česky  hrvatski 

rozšířené vyhledávání

Obchod a ekonomika

Tradice obchodních a ekonomických vazeb mezi Českou republikou a Chorvatskem sahá až do doby, kdy byly obě země součástí Rakousko-Uherska. Na tuto tradici mohou i v současnosti navázat české a chorvatské podnikatelské subjekty. Pro bližší informace o bilaterálních ekonomických vztazích a možnostech spolupráce kontaktujte pracovníky ekonomického úseku Velvyslanectví České republiky v Chorvatsku.

Velvyslanectví České republiky v zahraničí a jejich ekonomické úseky plní významnou roli při prosazování obchodně ekonomických zájmů České republiky. Náplní jejich činnosti je podpora národních orgánů a institucí a dalších subjektů při rozvíjení bilaterálních kontaktů, zajišťování skutečností významných pro přípravu národních stanovisek a podkladů, předávání a výměna informací, lobování při prosazování věcí prioritního zájmu a rozvoje hospodářské spolupráce.

Při poskytování podpůrné a poradenské činnosti českým podnikatelským subjektům musí zastupitelské úřady dbát na dodržování principu rovnosti mezi českými podniky a předcházení konfliktu zájmů. Jejich činností v daném teritoriu nesmí docházet k porušování mezinárodních závazků a mezinárodně politických a bezpečnostních zájmů ČR.

Pro více informací ke službám poskytovaným ekonomickým úsekem Velvyslanectví České republiky v Záhřebu viz kapitolu Podmínky poskytování služeb ekonomickým úsekem Velvyslanectví ČR v Záhřebu.

Vedoucím ekonomického úseku Zastupitelského úřadu (ZÚ) České republiky v Chorvatské republice je Ing. Josef Dvořáček, MBA

Kontakt na ekonomický úsek:

Josef Dvořáček, vedoucí obchodně – ekonomického úseku

tel.: +385 1 6177 246, e-mail: commerce_zagreb@mzv.cz

Marije Hanžek, ekonomický specialista

tel.: +385 1 6177 246, e-mail: commerce_zagreb@mzv.cz

Kontakt na zahraniční kancelář Czech Trade:

Alen Novosad, vedoucí zahraniční kanceláře

Adresa: Česká beseda, Šubićeva 20, 10000 Zagreb, Chorvatsko

Tel.: +385 91 4814 584

e-mail: alen.novosad@czechtrade.cz, zagreb@czechtrade.cz

www.czechtrade.com.hr

V Chorvatsku se konal odborný seminář na téma „Vodní hospodářství v komunálním sektoru ČR“

vodni_hospodarstvi

Dne 11. dubna 2017 se konal v Záhřebu pod patronací Chorvatské společnosti na ochranu vod (Hrvatsko družstvo za zaštitu voda, www.hdzv.hr) ve spolupráci se státní organizací Chorvatské vody (Hrvatske vode, www.voda.hr) odborný seminář s názvem… více ►

Česko-chorvatské podnikatelské fórum během návštěvy prezidenta Zemana v Chorvatsku

thumb

Při příležitosti státní návštěvy prezidenta ČR v Chorvatsku se v Záhřebu dne 29.3.2017 konalo v gesci Svazu průmyslu a dopravy ČR a Chorvatské hospodářské komory česko-chorvatské podnikatelské fórum, kterého se zúčastnila česká podnikatelská… více ►

Prezentace české firmy MICo v prostorách ZÚ

V úterý 3. března 2015 se v prostorách ZÚ uskutečnila za organizační podpory místního zastoupení agentury Czechtrade, prezentace firmy MICo (www.mico.eu), která se zaměřuje především na výrobu separátorů čističek odpadních vod, výměníků tepla,… více ►

Informace z 3. zasedání Společné česko-chorvatské mise pro hospodářskou spolupráci

Dne 17. října 2011 se v Praze konalo 3. zasedání Společné česko-chorvatské komise pro hospodářskou spolupráci, na kterou navázalo dne 18. října 2011 Česko-chorvatské Business Forum. Práce komise byla rozdělena do tří tematických skupin: Průmysl,… více ►