česky  hrvatski 

rozšířené vyhledávání

Formy podpory krajanských sdružení

Česká republika si velmi cení konstruktivních vztahů se společnostmi Čechů v zahraničí. Pravidelně a dlouhodobě poskytuje krajanským sdružením různé formy finanční, materiální a metodické pomoci v jejich činnosti a při udržování tradičních zvyků, kulturní svébytnosti, společenského života a ekonomického rozvoje zejména lokálních krajanských skupin.

Vláda České republiky každoročně poskytuje formou grantů finanční prostředky na kulturní projekty krajanských spolků, v menší míře  na údržbu a opravu krajanských škol, kulturních zařízení a drobných památníků.  Velmi důležitým druhem podpory krajanského života  je nabídka různých forem výukových možností českého jazyka. Krajanský vzdělávací program nabízí stipendia pro semestrální studijní pobyty na veřejných vysokých školách v ČR, čtyřtýdenní letní kurzy českého jazyka a dvoutýdenní kurzy metodiky výuky českého jazyka. Finančně je podporován i projekt Škola bez hranic nabízejí výuku češtiny a českých reálií jako doplnění vzdělání českých dětí v zahraničí. Velmi důležité a přínosné je působení učitelů vysílaných Českou republikou k českým krajanským komunitám a lektorů českého jazyka na zahraniční univerzity.

ČR rovněž  uděluje dotace nevládním neziskovým organizacím na projekty se zaměřením na krajany. Každoročně je udělována  cena ministra zahraničních věcí Gratias Agit zasloužilým a významným členům krajanských společností a dalším přátelům za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí.

Na spolupráci s krajany se podílí řada organizací, spolků a dobrovolnických sdružení. Kromě státních úřadů, jako je Ministerstvo zahraničních věcí (MZV), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) působí ve prospěch krajanů i Stálá komise Senátu Parlamentu ČR pro krajany žijící v zahraničí a Podvýbor pro styk s krajany, prezentaci ČR v zahraničí a vnější ekonomické vztahy při Zahraničním výboru Poslanecké sněmovny.

V neposlední řadě s krajany úspěšně spolupracuje i Československý ústav zahraniční (ČSÚZ), dobrovolné občanské sdružení usilující o široký rozvoj styků s krajany a jejich organizacemi.

Tyto instituce ve své činnosti spolupracují se zahraničním vysíláním Českého rozhlasu (ČRo 7) – Radio Praha, které kromě vysílání provozuje též internetový portál www.krajane.net.