česky  hrvatski 

rozšířené vyhledávání

Vzájemné vztahy České republiky a Chorvatska

Bývalá ČSFR uznala Chorvatsko současně se Slovinskem dne 16. ledna 1992. Oficiální navázání diplomatických styků je datováno dnem 11. května 1992. Po rozdělení ČSFR došlo výměnou nót ke vzájemnému uznání ČR a Chorvatské republiky,a k navázání diplomatických styků mezi ČR a Chorvatskem došlo dnem  1. ledna 1993. Diplomatické styky se realizují na úrovni velvyslanectví. V obou státech fungují velvyslanectví vedená na úrovni akreditovaných mimořádných a zplnomocněných velvyslanců. Velvyslanec České republiky RNDr. Martin Košatka, CSc., předal pověřovací listiny do rukou prezidenta Chorvatské republiky dne 18. září 2012.

Bilaterální vztahy ČR a Chorvatska nejsou zatíženy otevřenými otázkami a postupně se úspěšně rozvíjejí. Českou republiku pojí s Chorvatskem tradiční přátelské vztahy založené na geografické blízkosti i podobné historické zkušenosti. ČR má zájem o intenzivní a oboustranně výhodný rozvoj vzájemných vztahů v celém jejich spektru.

Chorvatsko představuje pro ČR potenciálně významného hospodářského partnera a partnera pro společné působení v širším regionu. Chorvatsko považuje ČR za důležitého partnera v širším kontextu, jsouce členy stejných významných mezinárodních organizací (OSN, OBSE, NATO a od 1. 7. 2013 EU). Diplomacie obou zemí v mezinárodních organizacích úspěšně spolupracují a převážně se při realizaci svých priorit podporují. Chorvatsko přitom velmi dlouho oceňovalo úspěch transformace české společnosti, zejména zvolený způsob transformace ekonomiky.

Vzájemné vztahy neobsahují závažné kontroverzní otázky. Obchodní bilance je nevyvážená, s výrazným přebytkem vývozu na české straně. Investiční aktivity českých podniků jsou v Chorvatsku zatím na nedostatečné úrovni. Vzájemné vztahy naopak disponují velkým potenciálem rozvoje při přenosu transformačních zkušeností, jakož i zkušeností z příprav na členství a z působení v EU. ZÚ považuje za jednu ze svých stěžejních priorit předávání českých zkušeností, navazování odborné spolupráce v politikách EU a facilitaci resp. prohlubování vzájemných kontaktů mezi jednotlivými resorty obou zemí. Ve sféře resortních/oborových politik v rámci EU je žádoucí využívat společné postoje a zájmy na multilaterální úrovni.

Z mnoha pohledů je velmi přínosná spolupráce mezi sektory obrany, především v rámci budování společných kapacit pro operace NATO, v rámci vrtulníkové výcvikové iniciativy. 

Současné bilaterální vztahy by se měly orientovat na rozvoj ekonomické dimenze (investice, dopravní infrastruktura, zemědělství, zpracovatelský průmysl, životní prostředí), a spolupráci v rámci EU.

Chorvatsko se, po dokončení ratifikace přístupové smlouvy s EU (podepsaná v Bruselu 9. prosince 2011), ke dni 1. července 2013 stalo plnoprávným členem EU. Česká republika dokončila ratifikační proces přístupové smlouvy 25. června 2012 a ratifikační instrument uložila 4. července 2012. Ratifikace proběhla v obou komorách českého parlamentu jednomyslně.