česky  hrvatski 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Krajánek ve světě
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Krajánek ve světě a Česká asociace zahajují zápisy do online přípravných tříd předškolního vzdělávání – jaro 2022

Projekt distanční online výuky českého jazyka je uzpůsoben specifikům českých žáků žijících dlouhodobě v zahraničí. Výuka je zaměřena především na děti, které nemají přístup k výuce češtiny (například nežijí v místě, jež má aktivní krajanskou školu nebo krajanský spolek, který výuku češtiny organizuje, popřípadě výuka poskytovaná krajanským spolkem nepokrývá jejich potřeby). Na podzim roku 2021 projekt získal Evropskou jazykovou cenu LABEL, ocenění udílené výjimečným a inovativním projektům v oblasti jazykového vzdělávání. V rámci České republiky je organizován Domem zahraniční spolupráce v kooperaci s MŠMT ČR.

PŘEDŠKOLÁCI – jarní kurz 2022
Cílem dvouměsíčního kurzu bude rozvoj řečových dovedností v českém jazyce. Vyučující se budou věnovat správnému pojmenovávání věcí a situací, které nás obklopují. Zaměří se na samostatné a smysluplné vyjádření myšlenek, nápadů a pocitů, a to ve vhodně zformulovaných větách. Povedou se rozhovory, budou se tvořit otázky a odpovědí v reakci na ně. V neposlední řadě bude snahou vyučujících verbální domluva a porozumění slyšenému. Témata budou vybírána tak, aby obsahovala to, s čím se děti každodenně setkávají. Zmapování a prohloubení znalostí pomohou děti připravit na nultou či první třídu celoročního kurzu, který bude zahájen od podzimu 2022.
Zájemci se mohou přihlásit prostřednictvím on-line formuláře.

Hodinový fond: 1x týdně 45 minut
Termíny výuky: 20. dubna až 14. června 2022 (8 výukových týdnů)
Maximální počet dětí ve třídě: 5
Dny a časy výuky (časy jsou uváděny v časovém pásmu ČR):
středa 16:00 – 16:45
středa 18:00 – 18:45
středa 21:30 – 22:15
čtvrtek 17:00 – 17:45
sobota 9:30 – 10:15
 
Bližší informace o projektu, o časové dotaci kurzů, školném a technických požadavcích naleznete na stránkách spolku Krajánek ve světě.