česky  հայերեն  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Wikimedia Commons
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Podmínky vstupu do Arménie - aktuální situace

ZÚ Jerevan důrazně nedoporučuje cesty do Arménie jak z důvodu konfliktu v Náhorním Karabachu, tak z důvodu velmi silné druhé koronavirové vlny, kterou ještě zhoršuje příliv uprchlíků z území konfliktu. 

Stav nouze v Arménii byl v Arménii 11. září 2020 zrušen, ale díky změnám zákonů byla některá opatření ponechána v platnosti - jako povinnost nošení roušek, sociálního distancování a hygieny. Karanténa je vyhlášena až do 11. ledna 2021. Vrchol koronavirové epidemie  zatím proběhl v Arménii v červnu a v červenci, během srpna čísla postupně klesala. Zatímco při vrcholu epidemie byla až třetina testovaných pozitivní, nyní se čísla pohybují kolem 5-6%.  Zastupitelský úřad České republiky v Jerevanu přesto stále nedoporučuje plánovat cesty do Arménie na nejbližší období, byť od 12.8. je vstup cizincům do Arménie povolen, ovšem za poměrně striktních podmínek a jen přes letiště. Pravidelné linky včetně spojení s Prahou provozjí nebo začínají provozovat Belavia přes Minsk, UIA a Sky Up přes Kyjev, Austrian přes Vídeň a Air France přes Paříž. Hranice s Gruzií a Íránem jsou stále pro pohyb osob uzavřené (hranice s Tureckem a Ázerbájdžánem jsou hermeticky uzavřené dlouhodobě).   

27. září vypukl v Náhorním Karabachu znovu starý konflikt, kdysi uzavřený v roce 1994 příměřím. Přes četné přestřelky v mezidobí je nynější konflikt plným obnovením války a válečná aktivita byla zaznamenán i na samotném území Arménské republiky.

Zároveň se zdvojnásobily i ty nejhorší počty nákazy koronavirem. Nemocnice jsou nyní plné jak raněných, tak těžšími případy Covid-19.

Cestu do Arménie v tomto období velice důrazně nedoporučujeme! 

 

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY:

Arménie od 23.3. uzavřela hranice pro cestování občanům České republiky. 12.8. toto opatření zrušila, ale cestování do Arménie z ČR je stále možné jen za splnění striktních podmínek. Půl roku trvající nouzový stav skončil 11.9., nicméně karanténní opatření - zejména pak nošení roušek na veřejnosti - pokračují až do 11. ledna 2021.

Zastupitelský úřad ČR v Jerevanu stále nedoporučuje opouštět Českou republiku za účelem návštěvy Arménie. Více informací na stránkách Ministerstva zahraničí ČR. MZV ČR i nadále doporučuje cestovat do zahraničí mimo EU jen v naléhavých a nezbytných případech. Před případnou cestou do Arménie MZV doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u našeho zastupitelského úřadu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily. Současně MZV důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD.


2. VSTUP NA ÚZEMÍ ARMÉNIE A TRANZIT:


Od 12.8. mohou na území Arménie vstoupit i státní příslušníci ČR, ale za striktních podmínek. Podle rozhodnutí Vlády Arménské republiky z 12.8. byl nouzový stav v Arménské republice prodloužen do 11. září 2020 do 17:00. Poté byl zrušen, ale některá jeho opatření byla zachována. Byla odstraněna omezení týkající se vstupu cizích státních příslušníků na území Arménské republiky, s výjimkou pozemních hraničních přechodů. Osobám, které nemají arménské občanství, je zakázán vstup na území Arménské republiky přes pozemní hraniční přechod Arménské republiky s výjimkou:

  • - Rodinných příslušníků arménských občanů, kteří vstoupí na území Arménské republiky přes pozemní hraniční přechod Arménské republiky, jakožto i osob, které nemají arménské občanství, ale mají povolení k pobytu na území Arménské republiky na základě právních skutečností
  • - Představitelů diplomatických misí, konzulárních úřadů a mezinárodních organizací a jejich rodinných příslušníků
  • - Mimořádných situací, kdy je osobám povolen vstup, a to na základě rozhodnutí velitele Zvláštní komise, s přihlédnutím na epidemiologickou situaci v dané zemi (v daných oblastech).

