v rámci „Programu rozvojového partnerství pro soukromý sektor (program B2B)“ pro rok 2021.

 

ČRA informuje, že se připravuje další kolo dotačního výběrového řízení programu B2B (vyhlášení v říjnu, uzávěrka v prosinci 2020). Primárním cílem Programu B2B je rozvoj podnikatelského sektoru v rozvojových zemích. Sekundárním cílem je podpora českých subjektů při identifikaci a navázání obchodních partnerství v rozvojových zemích. Program je rozdělen na fázi Přípravy (Studie proveditelnosti, Podnikatelský plán) a fázi Realizace.

  • Pro rok 2021 bude možné podat pouze 1 žádost v rámci dotačního výběrového řízení, bude ale možné v rámci jedné žádosti působit regionálně ve více zemích.
  • Studie proveditelnosti bude podpořena do výše 500.000 Kč s maximálním spolufinancováním 50 % ze strany ČRA. Cílem studie má být návrh technického řešení rozvojového problému s jasným konceptem návazného financování.
  • Na Podnikatelský plán je možné získat dotaci do výše 500.000 Kč s maximální výši spolufinancování 50 %. Podnikatelský plán má nabídnout firmám možnost prozkoumat nový trh a navázat partnerství pro budoucí podnikání.
  • Finanční podpora pro fázi Realizace je poskytována na délku 1 – 2 roky. Finanční podpora se poskytuje vždy pouze na jeden rok, přičemž výše dotace nesmí v jednom kalendářním roce přesáhnout částku 2 000 000 Kč. Dotace z prostředků ZRS ČR je ve výši maximálně 40 % prokázaných výdajů v prvním roce realizacemaximálně 30 % prokázaných výdajů ve druhém roce realizace. V případě jednoleté realizace je výše dotace z prostředků ZRS maximálně ve výši 40 % celkových prokázaných výdajů. Výše dotace na Osobní náklady projektu nesmí přesáhnout 20 % výše dotace na projekt, v každém kalendářním roce trvání projektu.


Podrobnější informace o programu naleznete zde.