česky  հայերեն  english 

rozšířené vyhledávání

Vzájemné vztahy

 

Arménská republika uznala Českou republiku dne 5. 1. 1993, téhož dne byly mezi oběma zeměmi navázány diplomatické vztahy. Pro Arménii byl akreditován velvyslanec ČR v Gruzii, pro ČR byl akreditován velvyslanec Arménie se sídlem v Rakousku.

V březnu 2011 zahájila v Praze provoz arménská ambasáda. Oficiálně byla otevřena arménským ministrem zahraničních věcí E. Nalbandianem během jeho listopadové návštěvy Prahy. Otevření ambasády se zúčastnil i ministr zahraničních věcí ČR K. Schwarzenberg.

ČR své vlastní velvyslanectví otevřela v květnu 2012 během návštěvy prvního náměstka ministra zahraničních věcí ČR J. Schneidera. Možnost zajištění alespoň minimální diplomatické přítomnosti v Arménii poskytla v září 2010 visegrádská iniciativa sdílení prostor ZÚ. Velvyslanectví ČR tak bylo umístěno v prostorách polské ambasády v Jerevanu. Oficiálním představitelem ČR u arménské vlády byl v té době velvyslanec ČR se sídlem v Tbilisi, velvyslanectví v Jerevanu bylo vedeno rezidentním chargé d´affaires.

V závěru roku 2014 byl jmenován mimořádný a zplnomocněný velvyslanec ČR se sídlem v Jerevanu, v lednu 2015 předal pověřovací listiny prezidentu Arménie. V květnu 2015 se velvyslanectví přestěhovalo do samostatných prostor, byl zahájen provoz konzulárního/vízového úseku a počet jeho pracovníků byl zvýšen.

 

 

Smluvní základna

1.  Smlouva mezi Českou republikou a Arménskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku - Jerevan, 06.07.2008

2.  Dohoda mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Arménské republiky o vojenské spolupráci - Jerevan, 26.03.2010

3.  Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o letecké dopravě - Jerevan, 17.05.2010

4.  Smlouva mezi Českou republikou a Arménskou republikou o předávání a přebírání protiprávně pobývajících osob - Jerevan, 17.05.2010

5.  Prováděcí protokol mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem územní správy Arménské republiky k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Arménskou republikou o předávání a přebírání protiprávně pobývajících osob - Jerevan, 17.05.2010

6.  Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu - Jerevan, 10.12.2010

7. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti - Praha, 30.01.2014

8. Ujednání mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Arménské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy - Praha, 30.01.2014

9. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o hospodářské a průmyslové spolupráci - Praha 30.01.2014

10. Memorandum o spolupráci v celních záležitostech mezi Generálním ředitelstvím cel České republiky a Státním daňovým a celním výborem Arménské republiky - Praha, 30.01.2014

11. Společné prohlášení o záměru spolupráce v oblasti životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Ministerstvem ochrany přírody Arménské republiky - Praha, 30.01.2014

12. Memorandum o záměrech spolupracovat v oblasti předcházení a likvidace mimořádných událostí, požární ochrany a ochrany obyvatelstva mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem pro mimořádné situace Arménské republiky - Praha, 30.01.2014.