česky  hrvatski 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Vláda Chorvatské republiky
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Cestování a podmínky vstupu do Chorvatska - aktuálně

V návaznosti na rozhodnutí vlády České republiky o ukončení platnosti opatření omezujícího možnost vycestování z území ČR ze dne 23.4.2020. přinášíme aktuální informace týkající se možností cestování do Chorvatska.
 

Nejčastější otázky a odpovědi (dále rozvedeno v jednotlivých kapitolách):

1. Mohu do Chorvatské republiky vstoupit bez udání důvodu?

Ano. Občané České republiky nemusí při vstupu na území Chorvatské republiky prokazovat důvod cesty.

2. Potřebuji pro vstup do země negativní test na COVID-19? Musím po příjezdu zůstat v karanténě nebo splnit jiné podmínky?

Test  na COVID-19 není potřeba. Vstupuje se bez nutnosti karantény. Jedinou podmínkou je poskytnutí informací o místě a délce pobytu a kontaktní údaje nejlépe prostřednictvím online formuláře na webové stránce entercroatia.mup.hr.

3. Jaké jsou podmínky průjezdu zemí? Jak dlouho mohu v zemi pobývat?

Občané České republiky mohou projíždět a pobývat na území Chorvatské republiky bez omezení.

4. Mohu do země přijet za prací? Jaké jsou podmínky?

Ano. Konkrétní podmínky závisí na druhu vykonávané činnosti a sdělí je Ministerstvo vnitra Chorvatské republiky.

5. Na co si dát pozor?

V současné době je při pobytu v Chorvatsku nutno dbát obecných epidemiologických pravidel, zejména se snažit o  minimální kontakt  s jinými osobami.

6. Jaké jsou podmínky pro návrat osoby s českým občanstvím do ČR, která má ale bydliště v Chorvatsku?

Od 15.6.2020 může občan České republiky s bydlištěm v Chorvatsku přicestovat zpět do vlasti bez omezení a povinnosti předložit negativní výsledek RT-PCR testu na COVID-19.

 


 

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY:
Aktuální informace o podmínkách vycestování z ČR naleznete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky 

 

2. VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT:

Občané České republiky a dalších vybraných států EU, ve kterých panuje uspokojivá situace ohledně šíření COVID 19, nemusí při vstupu na území Chorvatské republiky nadále prokazovat důvod cesty (osobní, obchodní, atd…).

Zůstává stále povinnost řídit se pokyny epidemiologů a nahlásit údaje o místě a délce pobytu a kontaktní údaje.

K zajištění plynulého provozu na hraničních přechodech a zkrácení čekací doby je možné (a doporučené) veškeré potřebné údaje vyplnit před cestou prostřednictvím formuláře na webové stránce entercroatia.mup.hr.

Formulář je k dispozici v několika potřebných jazykových mutacích včetně české. Po vyplnění formuláře dostanou cestovatelé potvrzení  nahlášení cesty a zároveň všechny potřebné informace pro pobyt v Chorvatsku.

I nadále bude stále možné všechny potřebné informace nahlásit přímo na hraničních přechodech.

Během pobytu v Chorvatsku musí přicestovavší osoby dodržovat pravidla stanovená Chorvatským ústavem veřejného zdraví, což zahrnuje především:

 1. omezení kontaktů s jinými osobami na nutné minimum a minimalizovat riziko přenosu viru;
 2. během 14 dní od vstupu na území Chorvatska si v ranních hodinách musí měřit teplotu a je-li tato vyšší než 37,2 stupně Celsia nebo pokud se osoba bude cítit nemocná či pozorovat symptomy nemoci, musí telefonicky kontaktovat svého místního praktického lékaře a pokud jej nemá, pak místně příslušného epidemiologa.

Ke vstupu do Chorvatska se  nevyžaduje předchozí ani následné testování na přítomnost viru.

Odpovědi na časté dotazy týkající se vstupu do Chorvatska Ministerstvo vnitra Chorvatské republiky zpracovalo v anglickém a německém jazyce a tyto informace jsou dostupné na jejich webových stránkách v kategori UZG COVID.


3. DOPRAVA:

Městská hromadná doprava funguje standardním způsobem. Vnitrostátní doprava funguje v omezeném režimu.

Ve všech prostředcích veřejné dopravy (včetně trajektů) je přikázána povinnost nošení roušky/ústenky/respirátoru.


4. OPATŘENÍ:

Úřad veřejného zdraví Chorvatské republiky (Hrvatski zavod za javno zdravstvo) vytvořil plán opatření pro případ výskytu onemocnění COVID-19 u zahraničních  turistů. Tento plán je podrobně popsán v samostatném článku COVID 19: Postup při nakažení během pobytu v Chorvatsku.

