česky  հայերեն  english 

rozšířené vyhledávání

Podmínky vstupu do Arménie - aktuální situace

thumb

K 5. červnu zůstává situace v Arménii špatná. Arménie uvolnila epidemiologická opatření příliš brzy. Na začátku června vystoupala čísla nakažených na jedno z předních míst světa a epidemiologická situace tak byla jednou z globálně nejhorších. 1… více ►

Rozvoj veřejné dopravy v Arménii – možnosti pro české exportéry

thumb

Arménie je v oblasti veřejné dopravy silně podrozvinutá země. Tento stav je výsledkem dlouhodobého zanedbávání sektoru. Datuje se hlavně do posledních třiceti let, počínaje válkou o Náhorní Karabach a rozpadem SSSR, ale rozvoj veřejné dopravy… více ►

Oznámení pro studenty a další vízové žadatele

thumb_visa_02

Ministerstvo zahraničních věcí na základě rozhodnutí vlády České republiky zahájilo dne 11. května 2020 postupné obnovování vízové / pobytové činnosti, a to prozatím pro omezený typ účelů cesty a pouze na zastupitelských úřadech v těch zemích,… více ►

Vystavení cestovního dokladu na zastupitelském úřadě - doplňující informace

pas

Ministerstvo vnitra ČR doporučuje obecním úřadům obcí s rozšířenou působností, aby doklady, jejichž platnost skončila po 1. březnu 2020, byly pro účely vyřízení nového občanského průkazu či cestovního dokladu uznávány za platné ještě měsíc po… více ►

Repatriace českých občanů

atencao_1

Vláda ČR schválila dne 4.5.2020 usnesení č. 511, kterým se s účinností od 11.5.2020 00:00 ruší povinnost občanů ČR a příslušným kategoriím cizinců předem oznámit datum a způsob repatriace vyplněním online formuláře MZV ČR. Dále pozbývá platnost… více ►

Koronavirus v Arménii

thumb

Arménii zasáhla pandemie nemoci Covid-19 podobně jako jiné státy světa a regionu. Mezi jihokavkazskými republikami je v Arménii nejvíce případů, byť se podařilo zabránit zavlečení infekce z těžce zasaženého Íránu. K 7. dubnu 2020 bylo v Arménii… více ►

Opatření přijatá Vládou ČR 23.-24.3. v souvislosti s epidemií COVID-19

thumb

Vláda ČR přijala na svých jednáních dne 23.3. a 24. 3. 2020 následující opatření: více ►

Usnesení Vlády ČR č. 198 ze dne 12. 03. 2020

atencao_1

Všechna řízení o žádostech o dlouhodobá pobytová oprávnění (v jakémkoliv stádiu řízení) jsou ode dne 14. 3. 2020 až po skončení nouzového stavu / pokynu ústředí přerušená, a to na základě Usnesení vlády ČR ze dne 12. 3. 2020 č. 198. více ►

Rozšíření počtu telefonních linek pro české občany v nouzi.

telefon

V souvislosti s šířením koronaviru/COVID-19 byla pro české občany pobývající na území Arménie zřízena další nouzová telefonní linka. více ►

Arménie a epidemie COVID - 19: situační zpráva k 16.3.2020

thumb

Arménie vyhlásila od 16.3., 17:00 místního času stav nouze. K pondělí 16.3. je v Arménii 30 nakažených osob koronavirem. Největším ohniskem komunitního přenostu nákazy je v současné době čtvrté největší město Arménie Ečmiadzin (na některých… více ►