česky  հայերեն  english 

rozšířené vyhledávání

Úřední deska

Na Úřední desce velvyslanectví České republiky v Jerevanu  jsou zveřejňovány písemnosti, které se adresátovi nepodařilo doručit převzetím, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo jiným vhodným způsobem v místě obvyklým podle ustanovení § 169b odst. 4 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
V souladu s tímto ustanovením zákona č. 326/1999 Sb. se písemnost zveřejní po dobu 15 dnů způsobem umožňujícím dálkový přístup a patnáctým dnem po zveřejnění považuje za doručenou.
 

  

Číslo jednací Vyvěšeno Svěšeno Soubor písemnosti
OAM-20008-32/ZM-2019 15.09.2021 01.10.2021

(PDF, 920 KB)

OAM-51696-18/ZM-2019

15.09.2021 01.10.2021 (PDF, 968 KB)

  

 

 

 

přílohy