česky  hrvatski 

rozšířené vyhledávání

Objednávání termínu pro podání žádostí o dlouhodobá víza a pobyty

Objednání termínu pro podání žádosti o dlouhodobé vízum nebo dlouhodobý či trvalý pobyt je na ZÚ Záhřeb možné pouze prostřednictvím emailové schránky: visa_zagreb@mzv.cz

Objednávání termínu na únor 2023 bude zahájeno dne 26.1.2023.

Žádosti o dlouhodobé vízum, dlouhodobý pobyt nebo trvalý pobyt mohou podat, pouze po předchozím objednání, rovněž občané států uvedených ve vyhlášce Ministerstva vnitra č. 429/2010 Sb. Více informací naleznete ZDE.

E-mailová žádost o termín musí obsahovat následující informace:

- jméno a příjmení
- datum narození žadatele
- stát, který vydal cestovní pas, číslo pasu, platnost pasu do
- účel žádosti (studium, sloučení rodiny, zaměstnání, podnikání, sport, vědecký výzkum, pozvání,  ...)
- kontaktní údaje (telefon a email)
- sken dokladu, který doloží účel žádosti (ve formátu .pdf nebo .jpg)

Na e-maily s žádostí o termín, odeslané bez shora uvedených náležitostí, nebude brán při přidělování termínu zřetel. Velikost všech příloh dohromady nesmí přesáhnout 10 MB (e-maily s většími přílohami nejsou doručeny).

Počet termínů v týdnu vyčleněných pro podání žádosti o jednotlivé druhy pobytových oprávnění:

zaměstnanecká / modrá karta 8
povolení k pobytu za ostatními účely / vízum za ostatními účely 4

 

Bližší informace o vízech naleznete v kategorii „Konzulární a vízové informace“ a „Vízové informace pro cizince“ v levém sloupci.