česky  hrvatski 

rozšířené vyhledávání

Obchod a ekonomika

Tradice obchodních a ekonomických vazeb mezi Českou republikou a Chorvatskem sahá až do doby, kdy byly obě země součástí Rakousko-Uherska. Na tuto tradici mohou i v současnosti navázat české a chorvatské podnikatelské subjekty. Pro bližší informace o bilaterálních ekonomických vztazích a možnostech spolupráce kontaktujte pracovníky ekonomického úseku Velvyslanectví České republiky v Chorvatsku.

Velvyslanectví České republiky v zahraničí a jejich ekonomické úseky plní významnou roli při prosazování obchodně ekonomických zájmů České republiky. Náplní jejich činnosti je podpora národních orgánů a institucí a dalších subjektů při rozvíjení bilaterálních kontaktů, zajišťování skutečností významných pro přípravu národních stanovisek a podkladů, předávání a výměna informací, lobování při prosazování věcí prioritního zájmu a rozvoje hospodářské spolupráce.

Při poskytování podpůrné a poradenské činnosti českým podnikatelským subjektům musí zastupitelské úřady dbát na dodržování principu rovnosti mezi českými podniky a předcházení konfliktu zájmů. Jejich činností v daném teritoriu nesmí docházet k porušování mezinárodních závazků a mezinárodně politických a bezpečnostních zájmů ČR.

Pro více informací ke službám poskytovaným ekonomickým úsekem Velvyslanectví České republiky v Záhřebu viz kapitolu Podmínky poskytování služeb ekonomickým úsekem Velvyslanectví ČR v Záhřebu.

Vedoucím ekonomického úseku Zastupitelského úřadu (ZÚ) České republiky v Chorvatské republice je Ing. Josef Dvořáček, MBA

Kontakt na ekonomický úsek:

Josef Dvořáček, vedoucí obchodně – ekonomického úseku

tel.: +385 1 6177 246, e-mail: commerce_zagreb@mzv.cz

Marije Hanžek, ekonomický specialista

tel.: +385 1 6177 246, e-mail: commerce_zagreb@mzv.cz

Kontakt na zahraniční kancelář Czech Trade:

Alen Novosad, vedoucí zahraniční kanceláře

Adresa: Česká beseda, Šubićeva 20, 10000 Zagreb, Chorvatsko

Tel.: +385 91 4814 584

e-mail: alen.novosad@czechtrade.cz, zagreb@czechtrade.cz

www.czechtrade.com.hr

Úspěšná prezentace českých exportérů v Chorvatsku

thumb

Osm českých firem se dne 2. 4. 2019 zúčastnilo prezentačního exportního semináře v Záhřebu s názvem „Prezentace českých dodavatelů – vybavení měst a obcí v Chorvatsku“. Seminář zorganizoval Zastupitelský úřad ČR v Chorvatsku v… více ►

Úspěšná prezentace českých vodohospodářských firem v Chorvatsku

thumb

Osm českých firem se prezentovalo dne 5. 3. 2019 v Záhřebu na odborném prezentačním semináři s názvem „Mise českých vodohospodářských firem do Chorvatska“, který letos zorganizoval Zastupitelský úřad ČR v Chorvatsku v rámci projektu… více ►

Chorvatsko: Nový virtuální průvodce investičními příležitostmi

thumb

Chorvatská hospodářská komora otevřela na svých webových stránkách pro zahraniční investory unikátní interaktivní portál investičních příležitostí v Chorvatsku. Pro české firmy se tak otevírá nový prostor, který usnadňuje hledání relevantních… více ►

Mimořádné příležitosti pro české vodohospodářské firmy v Chorvatsku

thumb

V Chorvatsku, kde přetrvávají značné nedostatky s realizací projektů ve vodohospodářské oblasti a současně s čerpáním strukturálních a kohezních fondů EU, se v následujících třech letech otevírá celá řada výjimečných obchodních příležitostí i… více ►

České vodohospodářské firmy se úspěšně prezentovaly v Pule, ukázaly nové obchodní příležitosti v Chorvatsku

thumb

České firmy se letos již počtvrté prezentovaly na odborné obchodní konferenci s názvem Aktuální problematika vodovodů a kanalizací, která se konala ve dnech 10. - 14. 10. 2018 v chorvatském městě Pula. Českou oficiální účast na konferenci… více ►

Úspěšná mise představitelů zdravotnického sektoru Chorvatska do České republiky

thumb

V rámci podpory českého exportu proběhla ve dnech 24. – 27. 9. 2018 incomingová mise představitelů chorvatského zdravotnického sektoru do České republiky. Mise se uskutečnila v rámci projektu ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních… více ►

Chorvatsko: nová ekonomická zóna ve Slavonii láká zahraniční investory

thumb

Město Lipovljani, které leží v geostrategicky výhodné lokalitě na pomezí Slavonie a Středního Chorvatska, investovalo v posledních dvou letech přes 40 mil. Kč do rozvoje ekonomické zóny Blatnjača. V bezprostřední blízkosti ekonomické zóny byl… více ►

Chorvatsko: nové příležitosti pro české exportéry a výrobce dřevozpracujících strojů a zařízení

thumb

Chorvatský dřevařský průmysl vstupuje do nové fáze modernizace a má velkou podporu ze strany státu i místních samospráv. Některé chorvatské firmy již začaly zavádět nejmodernější technologie při zpracování dřeva a jejich dosavadní zkušenosti… více ►

Úspěšná prezentace českých výrobců sportovního zboží v Záhřebu

thumb

Pět českých firem se představilo během obchodní mise do Záhřebu, kterou dne 18. 4. 2018 uspořádal Zastupitelský úřad ČR v Chorvatsku spolu se Zahraniční kanceláří Czech Trade v Záhřebu. Mise proběhla v rámci projektů ekonomické diplomacie MZV ČR… více ►

Úspěšná mise českých vodohospodářských firem do Záhřebu

thumb

Deset českých firem se prezentovalo dne 6. 3. 2018 v Záhřebu na odborném semináři s názvem „Představení českých vodohospodářských firem klíčovým partnerům a potenciálním klientům v Chorvatsku“, který letos zorganizoval Zastupitelský… více ►