česky  հայերեն  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Wikimedia Commons
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Podmínky vstupu do Arménie - aktuální situace

ZÚ Jerevan důrazně nedoporučuje cesty do Arménie jak z důvodu konfliktu v Náhorním Karabachu, tak z důvodu velmi silné druhé koronavirové vlny, kterou ještě zhoršuje příliv uprchlíků z území konfliktu. 

Stav nouze v Arménii byl v Arménii 11. září 2020 zrušen, ale díky změnám zákonů byla některá opatření ponechána v platnosti - jako povinnost nošení roušek, sociálního distancování a hygieny. Karanténa je vyhlášena až do 11. ledna 2021. Vrchol druhé vlny koronavirové epidemie  zatím nenastal, 4. listopadu naopak dosáhlo číslo  pozitivních testů mezi všemi testovanými 52%.  Zastupitelský úřad České republiky v Jerevanu stále nedoporučuje plánovat cesty do Arménie na nejbližší období, byť od 12.8. je vstup cizincům do Arménie povolen, ovšem za poměrně striktních podmínek a jen přes letiště. Pravidelné linky včetně spojení s Prahou provozují Belavia přes Minsk a Air France přes Paříž. Hranice s Gruzií a Íránem jsou stále pro pohyb osob uzavřené (hranice s Tureckem a Ázerbájdžánem jsou hermeticky uzavřené dlouhodobě).   

27. září vypukl v Náhorním Karabachu znovu starý konflikt, kdysi uzavřený v roce 1994 příměřím. Přes četné přestřelky v mezidobí je nynější konflikt plným obnovením války a válečná aktivita byla zaznamenán i na samotném území Arménské republiky.

Zároveň se zdvojnásobily i ty nejhorší počty nákazy koronavirem. Nemocnice jsou nyní plné jak raněných, tak těžšími případy Covid-19.

Cestu do Arménie v tomto období velice důrazně nedoporučujeme! 

 

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY:

Arménie od 23.3. uzavřela hranice pro cestování občanům České republiky. 12.8. toto opatření zrušila, ale cestování do Arménie z ČR je stále možné jen za splnění striktních podmínek. Půl roku trvající nouzový stav skončil 11.9., nicméně karanténní opatření - zejména pak nošení roušek na veřejnosti - pokračují až do 11. ledna 2021.

Zastupitelský úřad ČR v Jerevanu stále nedoporučuje opouštět Českou republiku za účelem návštěvy Arménie. Více informací na stránkách Ministerstva zahraničí ČR. MZV ČR i nadále doporučuje cestovat do zahraničí mimo EU jen v naléhavých a nezbytných případech. Před případnou cestou do Arménie MZV doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u našeho zastupitelského úřadu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily. Současně MZV důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD.


2. VSTUP NA ÚZEMÍ ARMÉNIE A TRANZIT:


Od 12.8. mohou na území Arménie vstoupit i státní příslušníci ČR, ale za striktních podmínek. Podle rozhodnutí Vlády Arménské republiky z 12.8. byl nouzový stav v Arménské republice prodloužen do 11. září 2020 do 17:00. Poté byl zrušen, ale některá jeho opatření byla zachována. Byla odstraněna omezení týkající se vstupu cizích státních příslušníků na území Arménské republiky, s výjimkou pozemních hraničních přechodů. Osobám, které nemají arménské občanství, je zakázán vstup na území Arménské republiky přes pozemní hraniční přechod Arménské republiky s výjimkou:

- Rodinných příslušníků arménských občanů, kteří vstoupí na území Arménské republiky přes pozemní hraniční přechod Arménské republiky, jakožto i osob, které nemají arménské občanství, ale mají povolení k pobytu na území Arménské republiky na základě právních skutečností
- Představitelů diplomatických misí, konzulárních úřadů a mezinárodních organizací a jejich rodinných příslušníků
- Mimořádných situací, kdy je osobám povolen vstup, a to na základě rozhodnutí velitele Zvláštní komise, s přihlédnutím na epidemiologickou situaci v dané zemi (v daných oblastech).

 

Osoby, vstupující na území Arménské republiky, musí absolvovat okamžité lékařské vyšetření za účelem zjištění výskytu nebo příznaků nákazy COVID-19. Za tímto účelem jsou na hraničních přechodech, vč. mezinárodního letiště ZVARNOTS, zřízena odběrová místa. Po absolvování testů, podléhá osoba karanténě formou samoizolace v místě udávaného pobytu, a to do obdržení negativního výsledku PCR vyšetření (což bývá do 48 hodin), kdy je možné tuto ukončit. Poplatek za vyšetření jde k tíži cestovatele. V případě pozitivního výsledku může být osoba hospitalizována, event. mohou být přijata jiná opatření k zamezení styku s jinými osobami - v tomto případě je hospitalizace/karanténa následně ukončena rozhodnutím orgánu, který tento úkon nařídil.

