česky  hrvatski 

rozšířené vyhledávání

Kdo je kdo na velvyslanectví

Kdo je kdo na velvyslanectví 

Vedoucí úřadu RNDr. Vladimír Zavázal, CSc., mimořádný a zplnomocněný velvyslanec
Sekretariát velvyslanectví Ing. Lucie Duchoňová, asistentka vedoucího zastupitelského úřadu
Politický úsek Ing. Slavomír Goga, 3. tajemník, zástupce velvyslance
Obchodně ekonomický úsek

Ing. Petr Kašička, Ph.D., 1. tajemník, vedoucí obchodně ekonomického úseku

Marija Hanžek, ekonomický specialista

Konzulární úsek

Ing. Pavel Duchoň,
1. tajemník, vedoucí konzulárního oddělení

Bc. Josef Vinický, konzulární referent

Mgr. Kristýna Váňová Lajková, konzulární referent

Finančně – hospodářský úsek Bc. Olga Vinická, attaché, vedoucí finančně – hospodářského úseku