česky  hrvatski 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: mzv

Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí

Za účelem podpory krajanských komunit i jednotlivců vytvořila vláda České republiky Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí. Stávající program je platný na leta 2021-25 a skládá se ze dvou součástí, kterými jsou a) Krajanský vzdělávací program a výuka českého jazyka a literatury v zahraničí a b) Poskytování peněžních darů na krajanské projekty.

Přečtěte si aktuální informace o kurzech v rámci Krajanského vzdělávacího programu a o Poskytování peněžních darů na krajanské kulturní projekty a opravu a údržbu krajanských objektů v roce 2023.

 

A) Krajanský vzdělávací program a výuka českého jazyka a literatury v zahraničí

Česká republika každoročně nabízí několik modelů, ve kterých krajané mohou zdokonalovat své znalosti českého jazyka, reálií, či studovat na vysokých školách v ČR. Prostřednictvím velvyslanectví a krajanských spolků jsou každoročně vypisována výběrová řízení k účasti v těchto kursech.
Podrobné informace jsou k nalezení na webu Domu zahraniční spolupráce a také na této stránce (viz odkaz výše).

  • Semestrální studijní pobyty na veřejných vysokých školách v ČR

Stipendijní studijní pobyty na veřejných vysokých školách v ČR jsou zaměřeny na udržení a rozšíření znalostí českého jazyka a kulturního povědomí. Krajané mohou studovat obory jako český jazyk a literatura, učitelství českého jazyka a literatury, historie, etnologie, dějiny umění, teologie apod.. Jedná se o jednosemestrální či dvousemestrální studium v českém jazyce podporované udělením studijního stipendia vybraným krajanům. Nezbytnou podmínkou účasti v programu je dobrá znalost českého jazyka.

  • Kurz českého jazyka pro krajany v Poděbradech

Čtyřtýdenní kurz českého jazyka je určen pro české krajany starší 18 let. Mají možnost seznámit se s českou kulturou a poznat část České republiky. Výuka probíhá v letním období ve skupinách podle vstupní úrovně  jazykových znalostí. Pro účastníky kurzu je připraven bohatý mimoškolní program - besedy, exkurze, přednášky, celodenní výlety. 

  • Kurz metodiky výuky českého jazyka

Kurz metodiky výuky českého jazyka je určený především pro vyučující českého jazyka z řad krajanů. Účastníci absolvují dvoutýdenní intenzivní výuku metodiky českého jazyka s cílem zdokonalit a stabilizovat formy vyučování češtiny zejména u krajanských komunit, kam není vyslán učitel. Součástí kurzu jsou návštěvy odborných pracovišť, náslechy a výlety.

  • Vysílání učitelů českého jazyka ke krajanským komunitám v zahraničí

Česká republika každoročně vysílá ke krajanům okolo patnácti učitelů českého jazyka a literatury. Jejich působení je vždy konkrétně upravováno smlouvou společně uzavřenu ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy a ministerstvem zahraničních věcí s konkrétním krajanským spolkem.

V Chorvatsku aktuálně u krajanských komunit působí dvě vyslané učitelky, partnerskou krajanskou institucí je zde Svaz Čechů v Chorvatské republice.

  • Lektoráty českého jazyka na zahraničních univerzitách

Lektoráty českého jazyka a literatury na zahraničních univerzitách  patří k důležitým nástrojům při upevňování povědomí o kulturním dědictví České republiky a jsou významným zdrojem informací o jazykovém a kulturním bohatství pro studenty vysokých škol v zahraničí.

Podporou výuky češtiny v zahraničí lektoráty naplňují dvoustranné smluvní závazky na úseku školské spolupráce mezi Českou republikou a partnerským státem.

V Chorvatsku v současnosti působí lektorát českého jazyka v rámci Katedry českého jazyka a literatury na Filosofické fakultě Univerzity v Záhřebu (viz webové stránky katedry).

Lektorát českého jazyka působí rovněž na Univerzitě v Zadaru (viz seznam pracovníků Centra pro cizí jazyky Univerzity v Zadaru), jeho zřizovatelem však v tomto případě nejsou ústřední orgány české státní správy, nýbrž Jihomoravský kraj v rámci partnerství mezi Jihomoravským krajem a Zadarskou župou. 

 

B) Poskytování peněžních darů na krajanské kulturní projekty a opravu a údržbu krajanských objektů

Vláda prostřednictvím zmocněnce pro krajanské záležitosti, který působí na Ministerstvu zahraničních věcí České republiky, poskytuje krajanským organizacím každoročně prostředky na různé kulturní projekty a v menší míře i na opravu a údržbu objektů v jejich vlastnictví, jako jsou budovy českých besed, školy či památníky. Prostředky jsou poskytovány na základě žádostí v podobě návrhů projektů, které krajanské organizace vždy k předem stanovenému datu podávají on-line formou a ve vytištěné podobě prostřednictvím velvyslanectví.

přílohy

Informace_program_pro_krajany_2023 507 KB PDF (Acrobat dokument) 13.1.2023