česky  հայերեն  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Uzavírání manželství mimo území republiky před zastupitelskými úřady ČR

Státní občan České republiky může mimo území republiky, při splnění určitých podmínek, uzavřít manželství také před diplomatickou misí nebo konzulárním úřadem, s výjimkou stálých misí při mezinárodní organizaci, zvláštních misí, styčných úřadů nebo kanceláří a konzulárních úřadů vedených honorárním konzulárním úředníkem.

Uzavření manželství před ZÚ musí být v souladu s mezinárodními dohodami, kterými je ČR vázána, zejména dvoustrannými konzulárními dohodami se státem působnosti ZÚ.

Přijímání žádostí o uzavírání manželství před ZÚ může být omezeno z důvodů bezpečnostní situace v přijímajícím státě, uzpůsobení vnitřních prostor ZÚ, personální kapacity ZÚ a podobně.

Uzavření registrovaného partnerství před ZÚ není možné.

Před ZÚ nemohou uzavřít manželství dva cizí státní občané nebo dvě osoby bez státního občanství.

Uzavření manželství na ZÚ se řídí českým právním řádem.

Před ZÚ nelze uzavřít manželství zmocněncem na základě plné moci.