česky  հայերեն  english 

rozšířené vyhledávání

Schengenské vízum

Vízový poplatek

Od 1.1. 2021 bude možné uhradit poplatek za Schengenské vízum 35 EUR pouze v hotovosti při podání žádosti na ZÚ Jerevan v EUR nebo AMD, dle přepočtu platného kurzu na daný měsíc. více ►

Schengenské vízum za účelem studia nebo vědeckého výzkumu

Schengenské vízum za účelem obchodní cesty

Schengenské vízum za účelem turistiky nebo léčby

Schengenské vízum za účelem zaměstnání

Schengenské vízum za účelem kultury nebo sportu

Schengenské vízum pro nezletilé děti držitelů pobytového titulu v ČR

Schengenské vízum na základě účasti v právnické osobě

Schengenské vízum na základě pozvání

Obecné informace

Zápis na podání žádosti + úřední hodiny

Příjem žádostí o schengenské vízum více ►

Harmonizovaný seznam podpůrných dokumentů

Harmonizovaný seznam podpůrných dokumentů - náležitosti pro podání žádosti o schengenské vízum více ►

Neudělení víza

Každý žadatel, kterému není vízum uděleno, je informován písemně v souladu s čl. 32 Vízového kodexu o důvodech zamítnutí jeho žádosti o vízum. více ►

Rodinný příslušník občana Evropské unie

Letištní průjezdní vízum

Výjezdní příkaz

Výjezdní příkaz je doklad, který uděluje Policie ČR z moci úřední po zrušení platnosti víza, po uplynutí platnosti víza, po zamítnutí žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu, po zrušení nebo zániku platnosti povolení k dlouhodobému nebo… více ►

Osobní údaje - Poučení pro žadatele o víza

Žadatel má právo na přístup k osobním údajům, které jsou o něm v souvislosti s příslušným řízením vedeny, včetně práva na případnou opravu těchto údajů. více ►

Informace o právu cizince na přístup do Schengenského informačního systému (SIS)

Schengenský informační systém druhé generace (dále jen „SIS II“) představuje rozsáhlou databázi sdílenou všemi členskými státy v oblasti schengenského prostoru. více ►

Třetí země, jejichž státní příslušníci podléhají režimu předchozí konzultace nebo ex post informování dle Vízového kodexu

V souladu s čl. 47 odst. 1 písm. g) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex) informujeme o třetích zemích, na jejichž státní příslušníky nebo zvláštní kategorie… více ►