Chorvatský krizový štáb ode dne 13.7.2020 nařídil povinné nošení roušek pro všechny (týká se to i turistů pobývajících v Chorvatsku) v následujících prostorech a zařízeních:

 • ve zdravotnických zařízeních - personál i návštěvy
 • v hromadné dopravě - řidiči i cestující
 • v obchodech - prodávající a kupující po dobu nákupu
 • v ubytovacích a restauračních zařízeních - personál a obsluha
 • zaměstnanci společností, ústavů a institucí, kteří přichází do styku s klienty, zaroveň i klienti těchto společností, ústavů a institucí (např. pošty, banky, směnárny, policejní stanice atd.)
 • zaměstnanci kosmetických, kadeřnických sálónů a jiných provozoven služeb, kteří přichází do blízkého kontaktu s klienty a klienti těchto sálónů a zařízení
 • ostatní dle nařízení a doporučení Chorvatského závodu veřejného zdraví

Po třech vlnách uvolňování (od 27.4., od 4.5. a od 11.5.) byl do značné míry liberalizován každodenní život v zemi. Především došlo k úplnému zrušení restrikcí ve vnitrostátním pohybu osob, byly otevřeny prakticky všechny druhy obchodů, pohostinských zařízení a zařízení služeb a obnovena výuka na prvním stupni základních škol. Posledně uvedené opatření se však nesetkalo s pozitivním přijetím ze strany rodičů i značné části škol a i po 11. 5. tak pokračuje vedle fyzické výuky (které se ještě do konce minulého týdne účastnilo jen minimum žáků) ještě i paralelní výuka prostřednictvím televize a internetu.

Uvolněné restrikce byly nahrazeny doporučeními Chorvatského závodu veřejného zdraví, které jsou dostupné na webových stránkách závodu v chorvatštině, resp.  v angličtině, a to pouze vybraná doporučení, která se nejvíce týkají pobytu cizinců, zejména turistů. Specifická doporučení byla vydána např. pro provoz hotelů či restaurací, ale také pro koupání v moři, řekách, jezerech, koupalištích apod. (např. se doporučuje dodržování omezení počtu osob na max. 15 osob na 100 m2). Základem těchto doporučení je udržování interpersonální vzdálenosti obvykle cca 1,5 metru, kapacitní omezení počtu osob v prodejnách, restauracích, nákupních centrech apod., používání desinfekce a osobní hygiena. Nošení roušky je i nadále pouze doporučeno, zejména v uzavřených prostorách, není však povinné. V maloprodeji je třeba mít na vědomí, že prodejny, které mají otevřeno po celý den, musí v polovině pracovní doby na hodinu uzavřít provoz, aby mohla proběhnout desinfekce prostor.

Po skončení všech tří vln uvolňování restrikcí byly následně uvolněna omezení ještě v následujících oblastech:

 1. od 12. 5. je možno opět provozovat posilovny, sportovní centra a fitness- a rekreační centra
 2. od 17. 5. jsou opět otevřeny bazény
 3. od 18. 5. byla normalizována vnitrostátní námořní doprava (provoz trajektů a katamaranů na chorvatské ostrovy), byly zrušeny dosavadní mimořádné lodní linky a byly do značné míry otevřeny chorvatské přístavy i pro mezinárodní provoz. Výjimkou zůstává platný zákaz vplutí výletních lodí (cruiserů) na okružních plavbách, pokud převáží více než 40 osob.

Rovněž od 18. 5. byl zrušen zákaz konání přehlídek a veletrhů, provozu saun, konání dětských a jiných kroužků a škol cizích jazyků; povoleny jsou od tohoto data také již všechny kulturní činnosti, otevřena tak byla již některá kina a divadla (jiná zatím další postup zvažují, mj. i z hlediska rentabilnosti, neboť doporučení epidemiologů zahrnují omezení kapacity hledišť);
Od 25. 5. byla zrušena karanténní opatření týkající se ostrovu Brač, kde se počátkem května objevilo lokální ohnisko epidemie, jež se však izolací ostrova podařilo během následujících 14 dnů vymýtit;
Od 26. 5. byl zrušen kontroverzní zákaz provozu maloobchodních prodejen o nedělích a uvolněny byly zbývající restrikce týkající se provozu tržnic
Od 27. 5. byl zrušen zákaz akcí na veřejnosti a shromažďování více než 40 osob. V následujícím období bude maximální počet osob, které se smějí účastnit různých typů veřejných akcí, stanoven doporučeními Chorvatského závodu veřejného zdraví
Od 30. 5. bude možno organizovat venkovní sportovní akce (soutěže, zápasy), od 13. 6. pak i v uzavřených prostorách; akcí se však ani poté nebudou moci účastnit diváci;
Od 29. 5. budou zrušena dosud platná omezení, týkající se konání pohřbů, svateb a registrovaných partnerství (omezení se týkala zejména ohraničení počtu osob, které smí být přítomny);
 

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Galerie


entercroatia.mup.hr