česky  հայերեն  english 

rozšířené vyhledávání

Smluvní základna

1.  Smlouva mezi Českou republikou a Arménskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku - Jerevan, 06.07.2008

2.  Dohoda mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Arménské republiky o vojenské spolupráci - Jerevan, 26.03.2010

3.  Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o letecké dopravě - Jerevan, 17.05.2010

4.  Smlouva mezi Českou republikou a Arménskou republikou o předávání a přebírání protiprávně pobývajících osob - Jerevan, 17.05.2010

5.  Prováděcí protokol mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem územní správy Arménské republiky k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Arménskou republikou o předávání a přebírání protiprávně pobývajících osob - Jerevan, 17.05.2010

6.  Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu - Jerevan, 10.12.2010

7. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti - Praha, 30.01.2014

8. Ujednání mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Arménské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy - Praha, 30.01.2014

9. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o hospodářské a průmyslové spolupráci - Praha 30.01.2014

10. Memorandum o spolupráci v celních záležitostech mezi Generálním ředitelstvím cel České republiky a Státním daňovým a celním výborem Arménské republiky - Praha, 30.01.2014

11. Společné prohlášení o záměru spolupráce v oblasti životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Ministerstvem ochrany přírody Arménské republiky - Praha, 30.01.2014

12. Memorandum o záměrech spolupracovat v oblasti předcházení a likvidace mimořádných událostí, požární ochrany a ochrany obyvatelstva mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem pro mimořádné situace Arménské republiky - Praha, 30.01.2014.