česky  hrvatski 

rozšířené vyhledávání

Studijní a vzdělávací příležitosti pro krajany

Česká republika každoročně nabízí několik modelů, ve kterých krajané mohou zdokonalovat své znalosti českého jazyka, reálií, či studovat na vysokých školách v ČR. Prostřednictvím velvyslanectví a krajanských spolků jsou každoročně vypisována konkrétní veřejné výběrová řízení k účasti v těchto kursech.
Podrobné informace jsou k nalezení na webu Domu zahraničních služeb.

  • Semestrální studijní pobyty na veřejných vysokých školách v ČR

Stipendijní studijní pobyty na veřejných vysokých školách v ČR jsou zaměřeny na udržení a rozšíření znalostí českého jazyka a kulturního povědomí. Krajané mohou studovat obory jako český jazyk a literatura, učitelství českého jazyka a literatury, historie, etnologie, dějiny umění, teologie. Jedná se o jednosemestrální či dvousemestrální studium v českém jazyce podporované udělením studijního stipendia vybraným krajanům.

  •  Kurz českého jazyka pro krajany v Dobrušce

Čtyřtýdenní kurz českého jazyka je určen pro české krajany starší 18 let. Mají možnost seznámit se s českou kulturou a poznat část České republiky. Výuka probíhá v letním obodbí ve skupinách podle vstupní úrovně  jazykových znalostí. Pro účastníky kurzu je připraven bohatý mimoškolní program - besedy, exkurze, přednášky, celodenní výlety. 

  • Kurz metodiky výuky českého jazyka

Kurz metodiky výuky českého jazyka je určený především pro vyučující z řad krajanů. Účastníci absolvují dvoutýdenní intenzivní výuku metodiky českého jazyka s cílem zdokonalit a stabilizovat formy vyučování češtiny zejména u krajanských komunit, kam není vyslán učitel. Součástí kurzu jsou návštěvy odborných pracovišť, náslechy a výlety.

Výuka českého jazyka v zahraničí probíhá na mnoha různých platformách. Učitelé českého jazyka jsou vysíláni ke krajanským komunitám v zahraničí, na lektoráty při zahraničních univerzitách, celosvětově funguje projekt České školy bez hranic.

  • Vysílání učitelů českého jazyka ke krajanským komunitám v zahraničí

Česká republika každoročně vysílá ke krajanům okolo patnácti učitelů českého jazyka a literatury. Jejich působení je vždy konkrétně upravováno smlouvou společně uzavřenu ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy a ministerstvem zahraničních věcí s konkrétním krajanským spolkem.

  • Lektoráty českého jazyka na zahraničních univerzitách

Lektoráty českého jazyka a literatury na zahraničních univerzitách  patří k důležitým nástrojům při upevňování povědomí o kulturním dědictví České republiky a jsou významným zdrojem informací o jazykovém a kulturním bohatství pro studenty vysokých škol v zahraničí.

Podporou výuky češtiny v zahraničí lektoráty naplňují dvoustranné smluvní závazky na úseku školské spolupráce mezi Českou republikou a partnerským státem.