česky  հայերեն  english 

rozšířené vyhledávání

Sazebník vízových poplatků

Měna v níže uvedené tabulce je v EUR a v Kč. Správní poplatky jsou na ZÚ Jerevan vybírány hotově v EUR/AMD, dle přepočtu platného kursu na daný měsíc. Za žádost o Schengenské vízum je třeba poplatek 35 EUR zaplatit bankovním převodem na účet v Inecobank č. 20520 20002411041

Od 3.5. 2021 bude možné uhradit poplatek za Schengenské vízum 35 EUR pouze v hotovosti (EUR nebo AMD) nebo bankovní kartou při podání žádosti na ZÚ Jerevan, dle přepočtu platného kurzu na daný měsíc.  

Payment card

Payment card

Poplatek je hrazen za podání žádosti, nikoli za udělení víza!

Poplatky pro občany Arménské republiky:

Schengenské vízum: 35 EUR

Dlouhodobé vízum: 2.500 Kč - poplatek je vybírán v EUR/AMD podle aktuálního kurzu

Dlouhodobé vízum za účelem podnikání: 5.000 Kč - poplatek je vybírán v EUR/AMD podle aktuálního kurzu

Povolení k dlouhodobému pobytu: 2.500 Kč - poplatek je vybírán v EUR/AMD podle aktuálního kurzu

Zaměstnanecká karta / Modrá karta: 5.000 Kč - poplatek je vybírán v EUR/AMD podle aktuálního kurzu

Povolení k trvalému pobytu: 2.500 Kč - poplatek je vybírán v EUR/AMD podle aktuálního kurzu

Upozornění:

Děti od 12 let hradí vízový poplatek za vízum k pobytu do 90 dnů ve výši 35 EUR.

Od vízových poplatků jsou osvobozeny následující kategorie žadatelů:

1.        rodinní příslušníci občana členského státu Evropské unie nebo občana státu, který je vázán Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru anebo občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropským společenstvím, a to bez ohledu na jejich státní příslušnost,

2.        osoby mladší 12 let,

3.        držitelé diplomatických, služebních, úředních a zvláštních pasů,

4.        žáci, studenti, postgraduální studenti a doprovázející učitelé, kteří podnikají cesty za účelem studia nebo odborné přípravy v oblasti vzdělávání,

5.        výzkumní pracovníci ze třetích zemí, kteří cestují v rámci Evropského společenství za účelem provádění vědeckého výzkumu, jak je vymezeno v doporučení Evropského parlamentu a Rady č. 2005/761/ES ze dne 28. září 2005 pro usnadnění vydávání jednotných víz členskými státy pro krátkodobý pobyt výzkumných pracovníků ze třetích zemí, kteří cestují v rámci Evropského společenství za účelem provádění vědeckého výzkumu,

6.        zástupci neziskových organizací do věku 25 let, kteří se účastní seminářů, konferencí, sportovních, kulturních nebo vzdělávacích událostí organizovaných neziskovými organizacemi.

Od vízových poplatků mohou být osvobozeny následující kategorie žadatelů:

1.        osoby ve věku do 25 let, které se účastní seminářů, konferencí, sportovních, kulturních nebo vzdělávacích událostí organizovaných neziskovými organizacemi.

 

Upozornění: U kategorií osob, které mohou být osvobozeny od vízového poplatku, záleží na posouzení zastupitelského úřadu České republiky, zda  bude tento poplatek vybírán.