česky  հայերեն  english 

rozšířené vyhledávání

Legalizace dokumentů

Zastupitelský úřad ČR v Jerevanu je oprávněn provádět ověřování kopie, překladu, podpisu a uznání podpisu za vlastní.

Úřední hodiny:

Pátek: 9:00 - 13:00

Na podání žádosti o legalizaci je nutné se předem zapisovat či sjednávat schůzku consulate.yerevan@embassy.mzv.cz.

1. Ověření kopie 

Je třeba předložit originál dokumentu a kopii, jejíž správnost bude následně ověřena.

Upozornění: Zásadně se neověřuje kopie občanského průkazu, vojenského průkazu, cestovního pasu ani jiného průkazu, vkladní knížky, šeku, losu, sázenky, geometrického plánu, rysu a technické kresby.

2. Ověření podpisu

Lze provést pouze za osobní přítomnosti žadatele po předložení platného dokladu s jeho fotografií a podpisem.

3. Ověření překladu

Ověření správnosti (úplného nebo částečného) předloženého překladu z arménského jazyka do českého nebo naopak.

4. Uznání podpisu za vlastní

Lze provést pouze za osobní přítomnosti žadatele po předložení platného dokladu s jeho fotografií a podpisem.

5. Správní poplatky za legalizační úkony:

Za každý ověřený podpis či jeho uznání za vlastní se hradí poplatek ve výši 250,- Kč (resp. 125,- Kč v případě, že je ověření činěno v souvislosti se zápisem do zvláštní matriky v Brně).

V případě ověření kopie se vybírá poplatek ve výši 300,- Kč za každou stranu formátu A4 a menší, a to i započatou (resp. 150,- Kč v případě, že je ověření činěno v souvislosti se zápisem do zvláštní matriky v Brně).

Úhrada probíhá v hotovosti v eurech, arménských dramech nebo bankovní kartou dle aktuálního kurzu na pokladně konzulárního úseku.