V případě odmítnutí uplatnění výše uvedených opatření není osobám bez občanství Arménské republiky povoleno vstoupit na území Arménské republiky.

V případě odmítnutí hospitalizace nebo jiných omezujících opatření po absolvování příslušné lékařské prohlídky jsou osoby, které vstoupily na území Arménské republiky, povinně (nuceně) hospitalizovány nebo izolovány za účelem vyšetření, léčby a zabránění šíření nákazy․

Z výše uvedeného jsou vyjmuty osoby, které v době příjezdu/vstupu do Arménské republiky disponují negativním výsledkem (certifikátem) PCR vyšetření ze země příletu, který v době překročení hranice není starší než 72 hodin (od doby provedení stěru sliznic). Výsledek vyšetření (certifikát) musí splňovat následující náležitosti:

 

1) je vystaven v arménském, ruském nebo anglickém jazyce,
2) je vystaven na hlavičkové papíře instituce, která test provedla,
3) certifikát by měl dále obsahovat:
- jméno a příjmení vedoucího pracovníka instituce/zařízení, které test provedlo
- jméno, příjmení, osobní číslo testované osoby (zde je myšleno číslo, dle kterého je možné danou osobu identifikovat, v případě ČR se jedná o rodné číslo, je však akceptovatelné i číslo cestovního dokladu, se kterým dotyčný vstupuje na území Arménské republiky), výsledek testu.

 

Výsledky testů/certifikáty jsou cestujícím odebírány ihned po přicestování Inspektorátem zdraví a práce Arménské republiky. Při této příležitosti je vstupujícím měřena tělesná teplota a zběžně se zkoumají možné příznaky onemocnění COVID - 19. V případě, že jsou symptomy onemocnění identifikovány (přesto, že dotyčný disponuje negativním PCR testem), je dotyčná osoba hospitalizována.


3. DOPRAVA:

Od začátku konfliktu 27. září zrušila opět vetšina aerloniek své lety, nyní je reálně možné se do Arménie dostat s Air France, Belavií a Qatar Airways.

Vnitřní veřejná doprava byla v březnu přerušena, ale v květnu začala znovu fungovat, ovšem za velkých restrikcí (roušky, rukavice, měření teploty). Taxíky fungují, ale taxikáři rovněž musí dodržovat bezpečnostní a hygienická opatření. Restrikce na cestování mezi provinciemi byly zrušeny 23. dubna. Při komerční dopravě osob, ať už MHD, soukromými mikrobusy, taxi nebo místními obdobami Uberu je třeba nosit roušky.


4. OPATŘENÍ:
 

Každý cizí občan, který přicestuje do Arménie, se musí podrobit lékařskému vyšetření na hranici a následně se umístit do autoizolace a/nebo absolvovat test.  Je možné rovněž předložit potvrzení o negativním výsledku PCR testu, které nesmí být starší 72 hodin, na jehož základě bude osvobozen od požadavku na autoizolaci. Pokud přišel do styku s nakaženými osobami nebo jeví příznaky nákazy koronavirem, musí se podrobit karanténnímu a hygienickému režimu a je umístěn buď do nemocnice v případě podezření z nákazy, anebo na 14 dní do karantény.

Chronologie opatření:

  •  16. 3. – vyhlášen stav nouze (od té doby každý měsíc prodlužován); jako Velitel Zvláštní komise (obdoba předsedy Ústředního krizového štábu) určen místopředseda vlády Tigran Avinjan. 
  • Od 18.5. - povinnost nosit roušky ve všech uzavřených prostorách. V obchodech a v prostředcích veřejné dopravy je povinné nosit jednorázové rukavice. V automobilech, v nichž jede víc než jedna osoba, musí mít osazenstvo roušky také. 
  • 1.6. - nákazu koronavirem oznámil i premiér země.
  • 13.7. a 12.8. - stav nouze opět o měsíc prodlužován, nyní platí do 11.9.
  • 12.8. - od tohoto data mohou občané ČR při striktních opatřeních do Arménie přicestovat, ale nelze zatím doporučit cestování za turistickými účely. 
  • 11. 9 - zrušen stav nouze
  • 11. 1. 2021 - do tohoto data platí karanténní opatření


5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

- Vládní stránky o koronaviru
- Armenian Unified Infocenter
- Ministerstvo zdravotnictví Arménie
- Národní centrum pro infekční nemoci
- Ministerstvo zahraničních věcí Arménie
- EVN report - zpravodajství o COVID 19

- Hotlines: 8003 nebo 060 83 83 00; ze zahraničí +374 11 20 81 41

- pro diplomatické mise nonstop telefonní linka MZV: +374 91 413 457, +374 91 299 123.
- lékařská pomoc (COVID-19) pro dipl. mise: Aghavni Palakjan/ová, Ministerstvo zdravotnictví AM, tel. +374 93 418 145, e-mail aghavni.palakyan@moh.am