Ti státní příslušníci ČR, kteří do Arménie přiletí a vstoupí na území Arménské republiky, absolvují co nejrychleji lékařské vyšetření za účelem zjištění výskytu nákazy nebo příznaků nákazy. V případě výskytu příznaků může být osoba hospitalizována nebo se na ni mohou vztahovat jiná omezující opatření.  Při absenci příznaků se osoba izoluje po dobu 14 dnů, během kterých může absolvovat vyšetření za účelem testu na koronavirus (COVID-19) metodou polymerázové řetězové reakce (PCR)․ V případě negativního výsledku PCR vyšetření ukončí osoba karanténu.

V případě odmítnutí uplatnění výše uvedených opatření není osobám bez občanství Arménské republiky povolen vstoupit na území Arménské republiky, a na občany Arménské republiky a jejich rodinné příslušníky, kteří nejsou občany Arménské republiky, se vztahuje opatření karantény nebo jiná omezující opatření. V případě odmítnutí hospitalizace nebo jiných omezujících opatření po absolvování příslušné lékařské prohlídky budou osoby, které vstoupily na území Arménské republiky, povinně hospitalizovány nebo izolovány za účelem vyšetření, léčby a zabránění šíření nákazy․


3. DOPRAVA:

Od začátku konfliktu 27. září zrušila opět vetšina aerloniek své lety, nyní je reálně možné se do Arménie dostat s Air France, Belavií a Qatar Airways.

Vnitřní veřejná doprava byla v březnu přerušena, ale v květnu začala znovu fungovat, ovšem za velkých restrikcí (roušky, rukavice, měření teploty). Taxíky fungují, ale taxikáři rovněž musí dodržovat bezpečnostní a hygienická opatření. Restrikce na cestování mezi provinciemi byly zrušeny 23. dubna. Při komerční dopravě osob, ať už MHD, soukromými mikrobusy, taxi nebo místními obdobami Uberu je třeba nosit roušky.


4. OPATŘENÍ:
 

Každý cizí občan, který přicestuje do Arménie, se musí podrobit lékařskému vyšetření na hranici a následně se umístit do autoizolace a/nebo absolvovat test.  Pokud přišel do styku s nakaženými osobami nebo jeví příznaky nákazy koronavirem, musí se podrobit karanténnímu a hygienickému režimu a je umístěn buď do nemocnice v případě podezření z nákazy, anebo na 14 dní do karantény.

Chronologie opatření:

  •  16. 3. – vyhlášen stav nouze (od té doby každý měsíc prodlužován); jako Velitel Zvláštní komise (obdoba předsedy Ústředního krizového štábu) určen místopředseda vlády Tigran Avinjan. 
  • Od 18.5. - povinnost nosit roušky ve všech uzavřených prostorách. V obchodech a v prostředcích veřejné dopravy je povinné nosit jednorázové rukavice. V automobilech, v nichž jede víc než jedna osoba, musí mít osazenstvo roušky také. 
  • 1.6. - nákazu koronavirem oznámil i premiér země.
  • 13.7. a 12.8. - stav nouze opět o měsíc prodlužován, nyní platí do 11.9.
  • 12.8. - od tohoto data mohou občané ČR při striktních opatřeních do Arménie přicestovat, ale nelze zatím doporučit cestování za turistickými účely. 
  • 11. 9 - zrušen stav nouze
  • 11. 1. 2021 - do tohoto data platí karanténní opatření


5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

- Vládní stránky o koronaviru
- Armenian Unified Infocenter
- Ministerstvo zdravotnictví Arménie
- Národní centrum pro infekční nemoci
- Ministerstvo zahraničních věcí Arménie
- EVN report - zpravodajství o COVID 19

- Hotlines: 8003 nebo 060 83 83 00; ze zahraničí +374 11 20 81 41

- pro diplomatické mise nonstop telefonní linka MZV: +374 91 413 457, +374 91 299 123.
- lékařská pomoc (COVID-19) pro dipl. mise: Aghavni Palakjan/ová, Ministerstvo zdravotnictví AM, tel. +374 93 418 145, e-mail aghavni.palakyan@moh.am