česky  hrvatski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Dovoz drog, omamných látek a léků

(Archivní článek, platnost skončena 06.05.2022.)

Na území Chorvatska je trestné držení jakéhokoliv i sebemenšího množství drog a omamných látek, byť jen pro osobní potřebu.

Na území Chorvatska je trestné držení jakéhokoliv i sebemenšího množství drog a omamných látek, byť jen pro osobní potřebu. Kontrola držení takovýchto látek je prováděna jednak na hraničních přechodech při vjezdu do Chorvatska, jednak i během pobytu na území. Osoby držící drogy jsou následně trestány finančně nebo odnětím svobody.

Dovoz hotových léků pro osobní potřeby cestujících je povolen v množství potřebném k léčbě trvající nejvýše 1 měsíc (za podmínky, že tyto léky jsou schváleny příslušnými orgány země výrobce léčiv) a pokud o tom lze předložit odpovídající lékařskou dokumentaci (opis chorobopisu, potvrzení lékaře). Dovoz léků obsahujících omamnou drogu, též k osobní potřebě cestujících, je povolen v množství potřebném k léčení v trvání maximálně 5 dní, pokud o tom lze předložit lékařskou dokumentaci, z níž vyplývá nutnost užívání určitého léku (opis lékařského předpisu, opis chorobopisu anebo potvrzení lékaře). Jestliže jde o osoby, které jsou na substituční terapii v případě závislosti anebo na terapii v případě maligních onemocnění, množství léku pro osobní potřeby je povoleno v trvání do 15 dnů.